Jaké informace se zobrazují v protokolech událostí? (Prohlížeč událostí)


K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce systému. Nejste-li přihlášeni jako správce, můžete měnit pouze nastavení související s vaším uživatelským účtem a některé protokoly událostí pravděpodobně nebudou přístupné.

Protokoly událostí jsou zvláštní soubory, do kterých se zaznamenávají významné události ve vašem počítači, jako je přihlášení uživatele do počítače nebo zjištění chyby v programu. Pokaždé, když podobná událost nastane, zaznamená ji operační systém Windows do protokolu událostí, který lze číst pomocí Prohlížeče událostí. Pokročilým uživatelům mohou podrobné informace z protokolu událostí pomoci při odstraňování potíží s operačním systémem Windows a jinými programy.

Prohlížeč událostí sleduje informace v několika různých protokolech. Protokoly operačního systému Windows zahrnují:

  • Aplikační (programové) události Podle závažnosti se události dělí na chybu, upozornění nebo informaci. Chyba představuje závažný problém, například ztrátu dat. Událost nemusí být nutně závažná, může však poukazovat na možný problém v budoucnosti. Informační událost popisuje úspěšně provedenou operaci programu, ovladače nebo služby.

  • Události související se zabezpečením Tyto události se nazývají audity a jsou popisovány jako úspěšné a neúspěšné, v závislosti na tom, o jakou událost se jedná; například, zda přihlášení uživatele do operačního systému Windows proběhlo úspěšně.

  • Události nastavení Počítače, které jsou konfigurované jako řadiče domény zde mají zobrazené další protokoly.

  • Systémové události Systémové události zaznamenává operační systém Windows a systémové služby Windows. Dělí se na chyby, upozornění a informace.

  • Předané události Tyto události jsou předávány do tohoto protokolu jinými počítači.

Protokoly aplikací a služeb se liší. Obsahují oddělené protokoly o činnosti programů spuštěných v počítači a podrobnější protokoly, které se týkají zvláštních služeb operačního systému Windows.

  1. Spusťte Prohlížeč událostí takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení, na položku Nástroje pro správu a potom dvakrát klikněte na položku Prohlížeč událostí. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Klikněte na protokol událostí v levém podokně.

  3. Podrobné informace o události zobrazíte dvojitým kliknutím na událost.

Poznámka

  • Další informace o protokolech událostí zobrazíte kliknutím na nabídku Nápověda a následným kliknutím na možnost Témata nápovědy.Potřebujete další pomoc?