Použití poslední známé funkční konfigurace


V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé dotazy týkající se poslední známé funkční konfigurace.

Zobrazit vše

Co je poslední známá funkční konfigurace?

Je to možnost spuštění systému Windows používající poslední správně fungující systémové nastavení. Při každém vypnutí počítače a úspěšném ukončení systému Windows se důležité nastavení systému ukládá do registru. Vyskytnou-li se potíže, lze toto nastavení použít k restartování počítače. Pokud například nový ovladač vaší grafické karty způsobuje problémy, nebo nesprávné nastavení registru brání v řádném spuštění systému Windows, můžete restartovat počítač pomocí poslední známé funkční konfigurace.

Kdy mám použít poslední známou funkční konfiguraci?

Poslední známou funkční konfiguraci použijte, jestliže nemůžete spustit systém Windows, i když se při posledním zapnutí počítače spustil dobře.

Zjistíte-li podivné chování systému a operační systém Windows stále běží, zkuste pro návrat k předchozímu časovému bodu, kdy věci fungovaly správně, použít funkci Obnovení systému. Na rozdíl od použití poslední známé funkční konfigurace lze změny provedené nástrojem Obnovení systému vrátit zpět (vyjma změn provedených v nouzovém režimu). Obnovení systému navíc nabízí jiné časové body, ke kterým můžete systém obnovit. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows v tématu Obnovení systému.

Ovlivní použití poslední známé funkční konfigurace osobní soubory?

Nikoli, ovlivní pouze nastavení systému. Nezmění e-maily, fotografie ani jiná soukromá data v počítači. Rovněž vám nepomůže obnovit odstraněný soubor nebo poškozený ovladač.

Jak spustit počítač pomocí poslední známé funkční konfigurace?

Postupujte následujícím způsobem:

  1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a potom restartujte počítač kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na šipku vedle tlačítka VypnoutObrázek tlačítka Vypnout a nakonec kliknutím na položku Restartovat.
  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Je třeba stisknout klávesu F8 předtím, než se objeví logo systému Windows. Jestliže se zobrazí logo Windows, bude nutné akci opakovat vypnutím a restartováním počítače.

    • Jestliže máte v počítači nainstalovaných více operačních systémů, pomocí kláves se šipkami zvýrazněte operační systém, který chcete spustit, a potom stiskněte klávesu F8.

  3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění pomocí kláves se šipkami zvýrazněte možnost Poslední známá funkční konfigurace (pokročilé) a potom stiskněte klávesu ENTER.

  4. Pokud je v počítači nainstalováno více operačních systémů, zvýrazněte pomocí kláves se šipkami ten operační systém, který chcete spustit pomocí poslední známé funkční konfigurace, a stiskněte klávesu ENTER. Spouštění systému Windows pak bude pokračovat obvyklým způsobem.Potřebujete další pomoc?