Použití Sdílení připojení k internetu


Chcete-li, aby více počítačů sdílelo jedno připojení k Internetu, máte dvě možnosti:

 • Použijete službu Sdílení připojení k Internetu.

 • Použijete směrovač.

Princip služby Sdílení připojení k Internetu

Nejprve potřebujete jeden počítač, označovaný jako hostitelský, který je připojený k Internetu a má samostatné připojení k ostatním počítačům v síti. U připojení k Internetu aktivujte službu Sdílení připojení k Internetu. Ostatní počítače v síti jsou potom připojeny k hostitelskému počítači a odtud dále k Internetu prostřednictvím sdíleného připojení k Internetu u hostitelského počítače.

Příklad sítě využívající službu Sdílení připojení k Internetu
Síť využívající službu Sdílení připojení k Internetu (ICS)

Povolení služby Sdílení připojení k Internetu

Postup povolení služby Sdílení připojení k Internetu v hostitelském počítači

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text adaptér a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit síťová připojení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na připojení, které chcete sdílet, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Na kartě Sdílení zaškrtněte políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k Internetu tohoto počítače.

Poznámky

 • Pokud máte pouze jedno připojení k Internetu, karta Sdílení nebude k dispozici.

 • V případě potřeby můžete také zaškrtnout políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti řídit či zakázat sdílené připojení k Internetu.

 • Chcete-li případně ostatním uživatelům sítě povolit používání služeb běžících ve vaší síti, klikněte na tlačítko Nastavení a vyberte služby, jejichž použití chcete povolit.

Když povolíte službu Sdílení připojení k Internetu, získá připojení k místní síti (LAN) novou statickou IP adresu a konfiguraci, takže bude třeba obnovit všechna připojení protokolem TCP/IP mezi hostitelským počítačem a ostatními počítači v síti.

Chcete-li ověřit správnou funkci síťového připojení a připojení k Internetu, zjistěte, zda můžete v počítačích sdílet soubory a zda jednotlivé počítače mají přístup k webu.

Konfigurace protokolu TCP/IP

Chcete-li používat službu Sdílení připojení k Internetu, je třeba připojení k místní síti LAN ve všech počítačích v síti nakonfigurovat tak, aby získaly IP adresu automaticky. To provedete následujícím způsobem:

 1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text adaptér a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit síťová připojení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na připojení k místní síti LAN a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klikněte na možnost Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) nebo Protokol IP verze 6 (TCP/IPv6) a potom klikněte na tlačítko Vlastnosti.

 4. Klikněte na možnost Získat IP adresu ze serveru DHCP automaticky nebo Získat IPv6 adresu automaticky a potom klikněte na tlačítko OK.

Možnosti Internetu v počítačích v síti by také měly být nakonfigurovány pro službu Sdílení připojení k Internetu. Další informace naleznete v části Změna nastavení Internetu pro službu Sdílení připojení k Internetu.

Nepoužívejte službu Sdílení připojení k Internetu v síti s řadiči domény, servery DNS, bránami nebo servery DHCP. Službu Sdílení připojení k Internetu nepoužívejte ani v systémech nakonfigurovaných pro statické IP adresy.

Sdílení připojení k Internetu a připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN)

Když v hostitelském počítači vytvoříte připojení prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN) k podnikové síti a potom pro toto připojení aktivujete službu Sdílení připojení k Internetu, bude veškerý internetový provoz přesměrován do podnikové sítě a všechny počítače v domácí síti budou mít přístup do podnikové sítě. V případě, že sdílení připojení k Internetu u připojení k síti VPN nepovolíte, nebudou mít ostatní počítače přístup k Internetu ani k podnikové síti v době, kdy bude připojení k síti VPN v hostitelském počítači aktivní.

Služba Sdílení připojení k Internetu a ad hoc sítě

Pokud sdílíte své internetové připojení na ad hoc síti, bude služba Sdílení připojení k Internetu vypnuta, jestliže:

 • se odpojíte od ad hoc sítě.

 • vytvoříte novou ad hoc síť, aniž byste se odpojili od ad hoc sítě, ve které jste povolili službu Sdílení připojení k Internetu.

 • odhlásíte se a znovu přihlásíte (bez odpojení od ad hoc sítě).Potřebujete další pomoc?