Téměř ke všemu, co v počítači děláte, potřebujete program. Pokud například chcete nakreslit obrázek, musíte použít program pro kreslení nebo malovaní. Pro napsání dopisu musíte použít program pro zpracování textu. K prozkoumání Internetu je nutné použít program s názvem webový prohlížeč. Pro systém Windows jsou k dispozici tisíce programů.

Spuštění programu

Nabídka Start je branou ke všem programům v počítači. Chcete-li otevřít nabídku Start, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start Levé podokno v nabídce Start obsahuje krátký seznam programů včetně prohlížeče Internetu, e-mailového programu a naposledy použitých programů. Chcete-li program spustit, klikněte na něj.

Pokud nevidíte program, který chcete otevřít, ale znáte jeho název, zadejte celý jeho název nebo jeho část do pole Hledat ve spodní části levého podokna. Program v seznamu Programy spustíte tak, že na něj kliknete.

Chcete-li si projít úplný seznam programů, klikněte na tlačítko Start a pak klikněte na příkaz Všechny programy. Další informace naleznete v části Nabídka Start (přehled)

Tip

 • Program můžete také spustit otevřením souboru. Otevřením souboru automaticky otevřete program přidružený k souboru. Další informace naleznete v části Otevření souboru nebo složky

Použití příkazů v programech

Většina programů obsahuje desítky nebo dokonce stovky příkazů (akcí), které se používají pro práci s programem. Řada těchto příkazů se nachází v pásu karet bezprostředně pod záhlavím.

Pás karet v programu Malování
Pás karet v programu Malování

V některých programech mohou být příkazy umístěny pod nabídkami. Nabídka v programu zobrazí seznam možností, které jsou k dispozici. Aby obrazovka nebyla přeplněná, nabídky zůstávají skryté a otevřou se, až když na panelu nabídek, který je umístěn přímo pod záhlavím okna, kliknete na název nabídky.

Chcete-li vybrat některý příkaz uvedený v pásu karet, klikněte na něj. Někdy se zobrazí dialogové okno, kde můžete vybrat další možnosti. Pokud příkaz není k dispozici a nelze na něj kliknout, zobrazuje se šedě.

V některých programech panely nástrojů umožňují přístup k často používaným příkazům ve formě tlačítek nebo ikon. Tyto příkazy se také obvykle zobrazí v nabídkách programu, ale panely nástrojů vám umožňují vybrat příkaz jedním kliknutím. Panely nástrojů se obvykle zobrazí přímo pod panelem nabídek:

Kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů provedete příkaz. Například v programu WordPad kliknutí na tlačítko UložitObrázek tlačítka Uložit uloží dokument. Chcete-li zjistit, k čemu konkrétní tlačítko na panelu nástrojů slouží, ukažte na ně ukazatelem myši. Zobrazí se název nebo funkce tlačítka:
Obrázek ukazatele myši nad tlačítkem Tisk v programu WordPad se zobrazeným popisem tlačítka
Chcete-li zjistit funkci tlačítka na panelu nástrojů, ukažte na něj ukazatelem.

Další informace naleznete v části Používání nabídek, tlačítek, panelů a zaškrtávacích políček

Vytvoření nového dokumentu

Mnoho programů umožňuje vytvořit, upravit, uložit a vytisknout dokumenty. Dokument obecně je jakýkoli typ souboru, který můžete upravovat. Například soubor programu pro zpracování textu je typ dokumentu, stejně jako tabulka, e-mailová zpráva nebo prezentace. Pojmy dokument a soubor se ale často vzájemně zaměňují. Obrázkům, hudebním klipům nebo videozáznamům, které můžete upravovat, se obvykle říká soubory, přestože technicky jsou to spíše dokumenty.

Některé programy, například WordPad, Poznámkový blok nebo Malování, automaticky při svém spuštění otevřou dokument bez názvu, abyste okamžitě mohli začít pracovat. Uvidíte velkou bílou plochu a v záhlaví okna programu obecné slovo, například „Bez názvu“ nebo „Dokument“.

Obrázek záhlaví okna programu WordPad
Záhlaví okna v programu WordPad

Pokud program při spuštění automaticky neotevře nový dokument, můžete ho otevřít sami.

 • V programu, ve kterém pracujete, klikněte na nabídku Soubor a pak na příkaz Nový.
  - nebo -
  Klikněte na tlačítko nabídky Obrázek tlačítka nabídky a potom klikněte na příkaz Nový. Pokud je možné v programu otevřít více než jeden typ dokumentu, budete muset typ vybrat ze seznamu.

Uložení dokumentu

Při práci v dokumentu se přidaný text a změny ukládají do paměti RAM (Random Access Memory) počítače. Ukládání informací do paměti RAM je dočasné. Při vypnutí počítače nebo při ztrátě napájení se informace z paměti RAM vymažou.

Při uložení dokumentu můžete dokument pojmenovat a uložit ho trvale na pevný disk počítače. Tímto způsobem bude dokument zachován i při vypnutí počítače a příště ho budete moci znovu otevřít.

Uložení dokumentu

 1. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Uložit.
  - nebo -
  Klikněte na tlačítko UložitObrázek tlačítka Uložit.
 2. Pokud je dokument ukládán poprvé, budete požádáni o zadání názvu a místa, kam má být dokument v počítači uložen.

