Proč je moje připojení k internetu tak pomalé?Bez ohledu na rychlost připojení k internetu se může stát, že se občas vše výrazně zpomalí. Tento článek vám pomůže zjistit, kde může vzniknout problém, jak jej lze řešit a jak dosáhnout co nejvyššího výkonu internetového připojení.

Systém Windows poskytuje také integrovaného poradce při potížích, který slouží k automatické opravě některých běžných problémů s připojením.

  • Spusťte Poradce při potížích s příchozími připojeními takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. V části Síť a Internet klikněte na položku Připojit k Internetu.

Záleží na typu připojení

Typ připojení k internetu je rozhodujícím faktorem určujícím rychlost připojení. Tři nejběžnější způsoby připojení k internetu z domova jsou tyto: telefonické připojení, připojení pevnou linkou DSL nebo kabelové připojení. Máte-li možnost výběru, kabelové připojení bývá obvykle nejrychlejší, ale jak připojení pevnou linkou DSL, tak kabelem jsou rychlejší než telefonické připojení.

Řada poskytovatelů internetového připojení nabízí také službu Fiber Optic Service (FiOS), která se k internetu připojuje pomocí záření v optické síti. Doma však počítač připojujete pomocí měděných drátů. Výhodou služby FiOS je, že může poskytovat vyšší rychlosti než tradiční připojení přes měděné dráty, jako je například linka DSL nebo kabel. Někteří poskytovatelé internetových služeb nabízejí více možností v závislosti na oblasti, v níž se nacházíte. V oblastech s více obyvateli je vyšší pravděpodobnost dostupnosti služby FIOS. Další informace vám poskytne telefonní společnost nebo poskytovatel internetových služeb.

Používáte-li telefonické připojení, zde je několik rad, jak optimalizovat rychlost internetu. Za prvé, použijte co nejrychlejší modem. Nejrychlejší modem dokáže přijímat a odesílat informace rychlostí 56 kilobitů za sekundu (kb/s). Většinou se nepodaří dosáhnout plné rychlosti 56 kb/s, ale máte-li dobrou telefonní linku, měla by rychlost připojení dosáhnout alespoň 45 až 50 kb/s.

Za druhé, zkontrolujte, zda je telefonní linka v dobrém stavu. Jestliže je telefonní vedení ve vašem domě či podniku staré a ve špatném stavu, může docházet k zachytávání bludného signálu nebo přeslechů hovorů z jiných telefonních linek. Tyto potíže zpomalí připojení k internetu, protože modem bude muset posílat stejné informace opakovaně, dokud se nezdaří nepřerušený přenos. Zkontrolujte telefonické vedení, zda nejsou vodiče poškozené, otřepané nebo omotané okolo napájecích kabelů či jiných telefonních kabelů. Povšimnete-li si praskavého zvuku v telefonu, doporučujeme kontaktovat poskytovatele telefonních služeb a požádat o kontrolu technického stavu vedení v budově i mimo ni.

Tipy pro uživatele bezdrátové sítě

Připojujete-li se k bezdrátové síti (Wi-Fi), může být rychlost připojení k internetu ovlivněna jak umístěním počítače, tak tím, zda jsou na stejném místě další bezdrátová zařízení. Bezdrátová síť pracuje na frekvencích, které jsou podobné frekvencím používaným jinými zařízeními, jako například mikrovlnnou troubou nebo bezdrátovým telefonem. Používání bezdrátového telefonu na frekvenci 2,4 GHz poblíž přenosného počítače na stejné frekvenci může způsobovat interference nebo úplně zablokovat bezdrátové připojení k síti. Chcete-li telefonovat během procházení internetem, použijte raději telefon s pevným připojením nebo bezdrátový telefon fungující na jiné frekvenci než bezdrátová síť.

Kvalitu připojení k internetu může ovlivnit vzdálenost bezdrátového přístupového bodu (WAP) a také fyzické překážky. Chcete-li zlepšit rychlost připojení, přesuňte se blíže k přístupovému bodu a zkontrolujte, zda mezi přístupovým bodem a počítačem nejsou fyzické překážky.

Potíže s počítačem: spyware, viry a jiné programy

Stav počítače může ovlivnit připojení k internetu. Spyware a viry mohou zcela jistě způsobovat potíže, ale na rychlost připojení k internetu mohou mít vliv také doplňkové programy, velikost paměti počítače, prostor na pevném disku a jeho stav a spuštěné programy.

Dvě z nejčastějších příčin nízkého výkonu internetu jsou spyware a viry. Spyware může zpomalit systém tím, že odebírá prostředky prohlížeči a přivlastňuje si připojení k internetu. Spyware monitoruje použití internetu uživatelem a také použití kláves, což způsobuje další zpoždění. Tento problém se kumuluje, když je v počítači více spywarových programů, které běží současně. Když naroste závažnost problému, může dojít k úplnému výpadku připojení. Chcete-li obnovit výkonnost internetu, doporučujeme pravidelně používat program proti spywaru k odstranění spywaru z počítače. Další informace naleznete v tématu Vyhledání spywaru a dalšího potenciálně nežádoucího softwaru.

