Stejně jako ve fyzickém světě používáte k interakci s objekty ruce, můžete na obrazovce počítače používat k interakci s položkami myš. Můžete přesunovat objekty, otevírat je, měnit, vyjmout a provádět další akce, vždy ukázáním a kliknutím myší.

Základní části

Myš má obvykle dvě tlačítka: primární tlačítko (obvykle levé) a sekundární tlačítko (obvykle pravé). Nejčastěji budete používat primární tlačítko. Většina myší má rovněž rolovací kolečko mezi tlačítky, které umožňuje rychlejší posouvání dokumentů a webových stránek. U některých myší lze rolovací kolečko stisknout a funguje tak i jako třetí tlačítko. Dokonalejší myši mohou mít další tlačítka, která mohou provádět další funkce.

Obrázek myši se dvěma tlačítky a posunovacím kolečkem
Části myši

Uchopení myši a pohyby s myší

Obrázek ukazatelů myši
Ukazatele myši

Umístěte myš vedle klávesnice na čistou, hladkou plochu, jakou je například podložka pod myš. Uchopte myš zlehka, ukazováček mějte na primárním tlačítku a palec na boku myši. Chcete-li s myší pohybovat, posunujte ji pomalu některým směrem. Neotáčejte s ní. Držte myš stále přední stranou směrem od sebe. Posunete-li myš, ukazatel myši (viz obrázek) se na obrazovce posune týmž směrem. Dostanete-li se z prostoru, ve kterém můžete pohybovat myší po stole nebo po podložce, zdvihněte myš a přisuňte ji zpět blíže k sobě.

Obrázek ruky držící počítačovou myš
Myš držte lehce, zápěstí mějte rovně.

Ukázání myší, kliknutí a přetažení

Ukázat myší na položku na obrazovce znamená posunout myš tak, že se ukazatel myši dotýká dané položky. Pokud na něco myší ukážete, často se zobrazí krátký popis položky. Pokud například ukážete na složku Koš na ploše, zobrazí se následující popis: Obsahuje smazané soubory a složky.

Obrázek ukazatele myši ukazujícího na složku Koš se zprávou „Obsahuje smazané soubory a složky“
Ukážete-li myší na objekt, často se zobrazí popis.
Vzhled ukazatele myši se může měnit podle toho, na jaký objekt ukazujete. Ukážete-li například na odkaz ve webovém prohlížeči, ukazatel se změní ze šipky Obrázek ukazatele myši (šipka) na ruku s ukazováčkem Obrázek ukazatele myši (ruka s ukazováčkem).

Většina akcí myši kombinuje ukázání myší se stisknutím jednoho z tlačítek myši. Jsou čtyři základní způsoby používání tlačítek myši: kliknutí, dvojité kliknutí, kliknutí pravým tlačítkem a přetažení.

Kliknutí (jedno kliknutí)

Chcete-li kliknout na položku, umístěte ukazatel myši na položku na obrazovce a stiskněte a uvolněte primární tlačítko (obvykle levé).

Kliknutí se nejčastěji používá k výběru (označení) položky nebo k otevření nabídky. Tomu se říká kliknutí nebo kliknutí levým tlačítkem.

Dvojité kliknutí

Chcete-li dvakrát kliknout na položku, umístěte ukazatel myši na položku na obrazovce a dvakrát rychle klikněte. Pokud se dvě kliknutí uskuteční příliš dlouho po sobě, mohou být interpretována jako dvě jednotlivá kliknutí a ne jako jedno dvojité kliknutí.

Dvojité kliknutí se nejčastěji používá k otevření položek na ploše. Můžete například spustit program nebo otevřít složku tak, že dvakrát kliknete na příslušnou ikonu na ploše.

Tip

 • Pokud vám dvojité kliknutí činí potíže, můžete upravit rychlost dvojitého kliknutí (nastavením přípustné doby mezi kliknutími). Postupujte podle tohoto návodu:

  1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti myši takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text myš a poté klikněte na položku Myš.

  2. Klikněte na kartu Tlačítka a ve skupinovém rámečku Rychlost dvojitého kliknutí posunutím jezdce zvyšte či snižte rychlost.

Kliknutí pravým tlačítkem

Chcete-li kliknout pravým tlačítkem na položku, umístěte ukazatel myši na položku na obrazovce a stiskněte a uvolněte sekundární tlačítko (obvykle pravé).

Kliknutím pravým tlačítkem se obvykle zobrazí seznam možných činností s položkou. Pokud například kliknete pravým tlačítkem na ikonu Koš na ploše,zobrazí se nabídka s možnostmi, které umožní otevřít, vysypat, odstranit nebo zobrazit vlastnosti koše. Pokud si nejste jisti, co lze s nějakou položkou dělat, klikněte na ni pravým tlačítkem.

Obrázek složky Koš s nabídkou otevřenou po kliknutí pravým tlačítkem myši
Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu Koš se otevře nabídka příslušných příkazů.

Přetažení

Položky můžete přemísťovat na obrazovce přetažením. Chcete-li přetáhnout objekt, umístěte ukazatel na objekt na obrazovce, stiskněte primární tlačítko a podržte je, přesuňte objekt do nového umístění a uvolněte primární tlačítko.

Přetažení (někdy nazývané umístění tažením) se používá k přesouvání souborů a složek do nového umístění a k přesouvání oken a ikon po obrazovce.

Používání posunovacího kolečka

Máte-li na myši rolovací kolečko, můžete je použít k rychlejšímu posouvání dokumentů a webových stránek. Pokud chcete posunout směrem dolů, otočte kolečkem dozadu (k sobě). Pokud chcete posunout směrem nahoru, otočte kolečkem dopředu (od sebe).

Vlastní nastavení myši

Nastavení myši lze upravit podle vlastních potřeb. Můžete například změnit rychlost pohybu ukazatele myši po obrazovce nebo změnit vzhled ukazatele. Leváci si mohou přepnout primární tlačítko na pravé tlačítko. Další informace naleznete v části Změna nastavení myši

Tipy pro bezpečné použití myši

Správné uchopení a pohybování s myší pomůže předejít bolestem či zdravotním potížím se zápěstím, rukou a paží, zejména pokud s počítačem pracujete dlouhou dobu. Několik rad pro předcházení těmto potížím:

 • Myš by měla být ve výšce lokte. Předloktí by měla být uvolněná a svěšená vedle těla.

 • Nesvírejte a netiskněte myš příliš pevně. Držte ji zlehka.

 • S myší pohybujte otáčením paže v lokti. Vyvarujte se ohýbání zápěstí nahoru, dolů nebo do stran.

 • Tlačítko myši tiskněte zlehka.

 • Prsty mějte uvolněné. Nedržte je ve vzduchu nad tlačítky.

 • Nepoužíváte-li myš, nedržte ji.

 • Při práci s počítačem si každých 15-20 minut udělejte krátkou přestávku.

Další informace o ostatních součástech počítače naleznete v tématu Části počítače.Potřebujete další pomoc?