Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně


Nefunguje-li s vaším počítačem správně některé hardwarové zařízení, pravděpodobně potřebujete aktualizovaný ovladač. Ovladač lze aktualizovat třemi způsoby:

 • Pomocí služby Windows Update: Může být nezbytné nastavit službu Windows Update tak, aby automaticky stahovala a instalovala doporučené aktualizace.

 • Instalací softwaru od výrobce zařízení. Dodává-li se se zařízením například disk CD, pravděpodobně na něm najdete software instalující ovladač zařízení.

 • Ručním stažením a aktualizací ovladače. Tuto metodu použijte, chcete-li nainstalovat ovladač stažený z webu výrobce. To je třeba udělat v případech, kdy služba Windows Update nemůže ovladač najít a se zařízením nebyl dodán software pro instalaci ovladače. Na webu Cenrum kompatibility se systémem Windows 7 je k dispozici seznam tisíců zařízení s přímými odkazy na stažení ovladačů.

Zobrazit vše

Postup aktualizace ovladačů pomocí systému Windows Update

Služba Windows Update umožňuje kdykoli zkontrolovat, zda nebyly nalezeny aktualizované ovladače pro hardware, zvláště v případě, že jste nedlouho předtím nainstalovali nové zařízení. Nalezené aktualizované ovladače můžete poté nainstalovat. Postupujte takto:

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Zkontrolovat aktualizace.

  Pokud jsou k dispozici jakékoli aktualizace, kliknutím na odkazy zobrazíte další informace o jednotlivých aktualizacích. Služba Windows Update vás informuje o tom, zda je aktualizace důležitá, doporučená nebo volitelná. Ovladače mohou být obsaženy v kterémkoli typu aktualizací. Další informace naleznete v části Princip automatických aktualizací Windows a Automatické získání doporučovaných ovladačů a aktualizací pro váš hardware.

 3. Na stránce Vyberte aktualizace, které chcete instalovat najděte aktualizace určené pro hardwarová zařízení, zaškrtněte políčka u jednotlivých ovladačů, které chcete nainstalovat, a poté klikněte na tlačítko OK.

  K dispozici nemusí být žádné aktualizace ovladačů.

 4. Na stránce Windows Update klikněte na tlačítko Nainstalovat aktualizace Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení..

  Služba Windows Update vás informuje o tom, zda byly aktualizace úspěšně nainstalovány.

  Poznámka:

  • Některé aktualizace vyžadují restartování počítače.

Nastavení systému Windows pro instalaci doporučených aktualizací

Chcete-li automaticky získávat všechny dostupné aktualizace pro nainstalovaný hardware, nastavte systém Windows na instalaci doporučených aktualizací. Systém Windows můžete nastavit tak, aby automaticky instaloval důležité a doporučené aktualizace nebo jen důležité aktualizace. Volitelné aktualizace se nestahují ani neinstalují automaticky. Chcete-li průběžně získávat všechny aktualizace, které jsou k dispozici pro zařízení, pravidelně kontrolujte volitelné aktualizace dostupné ve službě Windows Update. Další informace naleznete v tématu Princip automatických aktualizací Windows.

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Změnit nastavení.

 3. Ve skupinovém rámečku Důležité aktualizace klikněte na některou z položek seznamu:

  Obrázek s možnostmi automatické instalace služby Windows Update
  Můžete určit, které aktualizace chcete automaticky stahovat a instalovat.
 4. Ve skupinovém rámečku Doporučené aktualizace zaškrtněte políčko Získávat doporučené aktualizace stejným způsobem jako důležité aktualizace a klikněte na tlačítko OK. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Instalaci aktualizací můžete také povolit všem uživatelům počítače, a to zaškrtnutím políčka Povolit všem uživatelům instalovat aktualizace v tomto počítači.

Ruční stažení a aktualizace ovladače

Doporučuje se používat automatickou instalaci ovladačů zařízení systémem Windows. Pokud však systém Windows nenalezne ovladač pro vaše zařízení a zařízení nebylo dodáno se softwarem ovladače, přejděte na web Centrum kompatibility se systémem Windows 7, kde je uveden seznam tisíců zařízení a přímé odkazy na stažení ovladačů. Ovladač můžete také vyhledat na webu výrobce. Aktualizace ovladačů jsou na těchto webech často k dispozici na stránkách podpory.

Po nalezení aktualizovaného ovladače postupujte podle pokynů pro instalaci uvedených na webu. Většina ovladačů má formát samoinstalačních souborů – po stažení na ně obvykle stačí jen dvakrát kliknout, tím spustíte instalaci a ovladač se sám nainstaluje do počítače.

Ovladače pro některá zařízení je nutné nainstalovat ručně. Stáhnete-li ovladač, který nemá formát samoinstalačního souboru, postupujte takto:

K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. V seznamu kategorií hardwaru vyhledejte zařízení, které chcete aktualizovat, a dvakrát klikněte na jeho název.

 3. Klikněte na kartu Ovladač, klikněte na tlačítko Aktualizovat ovladač a postupujte podle pokynů. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámky

 • Ve Správci zařízení nejsou zahrnuty informace o tiskárnách. Chcete-li zjistit, zda je nainstalovaná tiskárna, nebo nainstalovat novou tiskárnu, přejděte k tématu Instalace tiskárny.

 • Další informace o přeinstalaci nebo aktualizaci ovladačů tiskárny získáte v tématu Vyhledání a instalace ovladačů tiskárny v systému Windows 7.

 • Chcete-li zjistit, zda váš hardware (nebo hardware, který plánujete zakoupit) prošel testem kompatibility s touto verzí systému Windows, přejděte na web centra pro kompatibilitu se systémem Windows 7. Tento web obsahuje podrobný seznam zařízení, která byla testována s touto verzí systému Windows.

ID článku: MSW700011Potřebujete další pomoc?