Editor registru je nástroj určený pro pokročilé uživatele. Používá se ke změně nastavení systémového registru, který obsahuje informace o činnosti počítače. Operační systém Windows tyto informace používá a aktualizuje je, když provedete změny v počítači, například když nainstalujete nový program, vytvoříte uživatelský profil nebo přidáte nový hardware. Editor registru umožňuje prohlížet složky a soubory registru a nastavení každého souboru registru.

Obvykle není nutné provádět změny registru. Jsou v něm obsaženy složité systémové informace, které jsou nezbytně nutné pro váš počítač, a nesprávná změna počítačového registru by mohla způsobit nefunkčnost počítače. Avšak poškozený soubor registru může vyžadovat provedení změn. Důrazně se doporučuje zálohovat registr před provedením jakýchkoli změn. Změny provádějte pouze u těch hodnot v registrech, které znáte nebo u kterých jste dostali k provedení změn pokyn. Další informace naleznete v části Zálohování registru.Potřebujete další pomoc?