Toto téma obsahuje odpovědi na některé běžné dotazy týkající se virů, červů a trojských koňů.

Zobrazit vše

Co je virus?

Virus je program, který replikuje sám sebe. Šíří se tím, že tvoří své vlastní kopie v počítači nebo vkládá počítačový kód do programových souborů nebo do souborů operačního systému. Ne vždy viry poškozují soubory nebo počítače, ale většinou ovlivňují výkon nebo stabilitu počítače. K tomu, aby virus nakazil počítač nebo se začal šířit, je obvykle třeba něco udělat, například otevřít nakaženou e-mailovou přílohu.

Jsou všechny viry nebezpečné?

Ano, ale různou měrou. Poškození virem se může projevit různě, od zpomalení výkonu počítače až po ztrátu informací nebo programů. V nejhorším případě mohou viry odstranit nebo změnit informace a programy v počítači. Některé e-mailové viry během šíření rozesílají zprávy obsahující důvěrné informace. I když virus přímo nepoškozuje informace, proces jeho množení může zpomalit počítač a připojení k Internetu.

Co je červ?

Červ je počítačový kód, který se šíří bez zásahu uživatele. Většina červů začíná jako přílohy e-mailu, které při otevření nakazí počítač. Červ prohledá nakažený počítač a vyhledá v něm soubory obsahující e-mailové adresy (například adresáře nebo dočasné webové stránky). Červ použije tyto adresy k rozesílání nakažených e-mailů a často napodobuje (či falšuje) řádek adresy Od: v následných e-mailových zprávách, takže nakažené zprávy vypadají jako od známého odesílatele. Červi se pak automaticky šíří prostřednictvím e-mailu, sítí nebo slabých míst operačního systému a často tyto systémy zahltí dříve, než je zjištěna příčina. Červi nemusí vždy ničit počítače, ale obvykle způsobí problémy s výkonem a stabilitou počítače a sítě.

Co je trojský kůň?

Trojský kůň je škodlivý software, který se skrývá uvnitř jiných programů. Do počítače se dostane skryt uvnitř legitimního programu, jako je například spořič obrazovky. Potom vloží kód do operačního systému, který umožní hackerovi přístup do nakaženého počítače. Trójští koně se obvykle nešíří samostatně, ale prostřednictvím virů, červů nebo staženého softwaru.

Co je to kombinovaná hrozba?

Kombinovaná hrozba je kombinací některých či všech výše uvedených škodlivých programů. Kombinované hrozby často začínají interakcí s virem (například otevřením nebezpečné e-mailové přílohy). Virus se začne automaticky šířit tím, že se chová jako červ, a potom nainstaluje trojského koně do nakaženého počítače.

Jak lze předcházet virům?

Nainstalujte antivirový program. Antivirový program by pro dosažení maximální účinnosti měl být neustále zapnutý a měl by kontrolovat příchozí e-maily a přístup k souborům. Další informace naleznete v tématu Jak lze zvýšit ochranu počítače před viry?. Můžete si také stáhnout bezplatný antivirový program Microsoft Security Essentials z webu Microsoft Security Essentials nebo navštívit webovou stránku poskytovatelů zabezpečovacího softwaru pro systém Windows a vyhledat vhodný antivirový program od jiného výrobce.

Jak zjistím, zda je v počítači virus?

Ukazatelů virové infekce je více, ale mezi nejběžnější příznaky patří nízký výkon počítače, zobrazování automaticky otevíraných reklam (i když je zapnuto blokování automaticky otevíraných oken nebo je počítač odpojen od Internetu). Další informace naleznete v tématu Jak zjistím, zda je v počítači virus?

Jak lze vyhledávat a odstraňovat viry?

Chcete-li vyhledat a odstranit viry z počítače, je třeba spustit antivirový software. Další informace naleznete v části Jak zjistím, zda je v počítači virus? a Jak lze odstranit počítačový virus?.Potřebujete další pomoc?