Co je nástroj Řízení uživatelských účtů?


Nástroj Řízení uživatelských účtů je funkce systému Windows, která vám pomáhá udržet kontrolu nad počítačem a informuje vás, pokud nějaký program provádí změny, které vyžadují oprávnění správce. Nástroj Řízení uživatelských účtů nastavuje úrovně oprávnění uživatelského účtu. Pokud provádíte úlohy, které může provádět standardní uživatel (například čtení e-mailů, poslech hudby nebo vytváření dokumentů), budete mít přiděleno oprávnění standardního uživatele, a to i pokud budete přihlášeni jako správce.

Pokud vznikne požadavek na provedení změny v počítači, která vyžaduje oprávnění správce, nástroj Řízení uživatelských účtů vás upozorní. Pokud jste správce, můžete pokračovat kliknutím na tlačítko Ano. Pokud nejste správce, bude možné pokračovat, pouze pokud někdo s účtem správce počítače zadá své heslo. Pokud dáte povolení pokračovat, budou vám dočasně přidělena oprávnění správce za účelem dokončení úlohy a poté vám budou opět přidělena oprávnění standardního uživatele. Důvodem je, že i když používáte účet správce, nelze provádět změny vašeho počítače bez vašeho vědomí, což může pomoci zabránit škodlivému softwaru (malwaru) a spywaru nainstalovat sebe sama do vašeho počítače nebo v něm provádět změny.

Je-li k provedení úlohy potřeba vaše oprávnění nebo heslo, upozorní vás nástroj Řízení uživatelských účtů pomocí jednoho ze čtyř různých typů dialogových oken. Následující tabulka obsahuje popis různých typů dialogových oken s upozorněním a pokyny, jak na jejich zobrazení reagovat.

Ikona Typ Popis
Ikona
Obrázek ochrany nástroje Řízení uživatelských účtů pro provoz systému Windows
Typ

Nastavení nebo funkce, které jsou součástí systému Windows, potřebují ke spuštění vaše povolení.

Popis

Tato položka obsahuje platný digitální podpis, který potvrzuje, že jejím vydavatelem je společnost Microsoft. Pokud se zobrazí tento typ dialogového okna, je obvykle bezpečné pokračovat. Pokud si nejste jisti, zkontrolujte název programu nebo funkce a rozhodněte se, zda je chcete spustit.

Ikona
Obrázek ochrany nástroje Řízení uživatelských účtů pro digitálně podepsané programy
Typ

Program, který není součástí systému Windows, potřebuje ke spuštění vaše povolení.

Popis

Tento program obsahuje platný digitální podpis, který pomáhá zkontrolovat, zda je program tím, za co se vydává, a ověřuje identitu vydavatele programu. Pokud se zobrazí tento typ dialogového okna, ujistěte se, že se jedná o program, který chcete spustit a že důvěřujete jeho vydavateli.

Ikona
Obrázek ochrany nástroje Řízení uživatelských účtů pro programy bez digitálního podpisu
Typ

Program s neznámým vydavatelem potřebuje ke spuštění vaše povolení.

Popis

Tento program neobsahuje platný digitální podpis vydavatele. To nutně neznamená ohrožení, protože mnoho starších a legitimních programů digitální podpis nemá. Zvláštní opatrnost je však na místě a spuštění tohoto programu byste měli povolit jen v případě, že pochází z důvěryhodného zdroje, například z originálního disku CD nebo z webu vydavatele. Pokud si nejste jisti, vyhledejte si název programu v Internetu a zjistěte, zda se jedná o známý program nebo škodlivý software.

Ikona
Obrázek ochrany nástroje Řízení uživatelských účtů pro programy blokované správcem
Typ

Spuštění tohoto programu bylo zablokováno správcem systému.

Popis

Tento program byl zablokován, protože se jedná o známý nedůvěryhodný software. Chcete-li spustit tento program, obraťte se na správce systému.

V běžných situacích doporučujeme přihlašovat se k počítači pomocí standardního uživatelského účtu. Procházet po Internetu, posílat e-maily či používat textový editor můžete i bez účtu správce. Ani před provedením úkolů spojených se správou, například před instalací nového programu nebo změnou nastavení ovlivňujících ostatní uživatele, nemusíte přepínat na účet správce. Systém Windows vás před provedením akce požádá o povolení, případně vyzve k zadání hesla správce. Doporučujeme také vytvořit standardní uživatelské účty pro všechny osoby, které používají tento počítač.

V této verzi systému Windows můžete nastavit četnost, s jakou bude nástroj Řízení uživatelských účtů upozorňovat na změny provedené v počítači. Pokud chcete být upozorněni při každé změně v počítači, zvolte takové nastavení, abyste byli vždy upozorňováni. Další informace naleznete v tématu Co jsou parametry řízení uživatelských účtů?Potřebujete další pomoc?