Nejjednodušším způsobem, jakým lze něco zkopírovat, je někdy pořízení snímku obrazovky. A právě to dělá nástroj Výstřižky. Můžete jej použít k ukládání a sdílení nových příběhů, recenzí filmů nebo receptů.

Můžete zachytit celou obrazovku počítače nebo její část, přidat poznámky, uložit výstřižek nebo jej přímo z okna nástroje Výstřižky odeslat e-mailem.

Okno nástroje Výstřižky
Okno nástroje Výstřižky

Spuštění nástroje Výstřižky

 • Otevřete Výstřižky: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého dolního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši nahoru a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Výstřižky a potom klepněte nebo klikněte na Výstřižky.

Zachytávat můžete následující typy výstřižků:

 • Výstřižek volného tvaru: Prstem, myší nebo perem můžete kolem objektu nakreslit libovolný obrazec.

 • Obdélníkový výstřižek: Přetažením ukazatele myši kolem objektu můžete nakreslit obdélník.

 • Výstřižek okna: Můžete zvolit okno, například okno prohlížeče nebo dialogové okno.

 • Celoobrazovkový výstřižek: Slouží k zachycení celé obrazovky.

Zachycení výstřižku

V nástroji Výstřižky klepněte nebo klikněte na šipku vedle tlačítka Nový, zvolte požadovaný typ výstřižku a potom vyberte oblast obrazovky, kterou chcete zachytit. Výstřižek se automaticky zkopíruje do okna nástroje Výstřižky.

Tip

 • K výstřižku můžete přidat poznámky tak, že je napíšete nebo nakreslíte do výstřižku nebo kolem něj.

Zachycení výstřižku nabídky

 1. Po spuštění nástroje Výstřižky otevřete nabídku, kterou chcete zachytit.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+PRTSCRN.

 3. Klepněte nebo klikněte na šipku vedle tlačítka Nový, zvolte požadovaný typ výstřižku a potom vyberte oblast obrazovky, kterou chcete zachytit.

Uložení výstřižku

 1. Po zachycení výstřižku klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit výstřižek.

 2. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru, umístění a typ souboru a potom klepněte nebo klikněte na Uložit.

Odebrání adresy URL

Pokud zachytíte výstřižek z okna prohlížeče a uložíte jej jako soubor ve formátu HTML, zobrazí se pod výstřižkem adresa URL. Pokud nechcete, aby se adresa URL zobrazila:

 1. Klepněte nebo klikněte na Nástroje a potom na příkaz Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti nástroje Výstřižky zrušte zaškrtnutí políčka Pod výstřižky zahrnout adresu URL (pouze u obsahu HTML) a potom klepněte nebo klikněte na OK.

Sdílení výstřižku

Po zachycení výstřižku klepněte nebo klikněte na šipku vedle tlačítka Odeslat výstřižek a potom zvolte, zda chcete výstřižek odeslat v textu e-mailu nebo jako přílohu.