Proč Internet Explorer blokuje některé ovládací prvky ActiveX?


Aplikace Internet Explorer blokuje použití ovládacích prvků ActiveX v počítači, pokud se webová stránka snaží použít ovládací prvek ActiveX způsobem, který může být nebezpečný.

Zobrazit vše

Co to je ovládací prvek ActiveX?

Ovládací prvky ActiveX a doplňky webového prohlížeče jsou malé programy, které jsou na Internetu často používány. Mohou zpříjemnit procházení stránek poskytnutím panelů nástrojů, pruhů s informacemi o akciích, videa, animací a dalších prvků. Tyto programy však mohou také fungovat nesprávně nebo poskytovat nevyžádaný obsah. V některých případech mohou být tyto programy používány ke shromažďování informací z počítače způsobem, který uživatel neschválil, mohou poškodit informace v počítači, nainstalovat software do počítače bez svolení uživatele nebo umožnit jiné osobě vzdálené řízení počítače. Vzhledem k těmto rizikům byste měli ovládací prvky ActiveX či doplňky instalovat pouze v případě, že jejich vydavateli a stránkám, které je nabízejí, zcela důvěřujete.

Jak postupovat při blokování instalace nebo použití ovládacího prvku ActiveX aplikací Internet Explorer?

Při povolování instalace či použití ovládacích prvků ActiveX z webových stránek v počítači buďte vždy opatrní. Není-li ovládací prvek ActiveX nezbytně vyžadován k činnosti počítače, neinstalujte jej.

Rozhodujete-li se, zda nainstalovat určitý doplněk nebo ovládací prvek ActiveX, položte si následující otázky:

  • Důvěřujete webu, který tento ovládací prvek poskytuje?

    Neinstalujte ovládací prvek ActiveX, pokud nemáte důvěru k webu, který jej poskytuje. Informace o tom, jak se rozhodnout, zda můžete webu důvěřovat, naleznete v tématu Kdy důvěřovat webu.

  • Víte, k čemu je ovládací prvek určen a co udělá s počítačem?

    Na webu by mělo být uvedeno, k čemu je doplněk nebo ovládací prvek ActiveX určen, a také další informace, které byste před jeho instalací měli vědět. Pokud tyto informace nejsou k dispozici, neměli byste ovládací prvek instalovat.

Chcete-li i přesto ovládací prvek ActiveX nainstalovat nebo spustit, klikněte na žlutý informační panel zobrazený v horní části webové stránky a postupujte podle pokynů.