Použití zařízení Windows Media Center Extender


Se zařízením Windows Media Center Extender a správným nastavením můžete vysílat datové proudy médií uložených v počítači se systémem Windows 7 do jiné místnosti u vás doma. Další informace o zařízeních Extender naleznete v tématu Nastavení doplňku Windows Media Center Extender a Windows Media Center Extenders: nejčastější dotazy.

Přístup k hudbě, obrázkům a jiným typům médií v zařízení Extender se velmi podobá použití aplikace Media Center v počítači. (Obecné informace o nastavení a používání aplikace Media Center naleznete v tématu Použití aplikace Windows Media Center doporučené odkazy.)

Při používání aplikace Media Center nebo zařízení Extender však existují určité rozdíly oproti použití počítače. Z následujících postupů některé z těchto rozdílů vyplývají.

Zobrazit vše

Přidání média (nebo seznamů skladeb) pomocí zařízení Extender

Po úspěšném nastavení aplikace Extender může být nutné přidat média (jako je hudba, obrázky a nahrané televizní pořady nebo seznamy skladeb), aby se v aplikaci Extender zobrazovaly. Tento proces se podobá přidání médií do aplikace Media Center v počítači. Další informace naleznete v části Přidání mediálních souborů do aplikace Windows Media Center.

 1. Na úvodní obrazovce zařízení Extender v aplikaci Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly a klikněte na položku Nastavení.

 2. Klikněte na možnost Knihovny médií.

 3. Vyberte typ média, které chcete přidat, a poté klikněte na tlačítko Další. (Pokud přidáváte seznamy skladeb, vyberte možnost Hudba.)

 4. Klikněte na možnost Přidat složky do knihovny a potom na tlačítko Další.

 5. V závislosti na tom, kde jsou uloženy vaše mediální soubory nebo seznamy skladeb, klikněte na jednu z možností pod nadpisem Které složky chcete přidat? a potom klikněte na tlačítko Další.

 6. Přejděte do složek, které chcete přidat, kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus a zaškrtněte políčko vedle každé složky. (Součástí výběru budou i soubory v podsložkách.)
 7. Po výběru složek, které chcete v aplikaci Media Center monitorovat, klikněte na tlačítko Další, potom na tlačítko Ano, použít tato umístění a potom klikněte na tlačítko Dokončit.

  Po přidání souborů může trvat několik minut, než se tyto soubory zobrazí v knihovnách.

Poznámky

 • Po nastavení zařízení Extender můžete přidávat média do zařízení Media Center v počítači a soubory se zobrazí také v zařízení Extender. Pokud však přidáte filmy do knihovny Filmy aplikace Media Center, nezobrazí se v knihovně Filmy zařízení Extender, dokud je ručně nepřidáte do tohoto zařízení pomocí výše uvedeného postupu.

 • Pokud jste do aplikace Media Center v počítači přidali síťovou složku chráněnou heslem, bude nutné ji ručně přidat také do zařízení Extender pomocí výše uvedeného postupu. V kroku 5 zaškrtněte políčko Přidat sdílenou složku ručně a podle pokynů zadejte pověření pro síťovou složku.

Nastavení zařízení Xbox 360 (nebo jiného zařízení) jako zařízení Extender

Pokud máte v domácí síti zapojené zařízení Xbox 360, můžete je použít jako zařízení Media Center Extender. To je snadný způsob vysílání datových proudů obrázků, hudby, videa a dalších médií z počítače se systémem Windows 7 do televize. Další informace získáte vyhledáním výrazu „Extender na webu Xbox 360 online.

Máte-li jiné zařízení Extender než Xbox 360, můžete se k domácí síti připojit víceméně stejným způsobem. V dnešní době je k dispozici řada zařízení Extender, která jsou kompatibilní se systémem Windows 7. V některých přehrávačích DVD jsou tato zařízení zabudovaná. Tato zařízení se zpravidla dodávají s dálkovým ovladačem vybaveným zeleným tlačítkem start aplikace Media Center Obrázek zeleného tlačítka Start na dálkovém ovládání .

