Použití programu televize v aplikaci Windows Media Center


Pokud máte k počítači připojený televizní signál, můžete pomocí televizního programu sledovat televizní přehledy v aplikaci Windows Media Center. Program televize je užitečný k plánování programů, které chcete nahrávat, nebo k pouhému procházení kanálů, abyste zjistili, jaké programy se vysílají.

Obrázek programového průvodce v aplikaci Media Center
Program televize můžete procházet vždy podle daného časového okamžiku, nebo můžete přeskakovat dny nebo dokonce týdny, abyste zjistili, co se bude vysílat.

Než začnete program televize používat, potřebujete tři věci:

Přechod k programu

K procházení programu můžete používat myš a klávesnici nebo dálkové ovládání aplikace Media Center. Chcete-li používat dálkový ovladač, je nutný volitelný dálkový ovladač a přijímač aplikace Media Center.

Požadovaná akce
Pomocí myši a klávesnice
Použití dálkového ovládání aplikace Media Center

Použití programu televize

Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Program televize.

Stiskněte tlačítko GUIDE.

Přechod přímo na určitý kanál v programu televize

Zadejte číslo kanálu pomocí klávesnice.

Zadejte číslo kanálu pomocí číselných tlačítek.

Přesun na další či předchozí časový úsek

Stiskněte tlačítka se šipkami vpravo nebo vlevo.

Stiskněte tlačítka se šipkami vpravo nebo vlevo.

Procházení časových úseků rychlým tempem

Stiskněte a podržte tlačítka se šipkami vpravo nebo vlevo.

Stiskněte a podržte tlačítka se šipkami vpravo nebo vlevo.

Procházení televizními kanály po jednom

Stiskněte tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů.

Stiskněte tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů.

Rychlé procházení televizních kanálů

Stiskněte a podržte tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů.

Stiskněte tlačítko CH/PG+ nebo CH/PG-.

Filtrování programu televize podle kategorie

Klikněte na tlačítko Kategorie (po levé straně mřížky programu televize) a potom klikněte na některou kategorii. Zastavením ukazatele myši nad jednotlivými kategoriemi zobrazíte jejich náhled. Chcete-li se vrátit na program bez filtrování, klikněte na položku Vše. (V některých oblastech není možné program filtrovat.)

V aktuálním časovém intervalu stiskněte dvakrát tlačítko se šipkou doleva a pak vyberte nabídku Kategorie. Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru nebo dolů zvolte kategorii a pak stisknutím tlačítka OK můžete filtrovat program podle této kategorie. (Informace o vytváření vlastních kategorií nebo oblíbených kanálů naleznete v tématu Vytvoření kategorie pouze oblíbených kanálů dále.)

Zobrazení informací o programu

Klikněte pravým tlačítkem a potom klikněte na příkaz Podrobnosti programu.

Vyberte program, stiskněte tlačítko MORE, vyberte možnost Podrobnosti programu a stiskněte tlačítko OK.

Výběr programu ke sledování

Klikněte na program, který je právě vysílán.

Vyberte program, který je aktuálně vysílán, a pak stiskněte na tlačítko OK.

Nahrávání programu z programu televize

Klikněte pravým tlačítkem myši na program a potom klikněte na příkaz Nahrát nebo Nahrát seriál.

Vyberte program a stiskněte tlačítko RECORD. Chcete-li nahrát seriál, stiskněte tlačítko RECORD ještě jednou.

Změna nastavení programu na stahování nejnovějších televizních programů

Můžete změnit způsob konfigurace televizních programů. Můžete například do programu ručně přidat kanály, které nebyly zjištěny při nastavování televizního signálu.

 • Na obrazovce Windows Media Center start přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize, Program televize a pak proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit nastavení pro existující kanály v programu nebo zakázat kanály navíc, které pomocí televizního tuneru nepřijímáte, klikněte na tlačítko Upravit kanály a postupujte podle pokynů.

  • Chcete-li ručně přidat kanál, který se v programu nezobrazuje, klikněte na položku Přidat chybějící kanály a postupujte podle pokynů.

  • Chcete-li změnit některá základní nastavení způsobu zobrazování seznamů programů, například seřadit kanály podle názvu místo podle čísla nebo použití barevných pozadí podle kategorie, klikněte na položku Možnosti stránky programu televize a postupujte podle pokynů.

  • Chcete-li ručně stáhnout nejnovější programy televize, klikněte na položku Stáhnout nejnovější program televize. (Aplikace Media Center to zpravidla činí automaticky.)

  • Chcete-li zobrazit technické podrobnosti o televizních programech, jako je například televizní signál, s nímž jsou spojeny, klikněte na položku O službě Program televize.

Poznámky

 • Někteří poskytovatelé televizních služeb nabízejí kanály, které neobsahují nezbytné informace pro správné zobrazování v televizním programu. V některých případech máte přesto možnost tyto kanály sledovat, i když aplikace Media Center informace v televizním programu automaticky nezobrazí. Chcete-li tyto kanály používat v aplikaci Media Center, podle výše uvedených pokynů ručně přidejte chybějící kanály.

 • Aplikace Media Center denně automaticky stahuje nejnovější televizní programy v určitou dobu, toto nastavení lze však změnit. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení, na položku Obecné a potom na položku Možnosti automatického stahování.

 • Pokud při stahování informací v televizním programu obdržíte chybovou zprávu, může být příčinou dočasná nefunkčnost serveru Televizní program, selhání internetového připojení nebo spousta jiných důvodů. Podrobnosti získáte v Prohlížeči událostí v systému Windows otevřením okna Protokoly aplikací a služeb a kontrolou protokolu Media Center. Další informace naleznete v tématu Jaké informace se zobrazují v protokolech událostí (Prohlížeč událostí)?

 • Pokud se průvodce zdá prázdný a ruční stažení nejnovějších výpisů průvodce zřejmě nefunguje, může být nutné znovu nastavit televizní signál. Postup je uveden v tématu Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center.

Vytvoření kategorie pouze oblíbených kanálů

Můžete vytvářet vlastní kategorie nazvané Oblíbené kanály a pak rychlých filtrováním Televizního programu zobrazit pouze požadované kanály.

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Program a potom klikněte na položku Upravit oblíbené kanály.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat nový, zadejte název kategorie a klikněte na tlačítko Uložit.

 3. Zaškrtněte políčka vedle oblíbených kanálů a klikněte na tlačítko Uložit.

  Po návratu do televizního programu můžete kliknout na příkaz Zobrazit kategorie vlevo a kliknutím na vlastní kategorii zobrazit pouze oblíbené kanály.Potřebujete další pomoc?