Sledování televize v aplikaci Windows Media Center


Je-li počítač vybaven potřebným hardwarem, můžete pomocí aplikace Windows Media Center sledovat, pozastavit a převinout zpět živé a nahrané televizní programy ve svém počítači.

Možnost Živé vysílání v aplikaci Windows Media Center
Sledování živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center

Poradce při potížích se sledováním živého televizního vysílání naleznete v tématu Sledování televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy.

Chcete-li najít právě vysílané nebo plánované televizní pořady, podívejte se do seznamu pořadů v televizním programu. Televizní program zobrazuje informace o všech televizních pořadech, které můžete sledovat nebo nahrávat. Další informace naleznete v tématu Použití programu televize v aplikaci Windows Media Center.

Pro sledování živého televizního vysílání v aplikaci Media Center potřebujete dvě věci:

 • Televizní tuner (zařízení připojené k počítači přes interní rozšiřovací slot nebo externí rozšiřovací port, jako je například port USB)

 • Zdroj televizního signálu (například televizní anténu nebo konektor kabelové televize)

Pokud nemáte televizní tuner nebo si jej nechcete kupovat, budete zřejmě (podle toho, v jaké oblasti žijete) moci aplikaci Media Center používat ke sledování internetové televize (televizních pořadů vysílaných přes Internet).

Aplikaci Media Center lze ovládat dvěma základními způsoby: pomocí myši a klávesnice nebo pomocí dálkového ovládání aplikace Media Center. Většina postupů v tomto tématu se týká metody ovládání myší a klávesnicí, používání dálkového ovládání je ale často pohodlnější. Na trhu lze zakoupit mnoho typů dálkových ovládání aplikace Media Center – zkontrolujte si, že to, které chcete koupit, bude kompatibilní s vaším počítačem.

Ovládací prvky přehrávání v aplikaci Windows Media Center
Ovládací prvky přehrávání při používání myši k ovládání aplikace Media Center
Zobrazit vše

Postup při sledování živého televizního vysílání

 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Chcete-li sledovat živé televizní vysílání, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize a klikněte na položku Živé vysílání.

  • Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Televize, klikněte na možnost Program televize, najděte televizní pořad, který chcete sledovat, a klikněte na právě vysílaný pořad.

 3. Chcete-li ovládat přehrávání živého televizního pořadu, pohněte myší, aby se zobrazily ovládací prvky přehrávání, a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na tlačítko Pozastavit Tlačítko Pozastavit pořad dočasně pozastavíte. Pořad můžete nechat pozastavený asi 40 minut. Až budete chtít pokračovat v přehrávání pořadu tam, kde jste skončili, klikněte na tlačítko PřehrátTlačítko Přehrát.
  • Pomocí posuvníku, který se zobrazí nad ovládacími prvky přehrávání, se můžete posunout do jiného bodu, od nějž chcete začít přehrávání televizního pořadu.

  • Kliknutím na tlačítko Přeskočit zpětTlačítko Přeskočit zpět nebo Převinout zpět můžete pořad nebo jeho část sledovat znovu a kliknutím na tlačítko Přeskočit vpředTlačítko Přeskočit vpřed nebo Rychle převinout vpřed se můžete posunout dál v programu.
  • Kliknutím na tlačítko Zvýšení hlasitostiTlačítko Zvýšení hlasitosti nebo Snížení hlasitostiTlačítko Snížení hlasitosti zvýšíte nebo snížíte hlasitost. Kliknutím na tlačítko ZtlumitTlačítko Ztlumit vypnete nebo zapnete zvuk.
  • Kliknutím na tlačítko Snížení kanáluTlačítko Snížení kanálu nebo Zvýšení kanáluTlačítko Zvýšení kanálu přepnete o jeden kanál dolů nebo nahoru.
  • Pokud kliknete na tlačítko PozastavitTlačítko Pozastavit a potom budete opakovaně klikat na tlačítko Přeskočit vpředTlačítko Přeskočit vpřed, můžete pořad sledovat po jednotlivých snímcích.
  • Pokud kliknete na tlačítko PozastavitTlačítko Pozastavit a potom jednou, dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát na tlačítko Rychle převinout vpřed, můžete se posouvat různými rychlostmi dopředu.
 4. Až skončíte sledování živého televizního pořadu, posuňte myš a klikněte na tlačítko ZastavitTlačítko Zastavit.

Poznámka

 • V závislosti na velikosti okna aplikace Media Center nemusí být některé ovládací prvky přehrávání dostupné. Chcete-li zobrazit všechny ovládací prvky přehrávání, můžete zvětšit velikost okna nebo přejít do režimu na celou obrazovku kliknutím na tlačítko MaximalizovatTlačítko Maximalizovat v pravém horním rohu.

Postup při sledování živého televizního vysílání s použitím dálkového ovládání aplikace Media Center

 1. Chcete-li spustit sledování televize pomocí dálkového ovládání aplikace Media Center, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Stiskněte tlačítko LIVE TV (Živé vysílání) na dálkovém ovládání.

  • Stiskněte tlačítko GUIDE (Program televize), najděte televizní pořad, který chcete sledovat, a stiskněte tlačítko OK.

 2. Chcete-li ovládat přehrávání živého televizního pořadu, proveďte některou z následujících akcí:

  • Stisknutím tlačítka CH + nebo CH - přepnete o jeden kanál nahoru nebo dolů.

  • Stisknutím tlačítka ENTER se rychle vrátíte zpátky na poslední kanál, který jste sledovali.

  • Stisknutím tlačítka FWD nebo SKIP se v pořadu posunete dopředu.

  • Stisknutím tlačítka REW nebo REPLAY můžete pořad nebo jeho část přehrát znovu.

 3. Až skončíte sledování živého televizního pořadu, stiskněte tlačítko STOP.

Postup nalezení filmů, které se budou vysílat

 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Chcete-li najít filmy, které se budou vysílat v televizi, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Filmy a klikněte na položku Filmový průvodce.

  • Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Filmy, klikněte na příkaz Hledat, zvolte požadovanou kategorii hledání (například Režisér filmu) a potom zadejte kritéria hledání.

Poznámka

 • Přehrávání a nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center vyžaduje analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud váš počítač není vybaven televizním tunerem, můžete ho do počítače přidat. Další informace o získání televizního tuneru naleznete v tématu Získání nápovědy k televiznímu tuneru nebo se obraťte na výrobce počítače.Potřebujete další pomoc?