Zobrazení vizualizací při přehrávání hudby


Program Windows Media Player umožňuje sledovat různé vizualizace – barevné a geometrické obrazce – jejichž tvary se mění podle přehrávané hudby. Vizualizace jsou seskupeny do kolekcí založených na určitých tématech, například Alchymie nebo Pásy a vlny. Zahrnuje řadu vizualizací, ale můžete si také stáhnout více vizualizací z Internetu.

Další informace o funkci Přehrávání naleznete v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Poznámky

 • Ne všechny vizualizace lze prohlížet v režimu přes celou obrazovku.

 • Vizualizace nelze prohlížet, pokud jste do programu Windows Media Player přešli ze vzdálené plochy.

Zobrazit vše

Postup sledování vizualizace v režimu Přehrávání

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v knihovně programu Player, klikněte na tlačítko Přepnout do okna PřehrávánoObrázek tlačítka Přepnout do okna Přehráváno v pravém dolním rohu okna přehrávače.
 2. Začněte přehrávat skladbu.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši do otevřeného prostoru v programu Player (například vlevo od tlačítka Stop), přejděte na položku Vizualizace, přejděte na kolekci vizualizace a klikněte na název vizualizace, kterou chcete prohlížet.

  Poznámka

  • Chcete-li vizualizaci zobrazit v režimu celé obrazovky, dvakrát klikněte na podokno videa a vizualizace nebo stiskněte klávesy ALT+ENTER. Pokud kliknete na vizualizaci v režimu Přehrávání, přehrávač se vrátí do režimu úplného zobrazení.

Postup stažení vizualizací z Internetu

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v knihovně programu Player, klikněte na tlačítko Přepnout do okna PřehrávánoObrázek tlačítka Přepnout do okna Přehráváno v pravém dolním rohu okna přehrávače.
 2. Přesvědčte se, že jste připojeni k síti Internet.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši do otevřeného prostoru programu Player (například vlevo od tlačítka Stop), přejděte na položku Vizualizace a klikněte na položku Stáhnout vizualizace.

 4. Pokyny ke stažení vizualizace naleznete na webové stránce Vizualizace pro program Windows Media Player. Pokud chcete vizualizaci nainstalovat, musíte být přihlášen jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.

Postup zrušení zobrazení vizualizace

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v knihovně programu Player, klikněte na tlačítko Přepnout do okna PřehrávánoObrázek tlačítka Přepnout do okna Přehráváno v pravém dolním rohu okna přehrávače.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši do otevřeného prostoru programu Player (například vlevo od tlačítka Stop), přejděte na položku Vizualizace a klikněte na položku Žádné vizualizace.Potřebujete další pomoc?