Program Malování je funkce systému Windows 7 která slouží k vytváření kreseb v prázdné kreslicí oblasti nebo v existujících obrázcích. Spousta nástrojů, které používáte v programu Malování, se nachází v pásu karet, který je v horní části okna Malování. Následující obrázek znázorňuje pás karet a další součásti programu Malování.

Obrázek okna Malování
Okno programu Malování

Kreslení čar

 • Spusťte program Malování takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství a na položku Malování.

V programu Malování lze ke kreslení použít několik různých nástrojů. Vybraný nástroj a nastavení jeho možností určují vzhled čáry v kresbě. V následující části jsou popsány nástroje, které můžete použít ke kreslení čar v programu Malování.

Zobrazit vše

Nástroj Tužka

Nástroj Tužka Obrázek nástroje Tužka umožňuje kreslit tenké čáry nebo křivky volného tvaru.
 1. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na nástroj Tužka Obrázek nástroje Tužka.
 2. Ve skupině Barvy klikněte na tlačítko Barva 1 a pak vyberte barvu. Následně můžete přetahováním ukazatele v obrázku kreslit.

  Chcete-li kreslit barvou pozadí (barva 2), stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.

Štětce

Pomocí nástroje Štětce Obrázek nástroje Štětce lze kreslit čáry s různým vzhledem a texturou - podobně jako při použití různých uměleckých štětců ve skutečnosti. Pomocí různých štětců je možné vytvářet čáry volného tvaru a křivky s různým vzhledem.
 1. Na kartě Domů klikněte na šipku dolů tlačítka Štětce.

 2. Klikněte na štětec, který chcete použít.

 3. Klikněte na tlačítko Velikost a potom klikněte na velikost čáry, která určuje tloušťku tahu štětce.

 4. Ve skupině Barvy klikněte na tlačítko Barva 1 a pak vyberte barvu. Následně můžete přetahováním ukazatele malovat.

  Chcete-li kreslit barvou pozadí (barva 2), stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.

Nástroj Úsečka

Nástroj Úsečka Obrázek nástroje Úsečka umožňuje nakreslit rovnou čáru. Při použití tohoto nástroje lze zvolit tloušťku čáry a její vzhled.
 1. Na kartě Domů ve skupině Tvary klikněte na nástroj Úsečka Obrázek nástroje Úsečka.
 2. Klikněte na tlačítko Velikost a potom klikněte na velikost čáry, která určuje tloušťku úsečky.

 3. Ve skupině Barvy klikněte na položku Barva 1, klikněte na barvu a přetažením ukazatele zakreslete čáru.

  Chcete-li nakreslit čáru barvou Barva 2 (pozadí), stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.

 4. (Volitelné) Chcete-li změnit styl čáry, klikněte ve skupině Tvary na tlačítko Obrys a poté klikněte na vybraný styl čáry.

Tip

 • Pokud chcete nakreslit vodorovnou čáru, stiskněte při kreslení z jednoho bodu do druhého a podržte klávesu SHIFT.

 • Pokud chcete nakreslit svislou čáru, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a kreslete směrem nahoru nebo dolů.

Nástroj Křivka

Nástroj Křivka Obrázek nástroje Křivka umožňuje nakreslit hladkou zakřivenou čáru.
 1. Na kartě Domů ve skupině Tvary klikněte na nástroj Křivka Obrázek nástroje Křivka.
 2. Klikněte na tlačítko Velikost a potom klikněte na velikost čáry, která určuje tloušťku čáry.

 3. Ve skupině Barvy klikněte na položku Barva 1, klikněte na barvu a přetažením ukazatele zakreslete čáru.

  Chcete-li nakreslit čáru barvou Barva 2 (pozadí), stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.

