Nástroj Konfigurace systému (msconfig) pomáhá identifikovat problémy, které můžou bránit správnému spuštění Windows. Pomocí nástroje Konfigurace systému můžete spustit Windows s vypnutými základními službami a spouštěnými aplikacemi a potom je postupně po jedné zapínat. Pokud k problému při vypnuté aplikaci nebo službě nedochází, ale dochází k němu při jejím zapnutí, mohla by být příčinou problému právě tato služba nebo aplikace.

 • Otevřete okno Konfigurace systému: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo pokud používáte myš, nastavte ukazatel myši do pravého horního rohu obrazovky, přesuňte ho dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte text msconfig a klepněte nebo klikněte na msconfig. Vyžadují se oprávnění správce. Může se po vás chtít, abyste zadali heslo správce nebo potvrdili svoji volbu.

V následující tabulce jsou uvedené karty a možnosti dostupné v nástroji Konfigurace systému:

Karta Popis
Karta

Obecné

Popis

Vyjmenovává možnosti režimu konfigurace při spuštění:

 • Normální spuštění. Spustí Windows obvyklým způsobem. Tento režim použijte pro spuštění Windows po odstranění problému pomocí dalších dvou režimů.


 • Diagnostické spuštění. Spustí Windows jenom se základními službami a ovladači. Tento režim vám může pomoct vyloučit, že jsou příčinou problému základní soubory Windows.

  Spuštění Windows v diagnostickém režimu

  • Na kartě Obecné klepněte nebo klikněte na Diagnostické spuštění, klepněte nebo klikněte na OK a potom klepněte nebo klikněte na Restartovat.

   Pokud dojde k problému, je možné, že jsou poškozené základní soubory nebo ovladače Windows. Další informace o odstranění tohoto problému najdete v tématu Částečné obnovení počítače, obnovení do továrního nastavení nebo obnovení.

   Pokud k problému nedojde, použijte režim Výběrové spuštění a pokuste se najít příčinu problému zapnutím nebo vypnutím jednotlivých služeb a spouštěných aplikací.

 • Výběrové spuštění. Spustí Windows se základními službami a ovladači, včetně ostatních služeb a spouštěcích aplikací, které vyberete.

  Spuštění Windows v režimu Výběrové spuštění

  1. Na kartě Obecné klepněte nebo klikněte na Výběrové spuštění a potom zrušte zaškrtnutí políček Načíst systémové služby a Načíst položky Po spuštění.

  2. Zaškrtněte políčko Načíst systémové služby, klepněte nebo klikněte na OK a potom klepněte nebo klikněte na Restartovat.

  3. Pokud se problém vyskytuje i po restartování počítače, udělejte tyto věci (jednu z nich, nebo obě, pokud to bude potřeba):

   Zjistěte, která systémová služba problém způsobuje.

   • Klepněte nebo klikněte na kartu Služby, klepněte nebo klikněte na Zakázat vše, zaškrtněte políčko u první služby v seznamu a potom restartujte počítač. Pokud se už problém neobjevuje, můžete vyloučit, že příčinou problému je první služba.

   • Nechejte první službu vybranou, zaškrtněte políčko u druhé služby a znovu restartujte počítač.

   • Tento postup opakujte, dokud nezjistíte příčinu problému. Pokud se vám nepodařilo problém znovu vyvolat, můžete vyloučit, že by příčinou tohoto problému byly systémové služby.

   Zjistěte, která spouštěná položka způsobuje problém.

   • Klepněte nebo klikněte na kartu Po spuštění a potom klepněte nebo klikněte na Otevřít Správce úloh.

   • Vypněte všechny spouštěné položky s výjimkou první, a to tak, že klepnete nebo kliknete na každou spouštěnou položku a potom klepnete nebo kliknete na Zakázat. Restartujte počítač. Pokud se už problém neobjevuje, můžete vyloučit, že by příčinou problému byla první položka při spuštění.

   • Nechejte první spouštěnou položku vybranou, klepněte nebo klikněte na druhou spouštěnou položku a potom klepněte nebo klikněte na Povolit. Restartujte počítač. Tento postup opakujte, dokud nezjistíte příčinu problému.

Karta

Spuštění

Popis

Zobrazí možnosti konfigurace operačního systému a upřesňující nastavení ladění, včetně těchto:

 • Bezpečné spuštění: Minimální. Při spuštění otevře grafické uživatelské rozhraní Windows (Průzkumníka souborů) v nouzovém režimu, ve kterém běží jenom nezbytně nutné systémové služby. Práce v síti je zakázaná.

 • Bezpečné spuštění: Alternativní prostředí. Při spuštění otevře Příkazový řádek Windows v nouzovém režimu, ve kterém běží jenom nezbytně nutné systémové služby. Práce v síti a Průzkumník souborů jsou zakázané.

 • Bezpečné spuštění: Oprava služby Active Directory. Při spuštění otevře Průzkumníka souborů v nouzovém režimu, ve kterém běží jenom nezbytně nutné systémové služby a služba Active Directory.

 • Bezpečné spuštění: Síť. Při spuštění otevře Průzkumníka souborů v nouzovém režimu, ve kterém běží jenom nezbytně nutné systémové služby. Práce v síti je povolená.

 • Spuštění bez grafického rozhraní. Při spuštění se nezobrazí úvodní obrazovka Windows.

 • Protokol spouštění. Uchovává všechny informace o procesu spouštění v souboru %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Základní video. Při spuštění otevře Průzkumníka souborů v minimálním režimu VGA. Místo ovladačů grafiky speciálně určených pro grafický hardware počítače se nahrajou standardní ovladače VGA.

