Má-li počítač nedostatek paměti RAM (random access memory) potřebné pro běh programů nebo operací, systém Windows kompenzuje tento nedostatek použitím virtuální paměti. Postup zjištění velikosti paměti RAM počítače uvádí téma Zjištění velikosti paměti RAM počítače.

Virtuální paměť představuje kombinaci paměti RAM počítače a dočasného místa na pevném disku. Vznikne-li nedostatek paměti RAM, virtuální paměť přesune data z paměti RAM na místo nazývané stránkovací soubor. Přesouváním dat do a ze stránkovacího souboru se uvolní dostatek paměti RAM pro dokončení práce v počítači.

Obecně lze říci že čím větší je paměť RAM v počítači, tím rychleji programy běží. Jestliže nedostatek paměti RAM zpomaluje váš počítač, můžete se pokusit kompenzovat to zvětšením virtuální paměti. Ale vzhledem k tomu, že počítač čte data z paměti RAM mnohem rychleji než z pevného disku, je lepším řešením přidání paměti RAM.

Virtuální paměť a chybové zprávy

Zobrazí-li se chybové zprávy týkající se malé virtuální paměti, je třeba buď přidat více paměti RAM, nebo zvětšit velikost stránkovacího souboru tak, aby programy v počítači mohly běžet. Operační systém Windows obvykle spravuje velikost stránkovacího souboru automaticky, ale můžete ji změnit ručně, pokud neodpovídá vašim potřebám. Další informace naleznete v části Změna velikosti virtuální paměti.Potřebujete další pomoc?