 4. Po nakreslení čáry klikněte na oblast obrázku, kde bude oblouk křivky, a přetáhnutím ukazatele upravte křivku.

Kreslení různých tvarů

V programu Malování lze do obrázku přidávat různé tvary. Mezi předdefinované tvary patří jak tradiční tvary - obdélníky, elipsy, trojúhelníky a šipky - tak zábavné a neobvyklé tvary, jako je srdce, blesk nebo popisky (abychom vyjmenovali několik příkladů). Chcete-li si vytvořit vlastní tvar, můžete použít nástroj Mnohoúhelník Obrázek nástroje Mnohoúhelník.
Obrázek galerie Tvary
Tvary v programu Malování
Zobrazit vše

Předdefinované tvary

V programu Malování je možné kreslit různé typy předem připravených tvarů. Zde je jejich seznam:

 • Úsečka

 • Křivka

 • Ovál

 • Obdélník a Zaoblený obdélník

 • Trojúhelník a Pravoúhlý trojúhelník

 • Kosočtverec

 • Pětiúhelník

 • Šestiúhelník

 • Šipky (Šipka doprava, Šipka doleva, Šipka nahoru, Šipka dolů)

 • Hvězdy (Čtyřcípá hvězda, Pěticípá hvězda, Šesticípá hvězda)

 • Popisky (Zaoblený obdélníkový popisek, Oválný popisek, Obláček)

 • Srdce

 • Blesk

 1. Na kartě Domů ve skupině Tvary klikněte na vybraný předdefinovaný tvar.

 2. Chcete-li daný tvar nakreslit, přetáhněte ukazatel.

  Pokud chcete nakreslit tvar se stejnými stranami, stiskněte a podržte při přetahování myši klávesu SHIFT. Chcete-li například nakreslit čtverec, klikněte na tlačítko Obdélník Obrázek nástroje Obdélník a stiskněte a podržte klávesu Shift. Pak přetáhněte myš.
 3. Dokud je tvar vybrán, můžete jeho vzhled změnit provedením jednoho nebo několika následujících kroků:

  • Chcete-li změnit styl výplně, klikněte ve skupině Tvary na příkaz Obrys a poté klikněte na styl čáry.

   Pokud nechcete, aby daný tvar měl obrys, klikněte na příkaz Obrys a pak klikněte na položku Bez obrysu.

  • Jestliže chcete změnit velikost obrysu, klikněte na tlačítko Velikost a potom na velikost čáry (tloušťka).

  • Ve skupině Barvy klikněte na příkaz Barva 1 a poté na barvu, kterou chcete použít.

  • Ve skupině Barvy klikněte na příkaz Barva 2 a poté na barvu, kterou má být tvar vyplněný.

  • Chcete-li změnit styl výplně, klikněte ve skupině Tvary na příkaz Vyplnit a poté klikněte na vybraný styl výplně.

   Pokud nechcete, aby daný tvar byl vyplněný, klikněte na příkaz Výplň a pak klikněte na položku Bez výplně.

Nástroj Mnohoúhelník

Nástroj Mnohoúhelník Obrázek nástroje Mnohoúhelník umožňuje vytvářet vlastní tvary s libovolným počtem stran.
 1. Na kartě Domů ve skupině Tvary klikněte na nástroj Mnohoúhelník Obrázek nástroje Mnohoúhelník.
 2. Chcete-li nakreslit mnohoúhelník, přetažením ukazatele nakreslete rovnou čáru. Pak klikněte na body, kde požadujete další strany.

  Chcete-li vytvořit strany v úhlu 45 nebo 90 stupňů, stiskněte a podržte při vytváření jednotlivých stran klávesu SHIFT.

 3. Spojením poslední a první čáry kreslení mnohoúhelníku dokončíte a uzavřete tvar.

 4. Dokud je tvar vybrán, můžete v případě, že chcete změnit jeho vzhled, provést jeden nebo několik následujících kroků:

  • Chcete-li změnit styl výplně, klikněte ve skupině Tvary na příkaz Obrys a poté klikněte na styl čáry.

   Pokud nechcete, aby daný tvar měl obrys, klikněte na příkaz Obrys a pak klikněte na položku Bez obrysu.

  • Jestliže chcete změnit velikost obrysu, klikněte na tlačítko Velikost a potom na velikost čáry (tloušťka).

  • Ve skupině Barvy klikněte na tlačítko Barva 1 a poté na barvu, kterou chcete použít.

  • Ve skupině Barvy klikněte na příkaz Barva 2 a poté na barvu, kterou má být tvar vyplněný.

