Bezdrátové sítě: nejčastější dotazy


Síť může tvořit jeden počítač připojený k Internetu nebo dva a více počítačů připojených vzájemně mezi sebou (a případně také k Internetu). V bezdrátové síti (Wi‑Fi) jsou počítače připojeny pomocí rádiového signálu namísto drátů nebo kabelů. K výhodám bezdrátových sítí patří mobilita a nepřítomnost nevzhledných drátů. Nevýhodou může být nižší rychlost připojení ve srovnání s kabelovými sítěmi a možnost rušení ostatními bezdrátovými zařízeními, jako jsou například bezdrátové telefony.

Zde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají bezdrátových sítí.

Zobrazit vše

Jaké jsou různé typy technologií bezdrátových sítí?

V současnosti existují čtyři možné technologie: 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n. Následující tabulky obsahují porovnání těchto technologií.

Poznámka

 • Uvedené doby přenosu platí za ideálních podmínek. Nemusí jich být nutně dosaženo za normálních okolností vzhledem k rozdílům v hardwaru či v úrovni webových serverů, k podmínkám zatížení sítě atd.

802.11b

Rychlost

Až 11 Mb/s

Výhody
 • Má dobrý dosah signálu.

Nevýhody
 • Má nejnižší přenosovou rychlost.

 • Umožňuje současné připojení méně uživatelů.

 • Používá frekvenci 2,4 GHz (stejnou frekvenci používají mikrovlnné trouby, bezdrátové telefony a další přístroje). To může způsobovat vzájemné rušení.

802.11a

Rychlost

Až 54 Mb/s

Výhody
 • Umožňuje současné připojení více uživatelů.

 • Používá frekvenci 5 GHz, čímž je omezena možnost rušení ostatními zařízeními.

Nevýhody
 • Má kratší dosah signálu, který je dále více blokován zdmi a dalšími překážkami.

 • Není kompatibilní se síťovými adaptéry, směrovači a přístupovými body sítě typu 802.11b.

802.11g

Rychlost

Až 54 Mb/s

Výhody
 • V optimálních podmínkách má přenosovou rychlost srovnatelnou s typem 802.11a.

 • Umožňuje současné připojení více uživatelů.

 • Má dobrý dosah a signál nelze snadno blokovat.

 • Je kompatibilní se síťovými adaptéry, směrovači a přístupovými body sítě typu 802.11b.

Nevýhody
 • Používá frekvenci 2.4 GHz, takže mohou nastat stejné problémy s rušením příjmu jako u typu 802.11b.

802.11n

Rychlost

V závislosti na počtu datových proudů, které tento hardware podporuje, může standard 802.11n přenášet data rychlostí až 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s nebo 600 Mb/s.

Výhody
 • Má nejvyšší rychlost.

 • Kvůli vyšší rychlosti používá více signálů a antén.

 • Umožňuje současné připojení více uživatelů.

 • Má nejlepší dosah signálu a signál nelze snadno blokovat.

 • Je odolný vůči rušení z jiných zařízení.

 • Může využívat frekvenci 2,4 GHz nebo 5,0 GHz.

 • Pokud využívá frekvenci 2,4 GHz, je kompatibilní se síťovými adaptéry, směrovači a přístupovými body technologie 802.11g.

Nevýhody
 • Pokud využívá frekvenci 2,4 GHz, může mít obdobné potíže s rušením signálu jako technologie 802.11b.

 • Vývoj tohoto protokolu není dosud ukončen, a některé požadavky se proto mohou změnit.

Pokud je v počítači více než jeden síťový adaptér, nebo pokud adaptér používá více standardů, můžete pro každé síťové připojení nastavit, jaký adaptér nebo standard se má použít. Pokud například používáte jeden počítač pro odesílání datových proudů médií do ostatních počítačů v síti, je vhodné nastavit v počítači připojení typu 802.11a nebo 802.11n (pokud je k dispozici). Tím zajistíte rychlejší přenos dat pro sledování videa a poslech hudby.

Jaký hardware je potřeba k připojení k bezdrátové síti?

Počítač musí být vybaven interním nebo externím bezdrátovým síťovým adaptérem. Zda je počítač vybaven bezdrátovým síťovým adaptérem zjistíte následujícím postupem:

 • Otevřete ovládací panel Síťová připojení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text adaptér a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit síťová připojení.

  Zde se zobrazí seznam síťových adaptérů nainstalovaných v počítači.

Co je to síla bezdrátového signálu?

V seznamu dostupných bezdrátových sítí je zobrazen symbol Obrázek ikony síly bezdrátového signálu, který ukazuje sílu signálu každé bezdrátové sítě. Čím více čárek, tím silnější je signál. Silný signál (pět čárek) většinou znamená, že bezdrátová síť je dostatečně blízko nebo že nedochází k žádnému rušení. Nejlepšího výkonu dosáhnete, když se připojíte k bezdrátové síti s nejsilnějším signálem. Nicméně pokud si můžete vybrat mezi nezabezpečenou sítí se silným signálem a zabezpečenou sítí se slabším signálem, připojte se z důvodu lepšího zabezpečení dat k zabezpečené síti (k této operaci však musíte být autorizovaným uživatelem této sítě). Chcete-li zlepšit sílu signálu, můžete přemístit počítač blíže k bezdrátovému směrovači nebo přístupovému bodu, nebo můžete přemístit směrovač nebo přístupový bod tak, aby v jeho blízkosti nebyly žádné zdroje rušení, jako jsou cihlové zdi nebo zdi obsahující kovové podpůrné nosníky. Chcete-li zobrazit seznam dostupných bezdrátových sítí, postupujte takto:
 • Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

Jaká jsou rizika připojení k veřejné bezdrátové síti?

