Kdy důvěřovat e-mailové zprávě


E-maily a přílohy e-mailů mohou někdy obsahovat počítačové viry nebo odkazy na web útoků phishing. Než se rozhodnete e-mailovou zprávu považovat za důvěryhodnou, proveďte následující akce:

  • Nainstalujte antivirový program, který dokáže prověřit přílohy e-mailů. Zajistěte, aby byl program pravidelně aktualizován.

  • Zkontrolujte adresu odesílatele, abyste se ujistili, že osobu či organizaci, která zprávu odeslala, i její adresu znáte. Zpráva od neznámého odesílatele nebo z neznámé adresy nemusí být nutně nebezpečná, její otevření byste však měli zvážit.

  • Zkontrolujte, zda předmět zprávy neobsahuje podezřelý text, například nesrozumitelný text nebo pokyny k otevření přílohy či kliknutí na odkaz. Některé viry mohou napodobovat legitimní e-mailové adresy (používá se termín spoofing) a podezřelý předmět vás proto může upozornit, že se jedná o podvodnou e-mailovou zprávu.

  • Pokud má zpráva přílohu, prověřte ji pomocí antivirového programu. Pokud příloha obsahuje spustitelný soubor, jehož doručení jste neočekávali, můžete zprávu odstranit, aniž byste přílohu otevřeli.

  • Je-li zpráva od osoby, kterou znáte, ale buď jste ji nečekali, nebo máte podezření, že by mohla být falešná, odešlete této osobě novou e-mailovou zprávu a ověřte si, že je zpráva v pořádku.Potřebujete další pomoc?