  • Chcete-li změnit styl výplně, klikněte ve skupině Tvary na tlačítko Vyplnit a poté klikněte na vybraný styl výplně.

   Pokud nechcete, aby daný tvar byl vyplněný, klikněte na příkaz Výplň a pak klikněte na položku Bez výplně.

Přidání textu

V programu Malování lze také přidat do obrázku vlastní text nebo zprávu.

Nástroj Text

Nástroj Text Obrázek nástroje Text slouží k vložení textu do obrázku.
 1. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na nástroj Text  Obrázek nástroje Text.
 2. Přetáhněte ukazatel do kreslicí oblasti na místo, kam chcete přidat text.

 3. V části Textové nástroje na kartě Text klikněte ve skupině Písmo na požadovaný typ písma, velikost a řez.

  Obrázek skupiny Písmo
  Skupina Písmo
 4. Ve skupině Barvy klikněte na tlačítko Barva 1 a pak vyberte barvu, kterou chcete použít pro text.

 5. Zadejte text, který chcete vložit.

 6. (Volitelné) Jestliže chcete, aby bylo vyplněno pozadí oblasti textu, klikněte ve skupině Pozadí na tlačítko Neprůhledné. Ve skupině Barvy klikněte na tlačítko Barva 2 a pak vyberte barvu pozadí, kterou chcete pro oblast textu použít.

 7. (Volitelné) Chcete-li změnit vzhled některého textu v textovém poli, vyberte text , který chcete změnit, a zvolte nový vzhled, velikost, styl nebo barvu vybraného textu.

Výběr a úpravy objektů

Může se stát, že budete chtít v programu Malování změnit určitou část obrázku nebo objekt. Provedete to tak, že vyberete část obrázku, kterou chcete změnit, a zadáte požadované úpravy. Mezi změny, které lze provést, patří: Změna velikosti objektu, přesunutí nebo zkopírování objektu, jeho otočení nebo oříznutí obrázku tak, aby zobrazoval pouze vybranou položku.

Zobrazit vše

Nástroj Výběr

Pomocí nástroje Výběr Obrázek nástroje Výběr lze vybrat část obrázku, kterou chcete změnit.
 1. Na kartě Domů ve skupině Obrázek klikněte na šipku dolů tlačítka Vybrat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí, v závislosti na tom, co chcete vybrat:

  • Chcete-li vybrat jakoukoli část obrázku ve tvaru čtverce nebo obdélníku, klikněte na příkaz Obdélníkový výběr a potom přetažením ukazatele vyberte část obrázku, se kterou chcete pracovat.

  • Pokud chcete vybrat nepravidelnou část obrázku, klikněte na příkaz Volný výběr a potom přetažením ukazatele vyberte část obrázku, se kterou chcete pracovat.

  • Jestliže chcete vybrat celý obrázek, klikněte na příkaz Vybrat vše.

  • Chcete-li vybrat všechny objekty kromě aktuálně vybrané oblasti, klikněte na příkaz Invertovat výběr.

  • Pokud chcete vybraný objekt odstranit, klikněte na příkaz Odstranit.

 3. Pomocí následujícího postupu určíte, zda bude součástí výběru také barva pozadí (barva 2):

  • Chcete-li do výběru barvu pozadí zahrnout, zrušte zaškrtnutí u příkazu Průhledný výběr. Při vložení výběru bude barva pozadí součástí výběru a zobrazí se ve vkládané položce.

  • Chcete-li, aby byl výběr průhledný tak, aby barva pozadí nebyla součástí výběru, zaškrtněte příkaz Průhledný výběr. Při vložení výběru budou všechny oblasti, ve kterých byla použita aktuální barva pozadí, průhledné a proto se namísto nich zobrazí zbývající část obrázku.

Oříznutí

Pomocí příkazu OříznoutObrázek nástroje Oříznout ořízněte obrázek tak, aby se na obrázku zobrazovala pouze vybraná část. Oříznutím lze obrázek upravit tak, aby byl vidět pouze vybraný objekt nebo osoba.
 1. Na kartě Domů ve skupině Obrázek klikněte na šipku tlačítka Vybrat a potom klikněte na typ výběru, který chcete použít.

