Co je nového v nabídce Start?


V systému Windows 7 máte lepší kontrolu nad programy a soubory, které se zobrazují v nabídce Start. Nabídka Start je v podstatě prázdný kontejner, který můžete uspořádávat a upravovat podle svých představ.

Obrázek nabídky Start
Nabídka Start
Zobrazit vše

Seznamy odkazů

Operační systém Windows 7 zavádí seznamy odkazů, které jsou k dispozici pro nabídku Start i hlavní panel. Seznamy odkazů představují seznamy naposledy otevřených položek, jako jsou soubory, složky nebo weby. Položky jsou uspořádány podle programů, které slouží k jejich otevření. Pomocí seznamů odkazů lze nejen otevřít naposledy použité dokumenty, ale do seznamu můžete také připnout oblíbené položky. Můžete tak rychle přistupovat k programům a souborům, které používáte každý den.

Obrázek s porovnáním Seznamu odkazů aplikace v nabídce Start a na hlavním panelu
Stejné položky se zobrazí v seznamu odkazů programu v nabídce Start a na hlavním panelu.

Ve výchozím stavu nejsou k nabídce Start připnuty žádné programy ani soubory. Při prvním otevření programu nebo položky se v nabídce Start zobrazí odpovídající zástupce. Zástupce lze odebrat nebo připnout k nabídce Start a ponechat jej v nabídce natrvalo. Počet zástupců zobrazených v nabídce Start lze také omezit a zabránit nadměrnému prodloužení nabídky. Další informace o práci se seznamy odkazů naleznete v tématu Použití seznamů odkazů ke spouštění programů a otvírání položek.

Knihovny

V předchozích verzích systému Windows spočívala správa souborů v jejich umisťování do různých složek a podsložek. V systému Windows 7 můžete k organizaci souborů a pro přístup k nim používat také knihovny, u nichž nezáleží na tom, kde jsou soubory fyzicky uloženy.

V knihovně se shromažďují soubory z různých umístění a zobrazují se jako jediná kolekce, ale nepřesouvají se přitom z místa, kde jsou uloženy. Na začátku máte k dispozici čtyři výchozí knihovny (Dokumenty, Hudba, Obrázky a Video), můžete však vytvořit nové knihovny pro jiné kolekce souborů. Nabídka Start ve výchozím nastavení obsahuje knihovny Dokumenty, Hudba a Obrázky. Podobně jako ostatní položky lze knihovny v nabídce Start přidávat, odebírat nebo upravovat jejich vzhled. Další informace o práci s knihovnami naleznete v tématu Knihovny: nejčastější dotazy.

Hledat

V nabídce Start se nachází pole Hledat, pomocí kterého lze vyhledávat soubory, složky, programy nebo e-mailové zprávy uložené v počítači. Jakmile začnete do pole Hledat zadávat slovo nebo frázi, hledání je automaticky zahájeno a průběžné výsledky hledání začnou dočasně zaplňovat nabídku Start nad vyhledávacím polem.

Výsledky hledání jsou uspořádány do skupin podle toho, jakého typu je položka výsledku a zda je položka uložena ve vašem počítači. Výsledky hledání mohou být například seskupeny podle programů, úkolů ovládacích panelů, knihoven (například Dokumenty nebo Obrázky) nebo podle souborů. Výsledky hledání s nejlepší shodou (nikoli všechny shody) pro jednotlivé skupiny jsou zobrazeny přímo pod záhlavím skupiny. Kliknutím na konkrétní výsledek otevřete program nebo soubor. Můžete také kliknout na záhlaví skupiny a zobrazit úplný seznam výsledků hledání pro danou skupinu v Průzkumníku systému Windows.

Možnosti tlačítka Vypnout

Tlačítko Vypnout je zobrazeno v pravém dolním rohu nabídky Start.

Obrázek tlačítka Vypnout s rozbalenou nabídkou
Kliknutím na šipku vedle tlačítka Vypnout zobrazíte další možnosti.

Po kliknutí na tlačítko Vypnout dojde ve vašem počítači k ukončení všech spuštěných programů a vypnutí počítače. Tlačítko lze překonfigurovat tak, aby provádělo jinou akci, například přepnutí počítače do režimu spánku nebo přihlášení jiného uživatele. Další informace o změně možností tlačítka Napájení naleznete v tématu Správné vypnutí počítače.

Jaká tlačítka byla přesunuta?

V systému Windows 7 byla některá známá tlačítka změněna nebo přesunuta z nabídky Start. (Tlačítka však můžete vrátit zpět, pokud chcete.)

  • Bylo odebráno tlačítko Připojit. Tlačítkem bylo možné zobrazit seznam dostupných sítí, ke kterým jste se mohli připojit. Chcete-li zobrazit seznam dostupných sítí, klikněte na ikonu SíťObrázek ikony drátové sítě v oznamovací oblasti na konci hlavního panelu a pak klikněte na položku Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení.
  • Tlačítko Tiskárny bylo přejmenováno na Zařízení a tiskárny. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte seznam všech periferních zařízení připojených k vašemu počítači, včetně tiskáren, faxů, monitorů a myši.

  • Tlačítko Síť bylo odebráno z nabídky Start, ale je uvedeno v navigačním podokně Průzkumníka systému Windows. Kliknutím na tlačítko Síť zobrazíte seznam všech počítačů připojených k vaší aktuální síti.

  • Z nabídky Start bylo odebráno tlačítko Naposledy otevřené položky. Naposledy otevřené soubory a programy se automaticky zobrazují v seznamu odkazů nabídky Start. Pokud dáváte přednost tlačítku Naposledy otevřené položky, můžete jej vrátit zpět do nabídky Start.

Pravděpodobně si také všimnete, že možnost nastavení klasické nabídky Start, která vrátila vzhled a funkci nabídky Start podle předchozích verzí systému Windows, již v systému Windows 7 není k dispozici. Další informace o přidávání a odebírání tlačítek v nabídce Start naleznete v tématu Vlastní nastavení nabídky Start.Potřebujete další pomoc?