Zrychlení počítače pomocí paměti v paměťovém zařízení


Funkce ReadyBoost může zrychlit počítač s využitím úložného prostoru na většině jednotek USB Flash a paměťových karet Flash. Při zapojení paměťového zařízení kompatibilního s funkcí ReadyBoost vám dialogové okno Přehrát automaticky jako jednu z možností nabídne zrychlení systému pomocí funkce ReadyBoost. Pokud tuto možnost vyberete, můžete zvolit, kolik paměti v zařízení chcete pro tento účel použít.

Nastavíte-li zařízení pro práci s funkcí ReadyBoost, systém Windows bude zobrazovat doporučenou velikost paměti, jejíž použití máte povolit, abyste dosáhli optimálního výkonu. Aby funkce ReadyBoost účinně zrychlila počítač, měl by na jednotce Flash nebo paměťové kartě zbývat alespoň 1 gigabajt (GB) volného místa. Nemá-li zařízení dostatek volného místa pro funkci ReadyBoost, zobrazí se zpráva, že je třeba uvolnit určité místo v zařízení, pokud chcete systém urychlit.

Funkci ReadyBoost je možné povolit nebo zakázat pro určitou jednotku Flash nebo jiné vyměnitelné paměťové zařízení. Další informace naleznete v části Zapnutí nebo vypnutí technologie ReadyBoost pro zařízení úložiště.

Obrázek karty ReadyBoost
Na kartě ReadyBoost můžete rozhodnout o tom, kolik úložného prostoru ve vyměnitelném zařízení má být použito k zvýšení rychlosti systému.

Podle čeho vybírat paměťové zařízení Flash

V následujícím textu najdete některé tipy, co sledovat při výběru jednotky USB Flash nebo paměťové karty Flash, kterou budete používat s funkcí ReadyBoost:

  • Minimální velikost volného prostoru doporučená pro práci s funkcí ReadyBoost, aby bylo možné dosáhnout účinného zrychlení počítače, je 1 GB.

  • Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li jednotku nebo paměťovou kartu typu Flash s alespoň dvojnásobnou (raději však čtyřnásobnou) velikostí volného místa, než je velikost paměti (RAM) v počítači. Obsahuje-li počítač například 1 GB paměti RAM a připojíte-li k němu 4GB jednotku USB Flash, uvolněte na této jednotce alespoň 2 GB paměti, abyste dosáhli efektivního zvýšení výkonu pomocí funkce ReadyBoost. Optimálních výsledků dosáhnete, ponecháte-li volné celé 4 GB. Potřebná velikost paměti závisí na způsobu, jakým počítač používáte. Pokud máte otevřených více programů současně, potřebujete více paměti.

  • U většiny počítačů bude funkce ReadyBoost pracovat nejlépe, vyhradíte-li jí 2 až 4 GB volného prostoru. Na většině jednotek USB Flash a paměťových karet Flash můžete pro funkci ReadyBoost rezervovat více než 4 GB místa. (Na úložná zařízení naformátovaná s použitím staršího systému souborů FAT32 nelze uložit více než 4 GB.) Pro funkci ReadyBoost můžete využít nejvýše 32 GB volného prostoru na každém jednotlivém vyměnitelném úložném zařízení a dohromady až 256 GB v celém počítači (vložíte-li do tohoto počítače nejvýše osm jednotek USB Flash nebo paměťových karet typu Flash).

  • Aby mohla funkce ReadyBoost pracovat s jednotkou USB Flash, musí tato jednotka podporovat standard USB 2.0 nebo vyšší. Počítač musí obsahovat alespoň jeden volný port USB 2.0, do kterého lze připojit jednotku Flash. Funkce ReadyBoost pracuje nejlépe, připojíte-li jednotku Flash přímo do portu USB v počítači, nikoli do externího rozbočovače USB sdíleného s dalšími zařízeními USB.

  • Chcete-li se ujistit, zda bude jednotka USB Flash pracovat s funkcí ReadyBoost, podívejte se, zda je od výrobce označena textem „Vylepšeno pro ReadyBoost“. Ne všichni výrobci tento údaj uvádějí na obalech svých výrobků. Pokud není zmínka o kompatibilitě s funkcí ReadyBoost, může jednotka flash funkci ReadyBoost přesto podporovat.

  • Existuje mnoho různých druhů paměťových karet Flash, například paměťové karty CompactFlash a Secure Digital (SD). S funkcí ReadyBoost bude pracovat většina paměťových karet. Některé paměťové karty SD nepracují s funkcí ReadyBoost správně v důsledku potíží s rozhraním karet SD. Pokusíte-li se použít některou z těchto karet, funkce ReadyBoost zobrazí chybovou zprávu.

Poznámky

  • Jestliže pevný disk počítače používá technologii (SSD), nemusí se při připojení jednotky USB Flash nebo paměťové karty flash k počítači zobrazit volba pro urychlení počítače pomocí funkce ReadyBoost. Místo toho se zobrazí zpráva „Funkce ReadyBoost není v tomto počítači povolena, protože systémový disk je tak rychlý, že funkce ReadyBoost by pravděpodobně nebyla přínosná“. Důvodem je skutečnost, že některé jednotky SSD jsou tak rychlé, že u nich při použití funkce ReadyBoost nelze očekávat další zrychlení.

  • V určitých situacích nemusí být možné využít veškerou paměť v zařízení ke zrychlení počítače. Některá paměťová zařízení typu Flash například obsahují pomalou i rychlou paměť Flash, funkce ReadyBoost však dokáže k urychlení počítače využít pouze rychlou paměť Flash.Potřebujete další pomoc?