Použití obrázků jako spořiče obrazovky


Můžete vytvořit vlastní spořič obrazovky, který v době, kdy počítač není aktivně používán, zobrazuje vybrané obrázky jako prezentaci.

Následující video uvádí, jak používat obrázky jako spořič obrazovky (1:14)

Použití obrázků jako spořiče obrazovky

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení spořiče obrazovky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely, do vyhledávacího pole zadejte text spořič obrazovky a poté klikněte na položku Změnit spořič obrazovky.

  2. V poli Spořič obrazovky klikněte na seznam a poté na položku Fotografie.

  3. Chcete-li změnit jeden nebo více parametrů spořiče obrazovky, klikněte na volbu Nastavení a poté proveďte jednu nebo více následujících akcí:

    • Chcete-li určit fotografie použité pro spořič obrazovky, klikněte na tlačítko Procházet, vyberte složku obsahující požadované obrázky a poté klikněte na tlačítko OK.

    • Chcete-li změnit rychlost přehrávání fotografií v prezentaci, klikněte na seznam vedle pole Rychlost přehrávání prezentace a vyberte požadovanou rychlost.

    • Mají-li se obrázky přehrávat v náhodném pořadí, vyberte volbu Náhodné obrázky.

  4. Kliknutím na volbu Uložit uložte provedené změny. Klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Nastavení spořiče obrazovky.Potřebujete další pomoc?