Jaké protokoly používá Windows Media Player ke streamování?


Pomocí programu Windows Media Player lze přehrávat digitální mediální obsah, který je vysílán datovými proudy z Internetu. Aby mohl server, na kterém běží služba Windows Media Services, navázat optimální spojení s přehrávačem, je přehrávač nakonfigurován tak, že automaticky přijímá datové proudy z každého z uvedených protokolů datových proudů (v závislosti na síťovém prostředí): UDP (User Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol) a HTTP ( Hypertext Transfer Protocol). Protokoly UDP a TCP jsou základní síťové protokoly, které v kombinaci s protokolem RTSP (Real Time Streaming Protocol) řídí výměnu dat na vyšší úrovni. Přehrávač může přijímat také vícesměrový datový proud.

Pokud se nacházíte ve veřejné síti (například v kavárně nebo na letišti), může brána Windows Firewall blokovat protokoly UDP a vícesměrové datové proudy, které tak program Media Player nemůže přehrát. Chcete-li tento problém vyřešit, otevřete bránu Windows Firewall, klikněte na položku Povolit programu nebo funkci průchod bránou Windows Firewall a zaškrtněte políčko Windows Media Player. Pokud toto nastavení není k dispozici, je zřejmě řízeno zásadami skupiny. Další informace o zásadách skupiny získáte od správce systému. Další informace o používání brány Firewall systému Windows naleznete v tématu Povolení komunikace programu prostřednictvím brány Windows Firewall

Zobrazit vše

Postup změny nastavení protokolů v přehrávači

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Možnosti.

 3. Klikněte na kartu Síť a proveďte požadované změny.

  Poznámka

  • Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka TCP nebo pokud brána firewall blokuje datové proudy TCP a u přehrávače je nakonfigurováno používání protokolu RTSP, pokusí se přehrávač přijímat datové proudy pomocí protokolu UDP. Pokud navíc zrušíte zaškrtnutí políčka UDP nebo pokud brána firewall blokuje datové proudy, které používají tento protokol, a u přehrávače je nakonfigurováno používání protokolu RTSP, pokusí se přehrávač přijímat datové proudy pomocí protokolu HTTP.

Postup změny nastavení proxy serverů v přehrávači

K Internetu se můžete připojovat přes proxy server, což je počítač, který funguje jako prostředník mezi webovým prohlížečem a Internetem. Chcete-li změnit nastavení proxy serveru, postupujte takto:

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 2. V knihovně přehrávače klikněte na položku Uspořádat a pak na položku Možnosti.

 3. Klikněte na kartu Síť.

 4. Ve skupinovém rámečku Nastavení proxy serverů pro přenos datových proudů vyberte protokol, který chcete konfigurovat, a potom klikněte na tlačítko Konfigurovat. Změňte libovolné z následujících nastavení:

  • Zjišťovat nastavení automaticky: Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby přehrávač automaticky zjišťoval nebo konfiguroval nastavení proxy serveru.

  • Použít nastavení proxy serveru ve webovém prohlížeči: Tuto možnost (dostupnou pouze u protokolu HTTP) vyberte, pokud chcete, aby přehrávač používal nastavení proxy serveru výchozího webového prohlížeče.

  • Nepoužívat proxy server: Pokud vyberete tuto možnost, přehrávač nebude při připojování k Internetu komunikovat s proxy serverem. Obvykle to znamená, že přehrávač nebude přijímat obsah vysílaný datovými proudy z Internetu.

  • Používat následující proxy server: Zadejte požadovaný proxy server pomocí názvu nebo IP adresy a čísla portu proxy serveru, který chcete použít pro připojení k Internetu. Výchozí čísla portů jsou 80 (HTTP) a 554 (RTSP). Vybírat také můžete z těchto možností:

   • Pokud nechcete, aby přehrávač používal tento proxy server pro datové proudy z intranetu, můžete zaškrtnout políčko Nepoužívat proxy server pro místní adresy. Proxy server funguje jako bezpečnostní bariéra mezi intranetem a Internetem, takže zřejmě budete potřebovat dodatečná práva od správce systému pro získání přístupu k webovým stránkám prostřednictvím proxy serveru.

   • Můžete určit adresy, pro které proxy server nechcete používat. Pokud se budete chtít připojit k počítači v intranetu, zkontrolujte, zda jste do tohoto pole napsali jeho adresu. Například pro připojení k počítači s názvem Jan1, zadejte Jan1. Pro určení odpovídajících názvů domén a hostitelů nebo adres můžete použít zástupné znaky, například: www.*.com; 128.*, 240.*, *moje_skupina.*, *x* atd.Potřebujete další pomoc?