Jaké jsou způsoby zabezpečení bezdrátové sítě?


Pokud plánujete zřízení bezdrátové sítě, měli byste ji nastavit tak, aby k ní měli přístup pouze vámi vybraní uživatelé. Zde je uvedeno několik možností zabezpečení bezdrátové sítě.

Zobrazit vše

WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2

Protokol WPA (Wi‑Fi Protected Access) provádí šifrování informací a zajišťuje, že nedojde k úpravám klíče zabezpečení sítě. Protokol WPA také ověřuje uživatele a pomáhá zajišťovat, aby přístup k síti získali pouze autorizovaní uživatelé.

Existují dva typy ověřování pomocí protokolu WPA: WPA a WPA2. Protokol WPA pracuje se všemi adaptéry bezdrátové sítě, ale nemusí pracovat se staršími směrovači nebo přístupovými body. Protokol WPA2 poskytuje větší zabezpečení než protokol WPA, ale nepracuje s některými staršími síťovými adaptéry. Protokol WPA je vytvořen k použití se serverem pro ověřování 802.1X, který jednotlivým uživatelům distribuuje různé klíče. To se označuje jako WPA-podnikové nebo WPA2-podnikové. Může se také používat v režimu PSK (pre-shared key), ve kterém je jednotlivým uživatelům přiděleno stejné přístupové heslo. To se označuje jako WPA-osobní nebo WPA2-osobní.

WEP (Wired Equivalent Privacy)

WEP je starší metoda zabezpečení sítě, která je stále k dispozici k podpoře starších zařízení, ale není nadále doporučována. Při povolování protokolu WEP nastavíte klíč zabezpečení sítě. Tento klíč šifruje informace, které jeden počítač odesílá druhému počítači v rámci sítě. U zabezpečení protokolem WEP lze snadno prolomit šifrování.

Upozornění

  • Je-li to možné, doporučujeme použití protokolu WPA2. Používání protokolu WEP nedoporučujeme. Protokoly WPA nebo WPA2 jsou bezpečnější. Pokud vyzkoušíte protokoly WPA nebo WPA2 a nefungují, doporučujeme upgradovat síťový adaptér na takový, který s protokoly WPA nebo WPA2 funguje.

Ověřování 802.1X

Ověřování 802.1X pomáhá vylepšit zabezpečení bezdrátových sítí typu 802.11 a kabelových sítí Ethernet. Ověřování 802.1X používá server pro ověřování uživatelů a pro poskytování přístupu k síti. V bezdrátových sítích může ověřování 802.1X fungovat s klíči WPA, WPA2 nebo WEP. Tento typ ověření se obvykle používá pro připojení k síti pracoviště.Potřebujete další pomoc?