Co jsou systémové informace?


Systémové informace (známé rovněž jako msinfo32.exe) zobrazují podrobné údaje o hardwarové konfiguraci vašeho počítače, o jeho komponentách a softwaru, včetně ovladačů.

Spusťte nástroj Systémové informace takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Systémové informace a v seznamu výsledků klikněte na položku Systémové informace.

V nástroji Systémové informace jsou v levém podokně vyjmenované kategorie a v pravém podokně jsou uvedené podrobnosti ke každé kategorii. Mezi kategorie patří:

  • Souhrn systémových informací Zobrazí obecné informace o vašem počítači a operačním systému, jako je název a výrobce počítače, typ používaného systému BIOS (basic input/output system) a velikost instalované paměti.

  • Hardwarové prostředky Zobrazí rozšiřující údaje o hardwarovém vybavení počítače, určené odborníkům v oblasti IT.

  • Součásti Zobrazí informace o diskových jednotkách, zvukových zařízeních, modemech a dalších součástech, instalovaných ve vašem počítači.

  • Programové prostředí Zobrazí informace o ovladačích, síťových připojeních a ostatních podrobnostech o softwaru.

Chcete-li v Systémových informacích najít určitou podrobnost, napište požadovanou informaci do pole Najít, které se nachází v dolní části okna. Chcete-li například zjistit IP adresu (Internet protocol address) svého počítače, napište do pole Najít text IP adresa a potom klikněte na tlačítko Najít.

Poznámka:

  • Systémové informace je možné uložit kliknutím na nabídku Soubor, kliknutím na příkaz Uložit, zadáním názvu souboru a dalším kliknutím na příkaz Uložit. Systém Windows tyto informace ukládá ve formátu souboru NFO. Pokud máte s otevřením tohoto souboru potíže, můžete systémové informace uložit ve formátu souboru TXT kliknutím na nabídku Soubor, kliknutím na příkaz Export, zadáním názvu souboru a kliknutím na příkaz Uložit.

Technické informace o používání nástroje Systémové informace (určené správcům a odborníkům v oblasti IT) najdete na webu společnosti Microsoft pro odborníky na IT.Potřebujete další pomoc?