Nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC) vás upozorní před provedením změn v počítači, které vyžadují oprávnění správce. Ve výchozím nastavení vás nástroj Řízení uživatelských účtů upozorní na každý pokus aplikací o provedení změn v počítači. Nastavení určující, jak často vás nástroj Řízení uživatelských účtů bude upozorňovat, však můžete změnit.

Tato tabulka popisuje jednotlivá nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů a případný vliv těchto nastavení na zabezpečení počítače.

Nastavení Popis Dopad na zabezpečení
Nastavení

Vždy mne upozornit

Popis
 • Zobrazí se upozornění, než aplikace provedou změny počítače nebo nastavení systému Windows, které vyžaduje oprávnění správce.

 • Při zobrazení upozornění se ztmaví obrazovka a musíte schválit nebo zamítnout požadavek v dialogovém okně nástroje Řízení uživatelských účtů předtím, než budete moci dále pracovat s počítačem.

Dopad na zabezpečení
 • Toto nastavení poskytuje nejvyšší úroveň zabezpečení.

 • Po upozornění byste si měli pečlivě přečíst obsah každého dialogového okna, než povolíte provedení změn v počítači.

Nastavení

Pouze pokud se aplikace pokusí provést změny v počítači (výchozí)

Popis
 • Zobrazí se upozornění, než aplikace provedou změny počítače nebo nastavení, které vyžaduje oprávnění správce.

 • Upozornění se zobrazí, pokud se aplikace pokusí provést změny nastavení systému Windows.

 • Pokud se pokusíte o provedení změn v nastavení systému Windows, které vyžaduje oprávnění správce, upozornění se nezobrazí.

Dopad na zabezpečení
 • Obvykle je bezpečné povolit provádění změn nastavení systému Windows bez upozorňování. Některé aplikace dodané se systémem Windows však mohou obsahovat příkazy a data, která jsou do nich předávána, a škodlivý software toho může využít zneužitím těchto aplikací k instalaci souborů nebo provedení změn nastavení počítače. Vždy byste měli opatrně zvážit, které aplikace povolíte v počítači spouštět.

Nastavení

Pouze pokud se aplikace pokusí provést změny v počítači (nestmívat plochu)

Popis
 • Zobrazí se upozornění, než aplikace provedou změny počítače nebo nastavení, které vyžaduje oprávnění správce.

 • Upozornění se zobrazí, pokud se aplikace pokusí provést změny nastavení systému Windows.

 • Pokud se pokusíte o provedení změn v nastavení systému Windows, které vyžaduje oprávnění správce, upozornění se nezobrazí.

Dopad na zabezpečení
 • Toto nastavení je stejné jako nastavení „Pouze pokud se aplikace pokusí provést změny v počítači“, ale nedojde ke ztmavení plochy.

 • Pokud zvolíte tuto možnost, mohou zobrazení dialogového okna nástroje Řízení uživatelských účtů narušovat jiné aplikace. Tím může být ohroženo zabezpečení, zejména pokud je již v počítači spuštěn malware.

Nastavení

Nikdy mne neupozorňovat

Popis
 • Nebudete upozorněni před provedením změn v počítači. Pokud jste přihlášení jako správce, mohou aplikace provádět změny v počítači bez vašeho vědomí.

 • Pokud jste přihlášeni pomocí standardního uživatelského účtu, budou všechny změny vyžadující oprávnění správce automaticky odepřeny.

Dopad na zabezpečení
 • Toto nastavení poskytuje nejnižší úroveň zabezpečení. Pokud nástroj Řízení uživatelských účtů nastavíte tak, aby nikdy nezobrazoval upozornění, tak jej vlastně vypnete. Vystavíte tak počítač možným rizikům z hlediska zabezpečení.

 • Jestliže zakážete upozorňování nástroje Řízení uživatelských účtů, pečlivě zvažte, jaké aplikace spouštíte, protože budou mít stejné oprávnění pro přístup k počítači jako vy. Zahrnuje to čtení dat a provádění změn v chráněných systémových oblastech, vaše osobní data, uložené soubory a veškerá ostatní data uložená v počítači. Aplikace budou také mít povoleno komunikovat a přenášet informace mezi vzdálenými počítači a místním počítačem, a to včetně sítě Internet.

Poznámka

 • Zařízení nebo aplikace pro usnadnění, například nástroje pro čtení obsahu obrazovky, fungují nejlépe, pokud je nástroj Řízení uživatelských účtů nastaven na možnost Vždy mne upozornit nebo Upozornit pouze pokud se aplikace pokusí provést změny v počítači.Potřebujete další pomoc?