Program WordPad je textový editor, který slouží k vytváření a úpravě dokumentů. Na rozdíl od programu Poznámkový blok umožňuje WordPad bohatší formátování a práci s grafikou. Je také možné připojit a vložit objekty, jako jsou obrázky nebo jiné dokumenty.

Obrázek okna programu WordPad
Okno programu WordPad

Vytvoření, otevření a uložení dokumentu

 1. Spusťte program WordPad takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text WordPad a v seznamu výsledků klikněte na položku WordPad.

 2. Následující postupy popisují vytvoření, otevření a uložení dokumentu:

  Požadovaná akce Postup
  Požadovaná akce

  Vytvoření nového dokumentu

  Postup
  V nabídce WordPad klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka nabídky programu WordPad a potom na tlačítko Nový.
  Požadovaná akce

  Otevření dokumentu

  Postup
  V nabídce WordPad klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka nabídky programu WordPad a potom na tlačítko Otevřít.
  Požadovaná akce

  Uložení dokumentu

  Postup
  V nabídce WordPad klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka nabídky programu WordPad a potom na tlačítko Uložit.
  Požadovaná akce

  Uložení dokumentu pod jiným názvem nebo v jiném formátu

  Postup
  Klikněte na tlačítko WordPadObrázek tlačítka nabídky programu WordPad, přejděte na příkaz Uložit jako a klikněte na formát, ve kterém chcete dokument uložit.

Poznámka

 • Program WordPad slouží k otevření nebo uložení textových dokumentů (TXT), souborů formátovaného textu (RTF), dokumentů aplikace Word (DOCX) nebo dokumentů ve formátu ODT (OpenDocument Text). Dokumenty v jiných formátech se otevřou jako dokumenty ve formátu prostého textu a mohou se zobrazit jinak, než očekáváte.

Formátování dokumentu

Formátováním rozumíme vzhled a uspořádání textu v dokumentu. Můžete použít pás karet umístěný bezprostředně pod panelem nadpisů a snadno zde změnit formátování dokumentu. Máte například možnost vybírat z mnoha různých typů či velikostí písma nebo přiřadit textu libovolnou barvu. Také můžete jednoduše měnit zarovnání textu v dokumentu.

 1. Spusťte program WordPad takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text WordPad a v seznamu výsledků klikněte na položku WordPad.

 2. Formátování dokumentu změníte pomocí následujících postupů:

  Požadovaná akce Postup
  Požadovaná akce

  Změna vzhledu textu v dokumentu

  Postup

  Vyberte text, který chcete změnit, a potom použijte tlačítka na kartě Domů ve skupině Písmo. Chcete-li podrobněji znát účel některého z tlačítek, ponechte na něm ukazatel myši. Za okamžik se zobrazí popis jeho funkce.

  Požadovaná akce

  Změna zarovnání textu v dokumentu

  Postup

  Vyberte text, který chcete změnit, a potom použijte tlačítka na kartě Domů ve skupině Odstavec. Chcete-li podrobněji znát účel některého z tlačítek, ponechte na něm ukazatel myši. Za okamžik se zobrazí popis jeho funkce.

Vložení dat a obrázků do dokumentu

 1. Spusťte program WordPad takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text WordPad a v seznamu výsledků klikněte na položku WordPad.

 2. Pomocí následujících postupů vložíte obrázek nebo aktuální datum:

  Požadovaná akce Postup
  Požadovaná akce

  Vložení aktuálního data

  Postup
  1. Na kartě Domů ve skupině Vložit klikněte na tlačítko Datum a čas .

  2. Klikněte na požadovaný formát a potom na tlačítko OK.

  Požadovaná akce

  Vložení obrázku

  Postup
  1. Na kartě Domů ve skupině Vložit klikněte na tlačítko Obrázek .

  2. Najděte obrázek, který chcete vložit, a klikněte na tlačítko Otevřít.

  Požadovaná akce

  Vložení kresby

  Postup
  1. Na kartě Domů ve skupině Vložit klikněte na tlačítko Kresba programu Malování .

  2. Vytvořte kresbu, kterou chcete vložit, a zavřete program Malování.

Prohlížení dokumentů

 1. Spusťte program WordPad takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text WordPad a v seznamu výsledků klikněte na položku WordPad.

 2. Následující pokyny popisují postup při prohlížení dokumentů:

  Požadovaná akce Postup
  Požadovaná akce

  Přiblížení nebo oddálení zobrazení

  Postup

  Na kartě Zobrazit klikněte na tlačítko Přiblížit nebo Oddálit ve skupině Lupa.

  Požadovaná akce

  Zobrazení dokumentu ve skutečné velikosti

  Postup

  Na kartě Zobrazit ve skupině Lupa klikněte na možnost 100 %.

  Požadovaná akce

  Zobrazení pravítka

  Postup

  Na kartě Zobrazit ve skupině Zobrazit nebo skrýt zaškrtněte políčko Pravítko.

  Požadovaná akce

  Zobrazení stavového řádku

  Postup

  Na kartě Zobrazit ve skupině Zobrazit nebo skrýt zaškrtněte políčko Stavový řádek.

  Požadovaná akce

  Změna nastavení zalamování řádků

  Postup

  Na kartě Zobrazit klikněte na tlačítko Zalamování řádků ve skupině Nastavení a poté klikněte na požadované nastavení.

  Požadovaná akce

  Změna jednotek na pravítku

  Postup

  Na kartě Zobrazit klikněte na tlačítko Měrné jednotky ve skupině Nastavení a poté klikněte na požadované jednotky.

Tip

 • Chcete-li zvětšovat a zmenšovat části dokumentu, můžete také kliknout na tlačítko PřiblížitObrázek tlačítka Přiblížit nebo OddálitObrázek tlačítka Oddálit na jezdci Lupa v pravém dolním rohu a zvýšit tak nebo snížit úroveň přiblížení.
  Obrázek posuvníku lupy
  Posuvník lupy

Změna okrajů stránky

 1. Spusťte program WordPad takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text WordPad a v seznamu výsledků klikněte na položku WordPad.

 2. Klikněte na tlačítko nabídky WordPadObrázek tlačítka nabídky programu WordPad, na možnost Vzhled stránky a potom na požadované možnosti.

Tisk dokumentu

 1. Spusťte program WordPad takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text WordPad a v seznamu výsledků klikněte na položku WordPad.

 2. Klikněte na tlačítko nabídky WordPadObrázek tlačítka nabídky programu WordPad, na možnost Tisk a potom na požadované možnosti.

Poznámka

 • Chcete-li dopředu vědět, jak bude vypadat dokument po vytištění, použijte funkci Náhled. Pokud chcete použít funkci Náhled, klikněte na tlačítko nabídky WordPadObrázek tlačítka nabídky programu WordPad, přejděte na položku Tisk a potom klikněte na možnost Náhled. Když jste s prohlížením hotovi, klikněte na tlačítko Zavřít náhled.