Chyba 80070002 služby Windows Update


Nastane-li během vyhledávání aktualizací chyba 80070002 služby Windows Update, je potřeba odstranit dočasné soubory aktualizací, pomocí kterých systém Windows identifikuje aktualizace pro váš počítač. Chcete-li odebrat dočasné soubory, zastavte službu Windows Update, odstraňte dočasné soubory aktualizace, restartujte službu Windows Update a potom zkuste aktualizace systému Windows zkontrolovat znovu.

Zobrazit vše

Zastavení služby Windows Update

K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

 1. Otevřete ovládací panel Nástroje pro správu takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text nástroje pro správu a poté klikněte na položku Nástroje pro správu.

 2. Dvakrát klikněte na položku Služby. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Kliknutím na záhlaví sloupce Název seřaďte názvy v opačném pořadí.

 4. Vyhledejte službu Windows Update, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Zastavit.

Odstranění dočasných souborů aktualizací

 1. Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

 2. Dvakrát klikněte na místní pevný disk, na kterém je nainstalován systém Windows. Obvykle se jedná o disk C.

 3. Ve složce Windows dvakrát klikněte na složku SoftwareDistribution.

 4. Dvojitým kliknutím otevřete složku DataStore a potom odstraňte všechny soubory a složky v této složce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 5. Klikněte na tlačítko Zpět. Ve složce SoftwareDistribution dvojím kliknutím otevřete složku Download a potom odstraňte všechny soubory v této složce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Restart služby Windows Update

K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

 1. Otevřete ovládací panel Nástroje pro správu takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text nástroje pro správu a poté klikněte na položku Nástroje pro správu.

 2. Dvakrát klikněte na položku Služby. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Kliknutím na záhlaví sloupce Název seřaďte názvy v opačném pořadí.

 4. Vyhledejte službu Windows Update, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Spustit.

 5. Zavřete okno Služby a okno Nástroje pro správu.

Zjištění, které aktualizace jsou již v počítači nainstalovány

Odstranění dočasných souborů aktualizací pomůže vyřešit potíže, ale také dojde k odstranění historie služby Windows Update. I nadále je možné se podívat, které aktualizace jsou v počítači nainstalovány, a to na stránce Nainstalované aktualizace:

 • Otevřete ovládací panel Nainstalované aktualizace takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Programy a poté v části Programy a funkce klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.

Použití nástroje připravenosti na aktualizaci systému

Pokud problém trvá i po provedení výše uvedených kroků, zkontrolujte aktualizace znovu pomocí následujících kroků. Pokud vám bude při dalším zjišťování aktualizací nabídnuta možnost stáhnout a spustit Nástroj připravenosti na aktualizaci systému, stáhněte jej. Nástroj připravenosti na aktualizaci systému se nabízí pouze pro počítače, které jsou ve stavu, jenž tento nástroj může vyřešit. Další informace o tomto nástroji naleznete v tématu Co je Nástroj připravenosti na aktualizaci systému? na webu systému Windows.

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace.

Pokud vám bude nabídnut Nástroj připravenosti na aktualizaci systému, ale zjistíte problém s používáním služby Windows Update, můžete nástroj stáhnout a spustit ručně. Budete potřebovat znát verzi systému Windows a typ systému, který používáte.

Ruční spuštění nástroje připravenosti na aktualizaci systému

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

 2. V části Systém ověřte, zda je typ systému počítače 32bitová, nebo 64bitová verze operačního systému Windows.

 3. Přejděte na článek Co je Nástroj připravenosti na aktualizaci systému? na webu systému Windows. Vyhledejte verzi a typ systému Windows svého počítače a pak kliknutím na odkaz nástroj připravenosti na aktualizaci systému stáhněte.

 4. Po stažení nástroje připravenosti na aktualizaci systému restartujte počítač a potom znovu vyhledejte aktualizace.

Pokud se bude chyba opakovat, použijte automatického poradce při potížích na webu Pomoc a podpora společnosti Microsoft nebo si vyžádejte pomoc na webu Microsoft Answers.

Kódy chyb, jimiž se toto téma zabývá:

 • WindowsUpdate_80070002

 • 0x80070002Potřebujete další pomoc?