Zobrazení dostupných bezdrátových sítí a připojení k nim


Pokud máte přenosný počítač, je možné zobrazit seznam dostupných bezdrátových sítí a pak se k jedné z těchto sítí připojit bez ohledu na to, kde právě jste. Bezdrátové sítě se zobrazí pouze tehdy, pokud je v počítači nainstalovaný bezdrátový síťový adaptér a ovladač a adaptér je zapnutý.

Následující video uvádí, jak zobrazit dostupné bezdrátové sítě a připojit se k nim (0:36)

Zobrazení a připojení se k dostupným bezdrátovým sítím

  1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

  2. V seznamu dostupných bezdrátových sítí klikněte na síť a potom klikněte na možnost Připojit.

    Některé sítě vyžadují klíč zabezpečení sítě nebo přístupové heslo. Chcete-li se k takovéto síti připojit, požádejte správce sítě nebo poskytovatele služeb Internetu (ISP) o klíč zabezpečení sítě nebo heslo.

Upozornění

  • Pokud je to možné, připojujte se k bezdrátovým sítím, které mají povolené zabezpečení. Pokud se připojujete k nezabezpečené síti, buďte si vědomi toho, že ten, kdo má příslušné nástroje, může sledovat veškerou vaši činnost, včetně toho, jaké jste navštívili webové stránky, na jakých dokumentech pracujete a jaká používáte uživatelská jména a hesla. Změna umístění v síti na možnost Veřejná může toto riziko minimalizovat. Další informace naleznete v části Volba síťového umístění a Jak lze zjistit, zda je bezdrátová síť zabezpečená?.

Chcete-li nastavit vlastní bezdrátovou síť, získáte informace v tématu S nastavováním domácí sítě systému Windows 7 začněte zde.Potřebujete další pomoc?