Použití speciálních znaků (Mapa znaků): nejčastější dotazy


Zde jsou uvedeny odpovědi na některé z nejčastějších dotazů týkajících se používání speciálních znaků a programu Mapa znaků.

Zobrazit vše

Co je speciální znak?

Speciální znak je znak, který nelze nalézt na klávesnici. Speciální znaky můžete vložit pomocí programu Mapa znaků nebo stisknutím kombinace kláves na klávesnici.

Co je program Mapa znaků?

Program Mapa znaků lze použít k zobrazení znaků, které jsou u vybraného písma k dispozici. Pomocí programu Mapa znaků lze kopírovat jednotlivé znaky nebo skupinu znaků do schránky a vložit je do libovolného programu, který umožňuje jejich zobrazení.

Jak spustit program Mapa znaků?

Spusťte program Mapa znaků takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Mapa znaků a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Mapa znaků.

Jak vložit speciální znak do dokumentu?

 1. Spusťte program Mapa znaků takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Mapa znaků a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Mapa znaků.

 2. Klikněte na seznam Písmo a pak klikněte na písmo, které chcete použít.

 3. Klikněte na speciální znak, který chcete vložit do dokumentu.

 4. Klikněte na tlačítko Vybrat a potom na tlačítko Kopírovat.

 5. Otevřete dokument a klikněte na místo v dokumentu, kam chcete speciální znak vložit.

 6. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Vložit.

Tip

 • Mnoho programů umožňuje přetáhnout speciální znaky do dokumentů. Provedete to tak, že kliknete na znak, který chcete kopírovat. Až se znak zobrazí zvětšený, přetáhněte ho do otevřeného dokumentu.

Co je vlastní znak?

Vlastní znak je jedinečné písmeno nebo znak loga vytvořený pomocí programu Editor vlastních znaků.

Jak vytvořit vlastní znak?

Další informace o vlastních znacích naleznete v tématu Co je program Editor vlastních znaků?.

Jak vložit vlastní znak do dokumentu?

 1. Spusťte program Mapa znaků takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Mapa znaků a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Mapa znaků.

 2. Klikněte na seznam Písmo a pak klikněte na písmo, ke kterému jste připojili soukromé znaky.

 3. Klikněte na vlastní znak, který chcete vložit do dokumentu.

 4. Klikněte na tlačítko Vybrat a potom na tlačítko Kopírovat.

 5. Otevřete dokument a klikněte na místo v dokumentu, kam chcete vlastní znak vložit.

 6. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Vložit.

Poznámky

 • Pokud neodstraníte dříve zkopírované znaky v poli Znaky ke zkopírování, zkopírují se společně s každým novým znakem, který vyberete.

 • Jestliže se vlastní znak v dokumentu nezobrazí správně, vyberte jej v dokumentu a změňte jeho písmo tak, aby odpovídalo písmu, se kterým jste jej propojili v programu Mapa znaků.

 • Znáte-li pro vkládaný speciální znak číselnou klávesovou zkratku, můžete ho vložit přímo do dokumentu pomocí klávesnice. Otevřete dokument a umístěte kurzor na místo, kam chcete speciální znak vložit. Poté zapněte indikátor NUM LOCK, stiskněte a podržte klávesu ALT a na numerické klávesnici stiskněte klávesy, které představují číselnou klávesovou zkratku vkládaného znaku. Po dokončení psaní uvolněte klávesu ALT.

Jak vyhledat znak podle názvu?

 1. Spusťte program Mapa znaků takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Mapa znaků a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Mapa znaků.

 2. Klikněte na seznam Písmo a pak klikněte na písmo, ve kterém chcete hledat.

 3. Zaškrtněte políčko Podrobné zobrazení.

 4. Klikněte na rozevírací seznam Znaková sada a vyberte znakovou sadu, ve které chcete hledat.

  Pokud není požadovaná znaková sada dostupná, vyberte v rozevíracím seznamu Písmo jiné písmo.

