Proč používat standardní uživatelský účet místo účtu správce?


Standardní účet pomáhá chránit počítač tím, že zabraňuje uživatelům provádět změny, které mají vliv na všechny uživatele počítače, například odstranění souborů, které jsou nezbytné pro provoz počítače. Doporučujeme pro každého uživatele vytvořit standardní uživatelský účet.

Přihlásíte-li se k systému Windows prostřednictvím standardního účtu, můžete dělat téměř vše, co je možné s účtem správce, ale pokud chcete provést akci, která má vliv na ostatní uživatele počítače (například instalaci softwaru nebo změnu nastavení zabezpečení), požádá vás pravděpodobně systém Windows o zadání hesla k účtu správce.Potřebujete další pomoc?