 2. Přetažením ukazatele vyberte část obrázku, která má být zobrazená.

 3. Ve skupině Obrázek klikněte na tlačítko Oříznout.

 4. Chcete-li oříznutý obrázek uložit jako nový soubor, klikněte na tlačítko Malování Obrázek tlačítka Malování, přejděte na příkaz Uložit jako a potom klikněte na požadovaný typ souboru pro aktuální obrázek.
 5. Do pole Název souboru zadejte nový název souboru a poté klikněte na tlačítko Uložit.

  Uložením oříznutého obrázku jako nového souboru obrázku zabráníte přepsání původního souboru obrázku.

Otočení

Pomocí tlačítka OtočitObrázek nástroje Otočit otočte celý obrázek nebo jeho vybranou část.
 • V závislosti na tom, co otáčíte, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li otočit celý obrázek, klikněte na kartě Domů ve skupině Obrázek na tlačítko Otočit a potom klikněte na požadovaný směr otáčení.

  • Chcete-li otočit některý objekt nebo část obrázku, klikněte na kartě Domů ve skupině Obrázek na tlačítko Vybrat. Přetažením ukazatele vyberte příslušnou oblast nebo objekt, klikněte na tlačítko Otočit a potom klikněte na požadovaný směr otáčení.

Vymazání části obrázku

Nástroj Guma Obrázek nástroje Guma umožňuje vymazat vybrané oblasti obrázku.
 1. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na nástroj Guma Obrázek nástroje Guma.
 2. Klikněte na tlačítko Velikost, klikněte na velikost gumy a potom přetáhněte gumu přes oblast, kterou chcete vymazat. Vymazané oblasti budou zobrazeny barvou pozadí (barva 2).

Změna velikosti obrázku nebo jeho části

Pomocí nástroje Změnit velikost‌ Obrázek tlačítka Změnit velikost lze změnit velikost celého obrázku nebo objektu, případně části obrázku. Objekty v obrázku je také možné zkosit, takže budou vypadat šikmé.
Zobrazit vše

Změna velikosti celého obrázku

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Obrázek na tlačítko Změnit velikost.

 2. V dialogovém okně Změnit velikost a zkosit zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran. Tím zajistíte, že obrázek s novou velikostí bude mít stejný poměr stran jako původní obrázek.

 3. V oblasti Změnit velikost klikněte na položku Pixely a do pole Vodorovné zadejte novou výšku nebo do pole Svislé novou šířku. Klikněte na tlačítko OK.

  Je-li zaškrtnuté políčko Zachovat poměr stran, je nutné zadat pouze vodorovnou hodnotu (šířka) nebo svislou hodnotu (výška). Druhé pole v oblasti Změnit velikost se aktualizuje automaticky.

  Pokud má obrázek například velikost 320 x 240 a chcete jej dvojnásobně zmenšit se zachováním poměru stran, zaškrtněte v oblasti Změna velikosti políčko Zachovat poměr stran a do pole Vodorovné zadejte hodnotu 160. Velikost nového obrázku bude ve srovnání s původním obrázkem poloviční - 160 x 120 pixelů.

Změna velikosti části obrázku

 1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Vybrat a přetažením ukazatele vyberte oblast nebo objekt.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Obrázek na tlačítko Změnit velikost.

 3. V dialogovém okně Změnit velikost a zkosit zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran. Tím zajistíte, že obrázek s novou velikostí bude mít stejný poměr stran jako původní obrázek.

 4. V oblasti Změnit velikost klikněte na položku Pixely a do pole Vodorovné zadejte novou výšku nebo do pole Svislé novou šířku. Klikněte na tlačítko OK.

  Je-li zaškrtnuté políčko Zachovat poměr stran, je nutné zadat pouze vodorovnou hodnotu (šířka) nebo svislou hodnotu (výška). Druhé pole v oblasti Změnit velikost se aktualizuje automaticky.

  Pokud má část například velikost 320 x 240 a chcete ji dvojnásobně zmenšit se zachováním poměru stran, zaškrtněte v oblasti Změna velikosti políčko Zachovat poměr stran a do pole Vodorovné zadejte hodnotu 160. Velikost části bude ve srovnání s původní částí poloviční - 160 x 120 pixelů.