Než začnete zařízení Extender používat, je nutné je nastavit v aplikaci Media Center v počítači se systémem Windows 7. Další informace naleznete v části Nastavení doplňku Windows Media Center Extender. Po nastavení proveďte následující akce:

 1. Ujistěte se, že je počítač spuštěný.

 2. Zapněte konzolu Xbox 360 (nebo jiné zařízení Extender) a proveďte následující postup:

  • Pokud používáte zařízení Xbox 360, pomocí ovladače zařízení Xbox 360 (nebo dálkového ovladače zařízení Xbox 360) přejděte na položku My Xbox a vyberte aplikaci Windows Media Center.

  • Pokud používáte jiné zařízení Extender, stiskněte zelené tlačítko start Obrázek zeleného tlačítka Start na dálkovém ovládání na dálkovém ovladači dodaném se zařízením Extender.
 3. Poté, co se v televizi zobrazí úvodní obrazovka aplikace Windows Media Center, máte přístup k médiím, můžete sledovat televizi nebo měnit nastavení stejným způsobem jako v aplikaci Media Center v počítači.

Tipy

 • Používáte-li jako zařízení Extender Xbox 360 a máte dálkový ovladač aplikace Media Center, můžete pomocí zařízení Xbox 360 tento dálkový ovladač rozpoznat. Na ovládacím panelu zařízení Xbox 360 přejděte na položku Xbox, vyberte možnost Nastavení systému, klikněte na položku Nastavení konzoly, vyberte položku Dálkové ovládání a nakonec položku Obě dálková.

 • Další informace o používání aplikace Media Center v zařízení Xbox 360 získáte ve Stručné referenční příručce aplikace Media Center na webu zařízení Xbox. Obsahuje podrobný přehled využívání různých funkcí aplikace Media Center pomocí ovladače zařízení Xbox 360 nebo dálkového ovladače zařízení Xbox 360.

Odebrání připojení k zařízení Extender z počítače

Připojení k zařízení Extender může být nutné z počítače odebrat a následně znovu nainstalovat. To je běžné, pokud jste dříve nastavili zařízení Extender (například Xbox 360) na fungování s jedním počítačem, ale chcete, aby fungovalo také s jiným počítačem. Toto propojení s prvním počítačem může být nutné odebrat, protože zařízení Extender je možné vždy připojit jen k jednomu počítači.

Postup pro odebrání připojení k zařízení Extender z počítače s Windows 7:

 1. V počítači spusťte aplikaci Windows Media Center kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly a klikněte na možnosti Nastavení a Extender a potom klikněte na zařízení Extender, které chcete odebrat.

 3. Klikněte na tlačítko Odinstalovat a podle pokynů odeberte připojení k zařízení Extender.

 4. Pokud jako zařízení Extender používáte Xbox 360, použijte ovladač zařízení Xbox 360 k některé z následujících akcí:

  1. Přejděte na položku Xbox, vyberte možnost Nastavení systému a klikněte na položku Počítače.

  2. Vyberte možnost Windows Media Center a stiskněte tlačítko A.

  3. Vyberte možnost Odpojit.

  4. Opakovaným stisknutím tlačítka B se vrátíte na obrazovku Nastavení systému.

  5. Pokud má konzola Xbox 360 pevný disk nebo paměťovou kartu, přejděte na obrazovku Nastavení systému a vyberte možnost Paměť.

  6. Vyberte možnost Pevný disk, klikněte na položku Hry, na položku Xbox 360 Dashboard a vyberte možnost Windows Media Center.

  7. Vyberte možnost Delete a stiskněte tlačítko A.

  8. Opakovaným stisknutím tlačítka B se vrátíte na obrazovku Nastavení systému.Potřebujete další pomoc?