Zjištění sítě je nastavení sítě, které má vliv na to, zda počítač může najít ostatní počítače a zařízení v síti a zda ostatní počítače v síti mohou najít tento počítač.

Existují tři stavy zjištění sítě:

 • Zapnuto

  Tento stav umožňuje, aby tento počítač nalezl ostatní počítače a zařízení v síti a aby uživatelé ostatních počítačů v síti nalezli tento počítač. Usnadní se tak sdílení souborů a tiskáren.

 • Vypnuto

  Tento stav zabrání, aby tento počítač nalezl ostatní počítače a zařízení v síti a aby uživatelé ostatních počítačů v síti nalezli tento počítač.

 • Vlastní

  Jedná se o smíšený stav, kdy jsou povolená některá (ale ne všechna) nastavení vztahující se k zjištění sítě. Například může být zapnuté zjištění sítě, ale vy nebo správce systému jste mohli změnit nastavení brány firewall, které má vliv na zjištění sítě.

  Zjištění sítě vyžaduje, aby byly spuštěny služby Klient DNS, Publikování prostředků rozpoznávání funkcí, SSDP Discovery a Hostitel zařízení UPnP, aby bylo povoleno zjištění sítě pro komunikaci přes bránu Windows Firewall a aby zjištění sítě nerušily další brány firewall. Pokud jsou splněny některé, avšak nikoli všechny tyto podmínky, stav zjišťování sítě se zobrazí s hodnotou Vlastní.

Zapnutí zjištění sítě

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
 3. Klikněte na položku Zapnout zjišťování sítě a potom na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Síťová umístění

Při připojení k síti musíte zvolit síťové umístění. Existují čtyři umístění v síti: Domácí, Pracovní, Veřejná a Doména. Podle zvoleného umístění v síti přiřadí systém Windows této síti stav zjištění sítě a otevře příslušné porty brány Windows Firewall odpovídající přiřazenému stavu. Další informace o síťových umístěních získáte v tématu Volba síťového umístění.Potřebujete další pomoc?