Brána firewall je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo ze sítě, a v závislosti na svém nastavení je buď zablokuje nebo jim umožní projít do počítače.

Brána firewall pomáhá zabránit hackerům a škodlivému softwaru (například červům) v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Brána firewall může rovněž zabránit tomu, aby počítač odesílal škodlivý software do jiných počítačů.

Následující obrázek znázorňuje, jak pracuje brána firewall.

Ilustrace znázorňující vytváření bariéry mezi sítí Internet a vaším počítačem bránou firewall
Stejně jako může cihlová stěna vytvořit fyzickou bariéru, vytvoří brána firewall bariéru mezi Internetem a počítačem.

Brána Firewall není to stejné jako antivirový program. Na ochranu počítače potřebujete bránu Firewall i antivirový program a program na ochranu proti škodlivému softwaru.Potřebujete další pomoc?