Odemknutí a přesunutí hlavního panelu


Hlavní panel se obvykle zobrazuje na dolním okraji plochy, ale můžete jej přesunout na strany nebo na horní okraj plochy.

Nutnou podmínkou přesunutí hlavního panelu je jeho odemknutí.

Následující video uvádí, jak změnit uspořádání tlačítek na hlavním panelu (0:55)
Zobrazit vše

Odemknutí hlavního panelu

  • Pravým tlačítkem myši klikněte do prázdné oblasti na hlavním panelu. Pokud je příkaz Uzamknout hlavní panel označen zaškrtnutím, je hlavní panel uzamčený. Odemknout jej můžete kliknutím na příkaz Uzamknout hlavní panel, čímž zrušíte zaškrtnutí.

Přesunutí hlavního panelu

  • Klikněte do prázdné oblasti hlavního panelu, podržte levé tlačítko myši stisknuté a přetáhněte hlavní panel k jednomu ze čtyř okrajů plochy. Až bude hlavní panel na požadovaném místě, uvolněte tlačítko myši.

    Poznámka

    • Chcete-li uzamknout hlavní panel na místě, klikněte pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti na hlavním panelu a pak klikněte na příkaz Uzamknout hlavní panel, aby se před ním zobrazilo zaškrtnutí. Zamknutím hlavního panelu zabráníte jeho náhodnému přesunutí nebo změně velikosti.Potřebujete další pomoc?