Použití hesla Windows jako hesla spořiče obrazovky


Počítač lze lépe zabezpečit vytvořením hesla spořiče obrazovky, které po spuštění spořiče obrazovky uzamkne počítač. Heslo spořiče obrazovky je stejné heslo, které uživatel používá při přihlášení k systému Windows.

Poznámka

  • Následující postup lze provést pouze v případě, že znáte heslo systému Windows. Informace o vytvoření hesla pro systém Windows uvádí téma Ochrana počítače pomocí hesla.

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení spořiče obrazovky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely, Do vyhledávacího pole zadejte text spořič obrazovky a poté klikněte na položku Nastavit heslo spořiče obrazovky.

  2. Zaškrtněte políčko Při obnovení zobrazit přihlašovací obrazovku, nastavte dobu, po jejímž uplynutí se má spořič obrazovky spustit, a pak klikněte na tlačítko OK. (Zvolte časový interval, který není tak dlouhý, aby během něj mohla neoprávněná osoba počítač používat, ale ani tak krátký, aby při krátké nečinnosti uživatele spořič obrazovky uzamknul počítač.)Potřebujete další pomoc?