Jaké možnosti obnovení systému jsou k dispozici v systému Windows?


Nabídka Možnosti obnovení systému obsahuje několik nástrojů, jako je například nástroj Oprava spouštění systému, pomocí nějž lze systém Windows obnovit po výskytu závažné chyby. Tato sada nástrojů se nachází na pevném disku počítače a na instalačním disku systému Windows.

Poznámky:

 • Můžete také vytvořit disk pro opravu systému, obsahující nabídku Možnosti obnovení systému. Další informace naleznete v části Vytvoření disku pro opravu systému.

 • Používáte-li zařízení Tablet PC nebo jiný počítač s dotykovou obrazovkou, může být nutné připojit klávesnici a myš, abyste mohli použít nástroj Oprava spuštění systému a další nástroje v nabídce Možnosti obnovení systému.

Obrázek nabídky Možnosti obnovení systému
Nabídka Možnosti obnovení systému
Zobrazit vše

Akce prováděné pomocí jednotlivých možností obnovení

Možnosti obnovení systému Popis
Možnosti obnovení systému

Oprava spouštění systému

Popis

Opravuje některé problémy, například chybějící nebo poškozené soubory, které mohou bránit správnému spuštění systému Windows. Další informace naleznete v části Oprava spouštění systému: nejčastější dotazy.

Možnosti obnovení systému

Obnovení systému

Popis

Obnoví systémové soubory počítače do stavu, v němž se nacházely v dřívějším časovém okamžiku, aniž by byly ovlivněny osobní soubory, jako jsou například e‑mailové zprávy, dokumenty nebo fotografie.

Pokud použijete nástroj Obnovení systému z nabídky Možnosti obnovení systému, nelze operaci obnovení vrátit zpět. Můžete však spustit nástroj Obnovení systému ještě jednou a zvolit jiný bod obnovení, pokud takový existuje. Další informace naleznete v části Co je nástroj Obnovení systému? a Nástroj Obnovení systému: nejčastější dotazy.

Možnosti obnovení systému

Obnovení bitové kopie systému

Popis

K použití této volby je nutné mít k dispozici předem vytvořenou bitovou kopii systému. Termínem bitová kopie systému se označuje přizpůsobená záloha oddílu, který obsahuje systém Windows spolu s programy a daty uživatele (jako jsou například dokumenty, obrázky nebo hudební soubory). Další informace naleznete v tématu Co je bitová kopie systému?

Možnosti obnovení systému

Windows Program Diagnostika paměti

Popis

Zkontroluje, zda se v paměti počítače nevyskytují chyby. Další informace naleznete v části Diagnostika potíží s pamětí u počítače.

Možnosti obnovení systému

Příkazový řádek

Popis

Pokročilí uživatelé mohou použít příkazový řádek k provádění operací souvisejících s obnovením a také mohou spouštět další nástroje příkazového řádku pro účely diagnostiky a řešení potíží.

Poznámka

 • Někteří výrobci počítačů mohou tuto nabídku upravit přidáním nebo odebráním nástrojů pro obnovení nebo do ní mohou vložit vlastní nástroje.

Postup otevření nabídky Možnosti obnovení systému v počítači

 1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač s použitím tlačítka napájení.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Klávesu F8 je třeba stisknout před zobrazením loga systému Windows. Pokud se zobrazí logo Windows, bude nutné akci zopakovat tak, že vyčkáte, dokud se nezobrazí výzva k přihlášení Windows a následně vypnete a znovu spustíte počítač.

  • Pokud je v počítači více operačních systémů, použijte ke zvýraznění operačního systému, který chcete opravit, klávesy se šipkami a potom stiskněte a držte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami možnost Opravit počítač a stiskněte klávesu Enter. (Pokud volba Opravit počítač není zobrazena, znamená to, že v počítači nejsou k dispozici předinstalované možnosti obnovení nebo že je správce sítě vypnul.)

 4. Vyberte rozložení klávesnice a klikněte na tlačítko Další.

 5. V nabídce Možnosti obnovení systému kliknutím otevřete požadovaný nástroj.

Otevření nabídky Možnosti obnovení systému pomocí instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash či disku pro opravení systému

Pokud dojde k vážnému poškození systému počítače a nelze získat přístup k nabídce Možnosti obnovení systému, lze k ní získat přístup prostřednictvím instalačního disku systému Windows 7 nebo jednotky USB Flash, případně pomocí disku pro opravu systému, který byl vytvořen dříve.

Chcete-li použít tuto metodu, je nutné počítač restartovat (spustit) pomocí disku nebo jednotky USB Flash.

 1. Vložte instalační disk se systémem Windows 7 nebo jednotku USB Flash či disk pro opravu systému a vypněte počítač.

 2. Restartujte počítač s použitím tlačítka napájení.

 3. Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.

 4. Na stránce Instalace systému Windows nebo Možnosti obnovení systému vyberte svůj jazyk a další předvolby a klikněte na tlačítko Další.

 5. Pokud použijete instalační disk systému Windows nebo jednotku USB Flash, klikněte na volbu Opravit počítač.

 6. Vyberte instalaci systému Windows, kterou chcete opravit, a poté klikněte na tlačítko Další.

 7. V nabídce Možnosti obnovení systému kliknutím otevřete požadovaný nástroj.

ID článku: MSW700037Potřebujete další pomoc?