I když jste dokument již jednou uložili, musíte ho v průběhu práce ukládat. Důvodem je to, že změny, které jste provedli od posledního uložení dokumentu, jsou uloženy v paměti RAM, nikoliv na pevném disku. Ukládejte dokument každých několik minut, abyste předešli neočekávané ztrátě práce způsobené selháním napájení nebo jiným problémem.

Další informace naleznete v části Uložení souboru

Přesouvání informací mezi soubory

Většina programů umožňuje vzájemně sdílet text a obrázky. Při kopírování přechází informace do dočasné paměti, které se říká schránka. Odtud můžete informaci vložit do dokumentu.

Než začnete přesouvat informace, musíte vědět, jak přepínat mezi otevřenými okny na ploše. Další informace naleznete v části Práce s okny

Zobrazit vše

Postup kopírování a přesouvání textu mezi dokumenty

 1. V dokumentu vyberte text, který chcete zkopírovat nebo přesunout. (Text vyberete přetažením ukazatele přes text. Výběr se zvýrazní.)

 2. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Kopírovat nebo Vyjmout. (Příkaz Kopírovat ponechá informaci v původním dokumentu. Příkaz Vyjmout odebere údaje z dokumentu.)
  - nebo -
  Na kartě Domů klikněte na tlačítko Kopírovat nebo Vyjmout.

 3. Přepněte na dokument, kde se má text zobrazit, a pak klikněte na příslušné místo v dokumentu.

 4. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Vložit. Text lze vložit vícekrát.
  - nebo -
  Na kartě Domů klikněte na tlačítko Vložit.

Postup kopírování obrázku z webové stránky do dokumentu

 1. Na webové stránce klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, který chcete kopírovat, a pak klikněte na příkaz Kopírovat.

 2. Přepněte na dokument, kde se má obrázek zobrazit, a pak klikněte na příslušné místo v dokumentu.

 3. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Vložit. Obrázek lze vložit vícekrát.
  - nebo -
  Na kartě Domů klikněte na tlačítko Vložit.

Poznámka

 • Obrázky nelze vkládat do programu Poznámkový blok. Místo toho použijte program WordPad nebo jiný textový procesor.

Vrácení poslední akce zpět

Většina programů umožňuje vrácení provedených akcí nebo chyb. Pokud například neúmyslně odstraníte odstavec v dokumentu programu WordPad, můžete ho obnovit pomocí příkazu Zpět. Pokud v programu Malování nakreslíte čáru, kterou nechcete, vraťte tuto akci zpět a čára zmizí.

Postup vrácení akce

 • V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Zpět.
  - nebo -
  Klikněte na tlačítko ZpětObrázek tlačítka Zpět .

Získání nápovědy k programu

Téměř všechny programy mají vlastní integrovaný systém nápovědy pro případy, kdy nerozumíte činnosti programu.

Postup vstupu do systému nápovědy programu:

 • V nabídce programu Nápověda klikněte na první položku v seznamu s textem Zobrazit nápovědu, Témata nápovědy nebo s podobným textem. (Název této položky může být různý.)
  - nebo -
  Klikněte na tlačítko NápovědaObrázek tlačítka Nápověda .

  Tip

  • Do systému nápovědy k danému programu můžete přejít také stisknutím tlačítka F1. Ve většině programů se pomocí této klávesy spouští nápověda.

Kromě nápovědy týkající se programu obsahují některá dialogová okna ještě odkazy na nápovědu týkající se jejich specifických funkcí. Pokud uvidíte otazník uvnitř kruhu nebo čtverce nebo barevný podtržený textový odkaz, klikněte na něj a otevřete téma nápovědy.

Obrázek odkazů nápovědy v dialogových oknech a oknech
Odkazy na nápovědu

Další informace naleznete v části Získání pomoci

Ukončení programu

Chcete-li program ukončit, klikněte na tlačítko ZavřítObrázek tlačítka Zavřít v pravém horním rohu okna programu. Nebo v nabídce Soubor klikněte na příkaz Konec.

Nezapomeňte před ukončením programu uložit dokument. Pokud nemáte práci uloženou a pokusíte se program ukončit, zobrazí se dotaz, zda chcete dokument uložit.

Obrázek dialogového okna programu Malování
Pokud ukončíte program bez uložení práce, zobrazí se dialogové okno
 • Pokud chcete uložit dokument a pak ukončit program, klikněte na tlačítko Uložit.

 • Pokud chcete ukončit program bez uložení dokumentu, klikněte na tlačítko Neukládat.

 • Pokud kliknete na tlačítko Storno, program se neukončí a vrátíte se zpět.

Instalace a odinstalace programů

Nemusíte používat pouze programy dodané s vaším počítačem - můžete si koupit nové programy na disku CD nebo DVD nebo si můžete programy stáhnout (zdarma či za poplatek) z Internetu.

Instalace programu znamená, že ho přidáte do počítače. Po instalaci se program zobrazí v nabídce Start v seznamu Všechny programy. Některé programy mohou umístit na pracovní plochu zástupce. Další informace naleznete v části Instalace programu