Změna velikosti kreslicí oblasti

 • Proveďte jednu z následujících akcí, v závislosti na tom, jak chcete změnit velikost kreslicí oblasti:

  • Chcete-li kreslicí oblast zvětšit, přetáhněte jeden z malých bílých čtverečků na okraji kreslicí oblasti do požadované velikosti.

  • Pokud chcete změnit velikost kreslicí oblasti zadáním určité konkrétní velikosti, klikněte na tlačítko Malování Obrázek tlačítka Malování a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Do polí ŠířkaVýška zadejte novou šířku a výšku a potom klikněte na tlačítko OK.

Zkosení objektu

 1. Na kartě Domů klikněte na tlačítko Vybrat a přetažením ukazatele vyberte oblast nebo objekt.

 2. Klikněte na tlačítko Změnit velikost.

 3. V dialogovém okně Změnit velikost a zkosit zadejte ve skupinovém rámečku Zkosit (stupně) hodnotu zkosení vybrané oblasti (ve stupních) do polí VodorovněSvisle a potom klikněte na tlačítko OK.

Přesouvání a kopírování objektů

Po vybrání objektu je možné vybranou položku vyjmout nebo zkopírovat. Tak lze v případě potřeby použít na obrázku jeden objekt opakovaně nebo objekt (je-li vybrán) přesunout do jiné části obrázku.

Zobrazit vše

Vyjmutí a vložení

Příkaz VyjmoutObrázek tlačítka Vyjmout slouží k vyjmutí vybraného objektu a jeho vložení do jiné části obrázku. Pokud vybranou oblast vyjmete, bude vyjmutá oblast nahrazena barvou pozadí. Proto, má-li obrázek jednobarevné pozadí, může být před vyjmutím objektu vhodné změnit barvu 2 výplně tak, aby odpovídala barvě pozadí.
 1. Na kartě Domů ve skupině Obrázek klikněte na tlačítko Vybrat a potom přetažením ukazatele vyberte oblast nebo objekt, který chcete vyjmout.

 2. Ve skupině Schránka klikněte na tlačítko Vyjmout.

 3. Ve skupině Schránka klikněte na tlačítko Vložit.

 4. Dokud je objekt vybrán, přesuňte jej na nové místo na obrázku, kam jej chcete umístit.

Kopírování a vložení

Pomocí příkazu KopírovatObrázek tlačítka Kopírovat zkopírujete vybraný objekt v programu Malování. Tato možnost je užitečná v případech, kdy chcete čáry, tvary nebo text do obrázku umístit vícekrát.
 1. Na kartě Domů ve skupině Obrázek klikněte na tlačítko Vybrat a potom přetažením ukazatele vyberte oblast nebo objekt, který chcete zkopírovat.

 2. Ve skupině Schránka klikněte na tlačítko Kopírovat.

 3. Ve skupině Schránka klikněte na tlačítko Vložit.

 4. Dokud je objekt vybrán, přesuňte jej na nové místo na obrázku, kam chcete kopii umístit.

Vložení obrázku do programu Malování

Pomocí příkazu Vložit z lze v programu Malování vložit existující soubor obrázku. Soubor obrázku je možné po vložení upravit, aniž by se změnil originál (pokud upravený obrázek uložíte s jiným názvem souboru než originál).

 1. Ve skupině Schránka klikněte na šipku tlačítka Vložit a potom klikněte na příkaz Vložit z.

 2. Vyhledejte soubor obrázku, který chcete do programu Malování vložit, a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

Práce s barvou

Program Malování obsahuje celou řadu nástrojů, které jsou přímo určeny pro práci s barvou. Tyto nástroje umožňují použít při kreslení a provádění úprav v programu Malování požadované barvy.

Zobrazit vše

Panel Barvy

Pole barvy označují aktuální barvu 1 (barva popředí) a barvu 2 (barva pozadí). Způsob jejich použití se liší podle typu činnosti prováděné v programu Malování.

