Co je nástroj Obnovení systému?


Nástroj Obnovení systému pomáhá při obnovení systémových souborů v počítači do stavu, ve kterém se nacházely dříve. Jedná se o způsob, jak vrátit změny systému provedené v počítači bez ovlivnění osobních souborů, například e-mailových zpráv, dokumentů nebo fotografií.

Někdy může instalace programu nebo ovladače způsobit neočekávanou chybu počítače nebo nepředvídatelné chování systému Windows. Odinstalace programu nebo ovladače obvykle potíže odstraní. Pokud však proces odinstalace potíže neodstraní, můžete se pokusit o obnovení systému v počítači do předchozího stavu, kdy vše pracovalo správně.

Nástroj Obnovení systému používá funkci označovanou jako ochrana systému k vytváření a ukládání bodů obnovení v počítači. Tyto body obnovení obsahují informace o nastavení registru a další systémové informace, které systém Windows používá. Body obnovení můžete také vytvořit ručně. Informace o vytvoření bodu obnovení získáte v části Vytvoření bodu obnovení.

Zálohy bitové kopie systému uložené na pevných discích je také možné použít pro obnovení systému stejně jako body obnovení vytvořené funkcí Ochrana systému. Přestože zálohy bitové kopie systému obsahují systémové soubory i osobní data, nebudou datové soubory ovlivněny nástrojem Obnovení systému. Další informace o bitových kopiích systému získáte v tématu Co je bitová kopie systému?.

Nástroj Obnovení systému není určen pro zálohování osobních souborů, takže pomocí něj nelze obnovit odstraněné nebo poškozené osobní soubory. Své osobní soubory a důležitá data byste měli pravidelně zálohovat pomocí zálohovacího programu. Další informace o zálohování osobních souborů naleznete v tématu Zálohování souborů.

  • Spusťte nástroj Obnovení systému takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Obnovení systému a v seznamu výsledků klikněte na položku Obnovení systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Další informace o ochraně systému získáte v tématu Co je ochrana systému?.Potřebujete další pomoc?