Veřejné bezdrátové sítě jsou pohodlné na použití, ale pokud nejsou dostatečně zabezpečené, připojení k takové síti může znamenat riziko. Pokud je to možné, připojujte se pouze k bezdrátovým sítím, které vyžadují klíč zabezpečení sítě, nebo které jsou zabezpečené jiným způsobem, například certifikátem. Informace odesílané do takové sítě jsou šifrovány, což může pomoci chránit počítač před neautorizovaným přístupem. V seznamu dostupných bezdrátových sítí je každá nezabezpečená síť označena odpovídajícím popiskem. Pokud se připojujete k nezabezpečené síti, buďte si vědomi toho, že ten, kdo má příslušné nástroje, může sledovat veškerou vaši činnost, včetně toho, jaké jste navštívili webové stránky, jaké soubory odesíláte a přijímáte a jaká používáte uživatelská jména a hesla. Během připojení k této síti byste neměli odesílat ani přijímat osobní dokumenty nebo navštěvovat webové stránky, které obsahují osobní údaje, jako například bankovní záznamy.

Jak najdu bezdrátovou síť, která není v seznamu dostupných sítí?

Pokud jste se k dané síti již připojili dříve, ověřte, že se počítač nachází v dosahu této sítě, že směrovač či přístupový bod je zapnutý (pokud máte přístup ke směrovači nebo přístupovému bodu) a že je zapnutý vypínač bezdrátové sítě na počítači. (Ne všechny počítače jsou vybaveny vypínačem bezdrátové sítě. Pokud jej váš počítač má, většinou je umístěn na přední nebo boční straně počítače.) Pokud jste se k síti nepřipojili, může být vypnuta funkce vysílání. V takovém případě je potřeba přidat síť ručně. Postup přidání sítě, která nevysílá:

 1. Otevřete ovládací panel Spravovat bezdrátové sítě takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text bezdrátové a poté klikněte na položku Spravovat bezdrátové sítě.

 2. Klikněte na možnost Přidat a potom na možnost Ručně vytvořit síťový profil.

 3. Zadejte informace o síti.

 4. Pokud chcete, aby se systém Windows připojil automaticky, když je v dosahu síť, zaškrtněte políčko Vytvořit připojení automaticky.

 5. Zaškrtněte políčko Připojit, i když síť právě nevysílá, klikněte na tlačítko Další a potom na tlačítko Zavřít.

  Poznámka:

  • Pokud vyberete tuto možnost, může být ohroženo zabezpečení vašich osobních údajů v počítači. Pokud nemáte konfigurovány žádné skryté sítě, počítač nebude vysílat údaje o svém umístění, což přispívá k zabezpečení počítače.

Síť bude přidána do seznamu sítí a až bude počítač v jejím dosahu, bude možné se k ní připojit. Chcete-li se připojit k síti, postupujte podle těchto kroků:

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. Klikněte na možnost Nepojmenovaná síť a zadejte informace o síti.

  Síť je přidána do seznamu sítí a až bude počítač v jejím dosahu, bude možné se k ní připojit.

Proč je nutné zkopírovat nastavení bezdrátové sítě do ostatních počítačů a zařízení v síti?

Aby ostatní počítače a zařízení v síti mohly do sítě odesílat a přijímat z ní informace, musí znát způsob komunikace s bezdrátovým směrovačem. Aby mohl počítač nebo zařízení komunikovat se směrovačem, je nutné nastavit například název sítě nebo klíč zabezpečení sítě.

Mohu ke správě bezdrátových síťových připojení použít jiný software, než který je součástí systému Windows?

Ano. Přestože je ve výchozím nastavení systému Windows povoleno automatické nastavení bezdrátové sítě, můžete je zakázat nainstalováním a používáním jiného programu. Mnoho síťových adaptérů je dodáváno s vlastním softwarem pro správu bezdrátové sítě. Pokud pro správu bezdrátových síťových připojení používáte jiný program a chcete místo toho používat systém Windows, proveďte následující kroky:

 1. Vypněte nebo zakažte jiný program.

 2. Otevřete okno Příkazový řádek takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text příkazový řádek a potom v seznamu výsledků klikněte na položku Příkazový řádek.

 3. Zadejte příkaz netsh wlan show settings.

  Pokud je automatická konfigurace bezdrátové sítě vypnutá, zobrazí se zpráva Logika automatické konfigurace je v rozhraní název_rozhraní zakázána.

 4. Pokud chcete povolit automatickou konfiguraci, zadejte příkaz set autoconfig enabled=yes interface="název_rozhraní".Potřebujete další pomoc?