 • Informace o spuštění OS. Zobrazí se názvy ovladačů, které se zavádějí během spouštění.

 • Časový limit. Určuje, jak dlouho se bude zobrazovat spouštěcí nabídka, než se automaticky vybere výchozí možnost spuštění. Výchozí nastavení je 30 sekund.

 • Trvalé nastavení všech položek spouštění. Nesleduje změny provedené v Konfiguraci systému. Možnosti se dají změnit později pomocí nástroje Konfigurace systému, ale musí se změnit ručně. Pokud je vybraná tato možnost, nejdou udělané změny vrátit zpátky výběrem možnosti Normální spuštění na kartě Obecné.

Rozšířené možnosti spuštění:

 • Počet procesorů. Omezuje počet procesorů používaných ve víceprocesorovém systému. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, spustí se systém tak, aby se používal jenom počet procesorů uvedený v rozevíracím seznamu.

 • Maximum paměti. Určuje maximální velikost fyzické paměti využívané operačním systémem k simulaci konfigurace s malou velikostí paměti. Hodnota v textovém poli se udává v megabajtech (MB).

 • Uzamčení PCI. Zabraňuje Windows v opakovaném přidělení V/V prostředků a prostředků IRQ na sběrnici PCI. V/V a paměťové prostředky nastavené systémem BIOS nebo rozhraním UEFI zůstanou zachované.

 • Ladění. Umožňuje ladění režimu jádra pro vývoj ovladače zařízení. Další informace najdete na webu sady WDK (Windows Driver Kit).

 • Globální nastavení ladění. Určuje nastavení připojení ladicího programu na tomto počítači pro ladicí program jádra pro komunikaci s hostitelem ladicího programu. Připojení ladicího nástroje mezi hostitelským a cílovým počítačem může být sériové, IEEE 1394 nebo USB.

 • Port pro ladění. Určuje sériový typ připojení a sériový port. Výchozí port je COM 1.

 • Přenosová rychlost. Určuje přenosovou rychlost v baudech v případě, že je vybraný port pro ladění a že je nastavený sériový typ připojení pro ladění. Toto nastavení je volitelné. Platné hodnoty rychlosti v baudech jsou 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 a 115 200. Výchozí rychlost je 115 200 b/s.

 • Kanál. Určuje jako typ připojení pro ladění připojení 1394 a specifikuje číslo kanálu, které se má používat. Hodnota čísla kanálu musí být desítkové celé číslo v rozmezí od 0 do 62 (včetně) a musí odpovídat číslu kanálu používanému hostitelským počítačem. Zadaný kanál nezávisí na fyzickém portu 1394 zvoleném na adaptéru. Výchozí hodnota kanálu je 0.

 • Cílový název USB. Určuje řetězcovou hodnotu, která se má používat, pokud je nastavený typ připojení ladění USB. Tento řetězec může být libovolná hodnota.

Karta

Služby

Popis

Zobrazí seznam všech služeb, které se spouštějí při spuštění počítače, včetně jejich aktuálního stavu (Spuštěno nebo Zastaveno). Kartu Služby použijte k zapnutí nebo vypnutí jednotlivých služeb při spuštění, abyste zjistili, které služby můžou způsobovat problémy při spuštění.

Pokud chcete v seznamu služeb zobrazit jenom aplikace jiných výrobců, vyberte Skrýt všechny služby společnosti Microsoft. Zaškrtnutí tohoto políčka u služby zrušte v případě, že ji chcete při příštím spuštění počítače zakázat. Pokud jste na kartě Obecné zvolili Výběrové spuštění, musíte na této kartě buď vybrat Normální spuštění, nebo zaškrtnout políčko u služby, kterou chcete při dalším spuštění znovu spustit.

Upozornění: Zakázání služeb, které se obvykle spustí při spouštění počítače, může způsobit nestabilitu systému nebo to, že některé aplikace přestanou fungovat. Proto služby v tomto seznamu nezakazujte, pokud nemáte jistotu, že bez nich bude počítač správně fungovat. Výběrem možnosti Zakázat vše nezakážete některé služby společnosti Microsoft, které jsou nezbytné pro spuštění operačního systému.

Karta

Po spuštění

Popis

Položky po spuštění teď můžete spravovat ve Správci úloh. Na kartě Po spuštění Správce úloh jsou uvedené aplikace a služby, které se spustí se spuštěním počítače. Najdete tam u nich taky informace o jejich vydavateli, stavu a dopadu při spuštění.


 • Otevřete Správce úloh: Potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Hledat (nebo když používáte myš, najeďte do pravého horního rohu obrazovky, posuňte ukazatel myši dolů a potom klikněte na Hledat), do vyhledávacího pole zadejte Správce úloh a potom klepněte nebo klikněte na Správce úloh.

Poznámka: Zakázání aplikací nebo služeb, které se obvykle spustí při spuštění počítače, může mít za následek pomalejší spouštění souvisejících aplikací nebo služeb nebo neočekávané chování.

Karta

Nástroje

Popis

Nabízí přehledný seznam diagnostických a jiných rozšiřujících nástrojů, které můžete spustit.

Informace o pokročilých možnostech spuštění najdete v tématu Nastavení spouštění Windows (včetně nouzového režimu). Podrobnější informace najdete na webu společnosti Microsoft pro odborníky v oblasti IT.
Potřebujete další pomoc?