Použití dálkového ovládání s aplikací Windows Media Center


Aplikaci Windows Media Center lze procházet pomocí myši a klávesnice, ale nejlepší je použití dálkového ovládání. Je možné zakoupit spoustu dálkových ovladačů pro aplikaci Media Center s řadou možností. Pokud jste si koupili počítač s aplikací Media Center nebo televizním tunerem, je možné, že byl dálkový ovladač součástí balení.

Budete také potřebovat přijímač, aby dálkový ovladač aplikace Media Center správně fungoval. Většina přijímačů dálkových ovladačů aplikace Media Center jsou samostatná infračervená (IR) zařízení, která se zapojují do portu USB, některé však místo toho používají technologii Bluetooth nebo rádiové frekvence.

Pokud je počítač dodán s dálkovým ovladačem, může být v počítači zabudovaný infračervený přijímač. Jestliže jste dálkový ovladač aplikace Media Center zakoupili samostatně, byl pravděpodobně dodán s infračerveným přijímačem, který můžete zapojit do slotu USB počítače.

Otevření aplikace Media Center pomocí dálkového ovladače aplikace Media Center

  • Chcete-li aplikaci Media Center otevřít, stiskněte zelené tlačítko Start Obrázek zeleného tlačítka Start na dálkovém ovládání.

V aplikaci Media Center lze provádět téměř všechny akce jak pomocí myši a klávesnice, tak pomocí dálkového ovladače. Můžete použít pár z následujících tipů:

Většina úkolů vyplývá z popisků na dálkovém ovladači aplikace Media Center, ale některé mohou vyžadovat další objasnění. Tyto úkoly jsou popsány v následujících tématech.

Zobrazit vše

Rychlé procházení televizních programů a knihoven

Pokud procházíte televizní program nebo knihovnu (například knihovnu Hudba) s rozsáhlým obsahem, můžete velmi rychle přecházet stisknutím a podržením tlačítka ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA na dálkovém ovladači. Po podržení tlačítka po dobu přibližně tří sekund vstoupíte do režimu, který umožní přeskakování při procházení položek.

Obrázek programového průvodce v aplikaci Media Center
Rychlé procházení Programu televize umožňuje posun o dny nebo dokonce týdny, abyste se mohli podívat, co se bude vysílat.

Poznámka

  • U některých starších dálkových ovladačů při dlouhém podržení tlačítka automaticky vyprší relace. Tyto ovladače nefungují příliš správně pro rychlé procházení.

Přepínání kanálů

Při sledování živého televizního vysílání v aplikaci Media Center můžete přepínat kanály stisknutím tlačítek CH + a CH - nebo zadáním čísla kanálu pomocí číselných tlačítek na ovladači. U kanálů, které mají desetinné místo (například u některých digitálních televizních kanálů) můžete desetinné místo v čísle kanálu zadat stisknutím tlačítka *.

Zadávání textu pomocí číselných tlačítek

Někdy může být nutné zadat text pomocí dálkového ovladače aplikace Media Center – například při vyhledávání názvu televizního pořadu nebo pojmenování obrazové prezentace.

Zadávání textu pomocí dálkového ovladače aplikace Media Center se podobá psaní textové zprávy na mobilním telefonu. Chcete-li pomocí dálkového ovládání zadat text, stiskněte opakovaně tlačítko s číslem. Tím procházíte volbami, které jsou pro toto číslo k dispozici. S každým následujícím stisknutím tlačítka se zobrazí jiný znak. Po nalezení požadovaného znaku stiskněte jiné číslo nebo počkejte pár sekund, než blikající kurzor přejde na jiné místo.

Lze provádět také tyto akce:

  • Pro přepínání mezi znakovými sadami, jako jsou velká písmena, malá písmena a režimy symbolů stiskněte tlačítko CH+ nebo CH-.

  • Chcete-li přejít zpět, stiskněte tlačítko CLEAR.

  • Chcete-li zadat mezeru mezi slovy, stiskněte tlačítko 0.

Použití tlačítek MORE a BACK

Pokud stisknete na dálkovém ovladači tlačítko MORE, zobrazí se další možnosti podle toho, na které obrazovce aplikace Media Center se nacházíte. Pokud například vyberete obrázek a stisknete tlačítko MORE na dálkovém ovladači, zobrazí se možnosti otočení obrázku nebo přiřazení hvězdičky.

Na obrazovku Nastavení můžete přejít z libovolné části aplikace Media Center stisknutím tlačítka MORE a potom tlačítka Nastavení.

Chcete-li seznam voleb zrušit bez provedení výběru nebo se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko BACK na dálkovém ovladači.Potřebujete další pomoc?