Obrázek políček s barvami
Políčka s barvami
 • Při používání políček s barvami lze provádět jednu nebo více následujících akcí:

  • Pokud chcete vybranou barvu popředí změnit, klikněte na kartě Domů ve skupině Barvy na tlačítko Barva 1 a potom klikněte na požadované políčko s barvou.

  • Pokud chcete vybranou barvu pozadí změnit, klikněte na kartě Domů ve skupině Barvy na tlačítko Barva 2 a potom klikněte na požadované políčko s barvou.

  • Chcete-li malovat barvou popředí, přetáhněte ukazatel.

  • Chcete-li malovat barvou pozadí, stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.

Volba barev

Pomocí nástroje Volba barev Obrázek nástroje Volba barev lze nastavit aktuální barvu popředí nebo pozadí. Výběrem barvy z obrázku můžete v programu Malování zajistit použití požadované barvy tak, aby si barvy přesně odpovídaly.
 1. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na nástroj Výběr barvy Obrázek nástroje Volba barev.
 2. Klikněte na barvu v obrázku, kterou chcete nastavit jako barvu popředí, nebo klikněte pravým tlačítkem myši na barvu v obrázku, kterou chcete nastavit jako pozadí.

Vyplnění barvou

Nástroj Vyplnit barvou Obrázek nástroje Vyplnit barvou umožňuje vyplnit celý obrázek nebo uzavřený tvar barvou.
 1. Na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na položku Vyplnit barvouObrázek nástroje Vyplnit barvou.
 2. Ve skupině Barvy klikněte na tlačítko Barva 1, klikněte na barvu a pak klikněte do oblasti, kterou chcete danou barvou vyplnit.

 3. Chcete-li odstranit barvu a nahradit ji barvou pozadí, klikněte na položku Barva 2, klikněte na barvu a pak klikněte pravým tlačítkem myši na oblast, kterou chcete vyplnit.

Úpravy barev

Pomocí příkazu Upravit barvyObrázek možnosti Upravit barvy vyberte novou barvu. Pomocí míchání barev je možné v programu Malování zvolit přesně takovou barvu, jakou chcete použít.
 1. Na kartě Domů ve skupině Barvy klikněte na tlačítko Upravit barvy.

 2. V dialogovém okně Upravit barvy vyberte v paletě barev požadovanou barvu a klikněte na tlačítko OK.

  Barva se zobrazí v jednom z políček s barvami, takže ji budete moci v programu Malování použít.

Prohlížení obrázku

Změnou zobrazení lze v programu Malování zvolit, jak chcete s obrázkem pracovat. V případě potřeby můžete přiblížit určitou část obrázku nebo celý obrázek. A naopak, pokud je obrázek příliš velký, můžete jej oddálit. Navíc je možné při práci v programu Malování zobrazit pravítka a mřížky, což vám může pomoci zlepšit vaši práci v tomto programu.

Zobrazit vše

Lupa

Nástroj Lupa Obrázek nástroje Lupa umožňuje přiblížit (zvětšit) část obrázku.
 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na nástroj Lupa Obrázek nástroje Lupa, přesuňte lupu a kliknutím přibližte jednu část obrázku zobrazenou v obdélníku.

  Přetažením vodorovného a svislého posuvníku v dolní a pravé části okna se můžete v obrázku pohybovat.

 2. Chcete-li snížit úroveň zvětšení, klikněte na nástroj Lupa opět pravým tlačítkem.

Přiblížení a oddálení

Pomocí nástrojů PřiblížitOddálit lze zobrazit větší nebo menší část obrázku. Upravujete například malou část obrázku a potřebujete ji přiblížit, abyste ji zřetelně viděli. Nebo je obrázek naopak moc velký a nevleze se na obrazovku, potřebujete jej proto oddálit, abyste jej viděli celý.

V programu Malování existuje několik různých způsobů přiblížení a oddálení, podle toho, jakou činnost chcete provést.

 1. Chcete-li zvýšit úroveň zvětšení, klikněte na kartě Zobrazit ve skupině Lupa na tlačítko Přiblížit.

 2. Chcete-li snížit úroveň zvětšení, klikněte na kartě Zobrazit ve skupině Lupa na tlačítko Oddálit.

 3. Pokud chcete v programu Malování obrázek zobrazit ve skutečné velikosti, klikněte na kartě Zobrazit ve skupině Lupa na tlačítko 100 %.

