Použití Centra nastavení mobilních zařízení


Používáte-li přenosný počítač, můžete díky Centru nastavení mobilních zařízení systému Windows získat rychle přístup k potřebným nastavením (například hlasitost reproduktoru, stav připojení k bezdrátové síti nebo jas obrazovky). Protože jsou všechna tato nastavení na jednom místě, ušetříte čas a nemusíte si pamatovat umístění jednotlivých nastavení. To je zvlášť užitečné v situacích, kdy je třeba rychle upravit nastavení přenosného počítače na různých místech, například při cestování z kanceláře na schůzku nebo při jízdě z domova na letiště.

Poznámka:

 • Nastavení prezentace nejsou k dispozici v edici Windows 7 Home Premium. Jsou k dispozici pouze v edicích Windows 7 Ultimate, Professional a Enterprise.

Otevření Centra nastavení mobilních zařízení systému Windows

 • Otevřete Centrum nastavení mobilních zařízení systému Windows takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Mobilní počítač a na položku Centrum nastavení mobilních zařízení Windows.

Obrázek ovládacího panelu Centrum nastavení mobilních zařízení systému Windows
Windows centrum nastavení mobilních zařízení

V Centru nastavení mobilních zařízení se zobrazují nejčastěji používaná nastavení, jako je jas, hlasitost, stav baterie a stav bezdrátové sítě. V závislosti na systému se zobrazí různá nastavení, některá nastavení mohou být přidána výrobcem přenosného počítače.

Pokud se některé nastavení nezobrazí, může to být proto, že v počítači chybí požadovaný hardware, například bezdrátový síťový adaptér nebo ovladač nebo je vypnutý. Pokud není například k dispozici tlačítko Zapnout bezdrátovou síť, je možné, že budete k zapnutí bezdrátového síťového adaptéru muset použít hardwarový přepínač v počítači. (Další informace o zapnutí nebo vypnutí adaptéru získáte v informacích dodaných s počítačem.)

Zde jsou některá nastavení, která lze najít v Centru nastavení mobilních zařízení. Pamatujte, že ne všechna nastavení jsou k dispozici u všech přenosných počítačů.

 • Jas. Přetažením posuvníku lze dočasně upravit jas obrazovky. Chcete-li upravit nastavení jasu obrazovky pro schéma napájení, otevřete kliknutím na ikonu ovládací panel Možnosti napájení.

 • Hlasitost. Přetažením posuvníku lze upravit hlasitost reproduktoru přenosného počítače, případně lze hlasitost ztlumit zaškrtnutím políčka Ztlumit.

 • Stav baterie. Můžete se podívat, kolik energie zbývá v baterii, nebo vybrat ze seznamu schéma napájení.

 • Bezdrátová síť.Můžete zkontrolovat stav bezdrátového připojení k síti nebo vypnout či zapnout bezdrátový síťový adaptér.

 • Orientace zobrazení. Můžete změnit orientaci zobrazení počítače Tablet PC z režimu na výšku na režim na šířku a naopak.

 • Externí monitor. K přenosnému počítači můžete připojit další monitor nebo upravit nastavení zobrazení.

 • Centrum synchronizace. Můžete zobrazit stav probíhající synchronizace souborů, spustit novou synchronizaci nebo změnit nastavení v Centru synchronizace.

 • Nastavení prezentace Připojte přenosný počítač k projektoru a kliknutím na tlačítko Zapnout připravte počítač na zobrazení prezentace. Počítač zůstane probuzený a systémová oznámení budou vypnutá.

Tip

 • Kliknutím na ikonu otevřete rychle možnosti pro dané nastavení. Například kliknutím na ikonu baterie můžete otevřít ovládací panel Možnosti napájení a v něm pak vybrat schéma napájení.