Co dělat, když program Microsoft Security Essentials rozpozná v počítači škodlivý software?

Pokud program Microsoft Security Essentials v počítači rozpozná škodlivý nebo potenciálně nežádoucí software (buď při sledování počítače v rámci ochrany v reálném čase, nebo po spuštění kontroly), upozorní vás na rozpoznanou položku zobrazením zprávy v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu.

V některých případech program Microsoft Security Essentials automaticky podnikne kroky k odstranění škodlivého softwaru z vašeho počítače a na tuto skutečnost vás upozorní. V ostatních případech vás program Microsoft Security Essentials upozorní, že byl nalezen škodlivý nebo potenciálně nežádoucí software. Chcete-li tento software odebrat, klikněte na odkaz Vyčistit počítač. Kliknutím na odkaz Zobrazit podrobnosti můžete také otevřít okno Podrobnosti o potenciální hrozbě, ve kterém najdete další informace o rozpoznané položce. Potřebujete-li pomoc s rozhodnutím, jakou akci byste s rozpoznanou položkou měli provést, postupujte podle doporučení nabízeného v závislosti na úrovni výstrahy, kterou program Microsoft Security Essentials této položce přiřadil (další informace najdete v tématu Úrovně výstrah v programu Microsoft Security Essentials.)

Úrovně výstrah napomáhají při rozhodování, jak reagovat na viry, spyware a další potenciálně nežádoucí software. I když vám program Microsoft Security Essentials doporučí odstranit všechny viry a spyware, ne všechen označený software je škodlivý nebo nežádoucí. Následující informace vám pomohou při rozhodování, jak se zachovat, když program Microsoft Security Essentials ve vašem počítači nalezne potenciálně nežádoucí software.

V závislosti na úrovni výstrahy můžete vybrat jednu z následujících akcí, která s rozpoznanou položkou může být provedena:

  • Odebrat – tato akce trvale odstraní software z počítače.

  • Vložit do karantény – tato akce umístí software do karantény, aby ho nebylo možné spustit. Když program Microsoft Security Essentials umístí software do karantény, přesune ho na jiné místo v počítači a zabrání mu ve spuštění až do doby, než se jej rozhodnete obnovit nebo odebrat z počítače.

  • Povolit – tato akce přidá software do seznamu povolených položek programu Microsoft Security Essentials a povolí mu spuštění v počítači. Program Microsoft Security Essentials vás již nadále nebude upozorňovat na rizika, která tento software může znamenat pro vaše osobní údaje a pro váš počítač.

Upozornění:

Vyberete-li u dané položky, např. softwaru, možnost Povolit, program Microsoft Security Essentials vás již nadále nebude upozorňovat na rizika, která tento software může představovat pro vaše osobní údaje nebo pro váš počítač. Proto software přidávejte do seznamu povolených položek jen tehdy, pokud software a jeho vydavatele považujete za důvěryhodné.