Počítačové viry mohou také způsobovat nízký výkon připojení k internetu. Když virus napadne počítač, nainstaluje do něj kód, který se bude snažit dále šířit, obvykle odesíláním vlastních kopií prostřednictvím e-mailu. Některé viry se mohou množit rychlostí stovek e-mailových zpráv za minutu a značně tím vyčerpávají výpočetní výkon a zabírají šířku pásma připojení k internetu. Viry často nedávají příliš zřetelně najevo, že jsou spuštěny, proto je nejvhodnější mít neustále spuštěný antivirový program. Další informace o odstraňování virů naleznete v tématu Viry: nejčastější dotazy.

Potíže s výkonem mohou způsobovat také doplňky prohlížeče. Doplňky prohlížeče jsou programy, jako například multimediální doplňky, panely vyhledávání nebo jiné programy, které se obvykle objevují na panelech nástrojů prohlížeče. Mnohé doplňky prohlížeče mnohou obohatit prohlížení, protože nabízejí multimédia nebo speciální zobrazení dokumentů. Některé doplňky však mohou zpomalit připojení k internetu. Máte-li podezření, že doplňky způsobují snížení výkonu, zkuste spustit aplikaci Internet Explorer se všemi doplňky zakázanými. Doplňky budou zakázány jen pro danou relaci, ale pokud zjistíte, že se tím zvýšil výkon, můžete použít nástroj Správce doplňků a vypnout doplňky trvale. Přístup k nástroji Správce doplňků získáte z aplikace Internet Explorer kliknutím na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Spravovat doplňky. Další informace naleznete v tématu Jaký vliv mají doplňky prohlížeče na počítač?

Tak jako ostatní programy, také aplikace Internet Explorer vyžaduje jistou část výkonu počítače, paměti a prostoru na disku, aby mohla účinně pracovat. Každá zobrazená webová stránka je nejprve stažena do paměti a potom uložena do dočasných souborů na disk. Je-li současně spuštěn další program náročný na paměť a výkon počítače, může konkurovat aplikaci Internet Explorer a způsobovat zpoždění. Zjistíte-li, že je připojení k internetu pomalé a jsou spuštěny další programy, zkuste je ukončit. Pokud máte v úmyslu spouštět více programů současně, zvažte navýšení paměti počítače. Problémy s výkonem může způsobovat také nedostatek místa na disku. Místo na disku můžete zvětšit odstraněním dočasných souborů aplikace Internet Explorer. Další informace o tom, jak odstranit dočasné soubory, naleznete v tématu Odstranění historie webových stránek.

Může se stát, že se změní nastavení aplikace Internet Explorer, které může ovlivnit její fungování. Internet Explorer Je možné obnovit výchozí nastavení aplikace Internet Explorer. Další informace naleznete v tématu Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer. Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer nelze vrátit zpět, takže byste si předem měli přečíst seznam nastavení, která budou ovlivněna.

Vnější faktory ovlivňující rychlosti připojení

Bohužel existují také události a podmínky, které uživatel nemůže ovlivnit. I u rychlých připojení působí vnější faktory, například zaneprázdněné webové servery nebo šíření počítačových virů, které mohou zpomalit celý web. Populární weby mohou být zahlceny uživateli. Pokud například televizní reklama zmíní nějaký web, může se tento web pokusit navštívit mnoho lidí současně. Pokud web není připraven na zvládnutí velkého provozu, může dojít ke zpoždění.

Během období masivního šíření nějakého viru se může zpomalit i internet. Mnohé viry se šíří tím, že v počítačích vyvolají odesílání stovek či tisíců kopií viru. To může značně zpomalit internet. Informace o aktuálním šíření virů získáte na webu prodejce antivirového programu nebo na webu Zabezpečení doma.

Zpomalení rychlosti připojení může také vyvolat místní zahlcení internetu. K těmto zpomalením dochází, když se mnoho lidí snaží o připojení k internetu ve stejnou dobu, obvykle během provozní špičky, například po skončení školního vyučování, kdy se studenti vrátí domů a připojí se k webu.

Jste-li v podnikové síti, může výkonnost internetu ovlivnit obecné využití sítě a proxy serveru. Většina správců sítě sleduje využití internetu a bude se snažit zabránit tomu, aby někdo stahoval velké soubory během provozní špičky. Zjistíte-li, že je přístup k internetu v některých časech pomalejší, doporučujeme projednat to se správcem sítě.Potřebujete další pomoc?