Tipy

 • Chcete-li přibližovat a oddalovat obrázek, můžete úroveň zvětšení či zmenšení zvýšit nebo snížit také kliknutím na tlačítko Přiblížit Obrázek tlačítka Přiblížit nebo Oddálit Obrázek tlačítka Oddálit na jezdci Lupa v dolní části programu Malování.
  Obrázek jezdce lupy
  Jezdec Lupa

Pravítka

Nástroj Pravítka umožňuje zobrazit v horní části kreslicí oblasti vodorovné pravítko a na levé straně kreslicí oblasti svislé pravítko. Pomocí pravítek lze zjistit rozměry obrázku, což může být užitečné při změnách velikosti obrázků.

 1. Chcete-li pravítka zobrazit, zaškrtněte na kartě Zobrazit ve skupině Zobrazit nebo skrýt políčko Pravítka.

 2. Chcete-li pravítka skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Pravítka.

Mřížky

Nástroj Mřížky slouží při kreslení v programu Malování k zarovnání tvarů a čar. Mřížky jsou užitečné jako vizuální vodítko velikostí objektů při kreslení a mohou sloužit jako pomůcka pro zarovnání objektů.

 1. Pokud chcete zobrazit mřížky, zaškrtněte na kartě Zobrazit ve skupině Zobrazit nebo skrýt políčko Mřížky.

 2. Jestliže chcete mřížky skrýt, zaškrtnutí políčka Mřížky zrušte.

Celá obrazovka

Pomocí tlačítka Celá obrazovkaObrázek tlačítka Celá obrazovka zobrazíte obrázek přes celou obrazovku.
 1. Chcete-li obrázek zobrazit na celé obrazovce, klikněte na kartě Zobrazit ve skupině Zobrazit na tlačítko Celá obrazovka.

 2. Pokud chcete režim celé obrazovky ukončit a vrátit se do okna programu Malování, klikněte na obrázek.

Uložení a použití obrázku

Při provádění úprav v programu Malování je vhodné práci často ukládat, abyste o ni nechtěně nepřišli. Obrázek můžete po uložení použít v počítači nebo sdílet s dalšími uživateli prostřednictvím e-mailu.

Zobrazit vše

První uložení obrázku

Při prvním uložení nového obrázku budete muset zadat název souboru.

 1. Klikněte na tlačítko Malování Obrázek tlačítka Malování a poté klikněte na příkaz Uložit.
 2. V seznamu Uložit jako typ klikněte na požadovaný formát souboru.

 3. Do pole Název souboru zadejte název a poté klikněte na tlačítko Uložit.

Otevření obrázku

Místo zcela nového obrázku můžete otevřít existující obrázek a v programu Malování jej upravit.

 1. Klikněte na tlačítko Malování Obrázek tlačítka Malování a poté klikněte na příkaz Otevřít.
 2. Vyhledejte obrázek, který chcete v programu Malování otevřít, a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

Nastavení obrázku jako pozadí plochy

Obrázek je také možné nastavit tak, aby byl použit jako pozadí plochy v počítači.

 1. Klikněte na tlačítko MalováníObrázek tlačítka Malování a poté klikněte na příkaz Uložit.
 2. Klikněte na tlačítko Malování Obrázek tlačítka Malování, přejděte na příkaz Nastavit jako pozadí plochy a potom klikněte na jedno z nastavení pozadí plochy.

Odeslání obrázku e‑mailem

Pokud je v počítači nainstalován a konfigurován e-mailový program, můžete obrázek připojit k e-mailové zprávě a pak jej prostřednictvím e-mailu sdílet s dalšími uživateli.

 1. Klikněte na tlačítko MalováníObrázek tlačítka Malování a poté klikněte na příkaz Uložit.
 2. Klikněte na tlačítko Malování Obrázek tlačítka Malování a potom na příkaz Odeslat e-mailem.
 3. V e‑mailové zprávě zadejte e‑mailovou adresu požadované osoby, napište krátkou zprávu a odešlete e-mailovou zprávu s připojeným obrázkem.