Zobrazení informací o počítači


Souhrn důležitých informací o svém počítači můžete zobrazit otevřením položky Systém v Ovládacích panelech. Objeví se základní informace o hardwaru, jako je název počítače. Kliknutím na odkazy v levém podokně ovládacího panelu Systém můžete změnit důležitá nastavení systému.

  • Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

Zobrazit vše

Zobrazení základních informací o počítači

Ovládací panel Systém představuje souhrnný pohled na základní údaje o vašem počítači. Jedná se o tyto údaje:

  • Windows - edice. Přehled informací o verzi a vydání operačního systému Windows používaného ve vašem počítači.

  • Systém Zobrazí se základní zhodnocení počítače prostřednictvím Indexu uživatelských zkušeností se systémem Windows. Jedná se o číslo, které popisuje celkové schopnosti vašeho počítače. Následují údaje o typu a rychlosti počítačového procesoru a o počtu procesorů, pokud počítač používá více procesorů. Pokud je například počítač vybaven dvěma procesory, zobrazí se údaj (2 procesory). Zobrazí se také údaj o velikosti nainstalované paměti RAM (random access memory) a v některých případech, jaká část paměti je k dispozici pro systém Windows. Další informace o základním skóre počítače a o tom, co znamená, naleznete v tématu Co je to Index uživatelských zkušeností se systémem Windows?

  • Název počítače, domény a nastavení pracovní skupiny Zobrazí se název počítače a informace o pracovní skupině nebo doméně. Tyto údaje můžete změnit. Stejně tak můžete přidat uživatelské účty kliknutím na tlačítko Změnit nastavení.

  • Aktivace systému Windows Aktivace ověří, zda vaše kopie operačního systému Windows je pravá, což pomáhá předejít softwarové kriminalitě. Další informace naleznete v části Aktivace systému Windows 7: nejčastější dotazy.

Změny nastavení systému Windows

Odkazy v levém podokně umožňují přístup k dalším možnostem nastavení systému.

  • Správce zařízení Správce zařízení se používá ke změně nastavení a aktualizaci ovladačů.

  • Vzdálená nastavení Provádějí se zde změny nastavení Vzdálené plochy, která umožňuje připojení ke vzdálenému počítači, a Vzdálené pomoci, která umožňuje pozvat jiného uživatele, aby se připojil k vašemu počítači a pomohl vám s řešením problému s počítačem.

  • Ochrana systému Řídí nastavení, které automaticky vytváří body obnovení používané nástrojem Obnovení systému k obnovení nastavení systému počítače. Ochranu systému je možné pro disky ve vašem počítači zapnout nebo vypnout a body obnovení lze vytvořit ručně. Další informace najdete v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc systému Windows v tématu Obnovení systému.

  • Upřesnit nastavení systému Používá se pro přístup k upřesňujícímu nastavení výkonu, uživatelských profilů a nastavení systému při spuštění, včetně funkce Zabránění spuštění dat, která monitoruje programy a ohlásí možnost nebezpečného útoku. Lze rovněž změnit nastavení virtuální paměti v počítači.Potřebujete další pomoc?