 5. Do pole Hledat zadejte celý název nebo část názvu znaku, který chcete vyhledat. Chcete-li například vyhledat všechna řecká písmena, zadejte slovo řecké. Pokud chcete vyhledat všechna písmena ž v cyrilici, zadejte písmeno ž.

 6. Klikněte na tlačítko Hledat.

  Program Mapa znaků zobrazí znaky, které odpovídají kritériím hledání.

 7. Chcete-li hledat další znak, klikněte na tlačítko Obnovit.

Tip

 • Název určitého znaku (a přidružený kód v šestnáctkové soustavě) zobrazíte umístěním ukazatele na daný znak. Když kliknete na znak, tyto informace se zobrazí také ve stavovém řádku v dolní části okna programu Mapa znaků a mohou sloužit jako příklad slov, která lze zadávat při dalších hledáních.

Jak vyhledat znak podle kategorie Unicode?

Kategorie Unicode se používají pro seskupení podobných typů znaků v písmu. Například kategorie Unicode Měna seskupuje všechny symboly pro měnu v daném písmu.

 1. Spusťte program Mapa znaků takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Mapa znaků a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Mapa znaků.

 2. Klikněte na seznam Písmo a pak klikněte na písmo, ve kterém chcete hledat.

 3. Zaškrtněte políčko Podrobné zobrazení.

 4. Klikněte na seznam Seskupit podle a potom kliknutím na odkaz Podoblast sady Unicode otevřete dialogové okno Seskupit podle.

 5. V dialogovém okně Seskupit podle klikněte v seznamu Podoblast sady Unicode na kategorii znaků, kterou chcete zobrazit.

  Po kliknutí na kategorii zobrazí program Mapa znaků znaky, které patří do této kategorie.

 6. Po nalezení požadovaného znaku klikněte na tlačítko Vybrat a pak na tlačítko Kopírovat.

Jak vyhledat znak podle hodnoty Unicode?

 1. Spusťte program Mapa znaků takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Mapa znaků a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Mapa znaků.

 2. Klikněte na seznam Písmo a pak klikněte na písmo, ve kterém chcete hledat.

 3. Zaškrtněte políčko Podrobné zobrazení.

 4. Klikněte na seznam Znaková sada a pak na položku Unicode.

 5. Klikněte na seznam Seskupit podle a pak na položku Vše.

 6. Do pole Znak Unicode zadejte čtyřmístnou hodnotu Unicode znaku, který hledáte.

  Znak bude automaticky zvýrazněn v mřížce znaků.

Tip

 • V programu Mapa znaků se všechny znaky určitého písma zobrazí v pořadí odpovídajícím jejich hodnotě Unicode. Pokud neznáte hodnotu Unicode hledaného znaku, můžete jej v daném písmu vyhledat procházením znaků.

Jak najít čínský, japonský nebo korejský znak podle jeho zvuku?

Znak je možné podle zvuku hledat v následujících znakových sadách: Japonská KanJi - Hiragana, Korejská Hanja - Hangul, Čínská (zjednodušená) - PinYin, Čínská (tradiční) - Bopomofo. Podmínkou je, aby byly tyto znakové sady nainstalovány v počítači. Další informace naleznete v části Přidání nebo změna jazyka zadávání.

 1. Spusťte program Mapa znaků takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Mapa znaků a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Mapa znaků.

 2. Zaškrtněte políčko Podrobné zobrazení.

 3. Klikněte na seznam Seskupit podle a pak kliknutím na jedno z následujících seskupení znaků otevřete dialogové okno Seskupit podle:

  • Japonská KanJi - Hiragana,

  • Korejská Hanja - Hangul,

  • Čínská (zjednodušená) - PinYin,

  • Čínská (tradiční) - Bopomofo.

 4. V dialogovém okně Seskupit podle klikněte na znak, který odpovídá zvuku, který chcete vyhledat.

  Program Mapa znaků zobrazí znaky, které začínají vybraným zvukem.Potřebujete další pomoc?