Práce s digitálními obrázky


Tisk fotografií byl dříve možný pouze s použitím temné komory nebo speciální fotografické laboratoře, speciální školení ani není třeba zmiňovat. V posledním desetiletí však digitální fotoaparáty a počítače způsobily revoluci v oblasti fotografie. V dnešní době si může v podstatě každý tisknout fotografie doma. V tomto článku se dozvíte, jak mohou nástroje systému Windows pomoci s prohlížením, uspořádáním a tiskem digitálních fotografií.

Stahování obrázků z fotoaparátu do počítače

Ve většině digitálních fotoaparátů jsou obrázky uloženy na paměťové kartě CompactFlash nebo na kartě Secure Digital (SD). Jakmile jste připravení prohlížet, uspořádat nebo tisknout obrázky, je nutné importovat je do počítače. Poté můžete paměťovou kartu vymazat a použít ji pro uložení dalších obrázků.

Obrázky je možné do počítače importovat dvěma způsoby:

 • Připojení fotoaparátu přímo k počítači. Obrázky můžete importovat přímým připojením fotoaparátu k počítači pomocí kabelu USB. Při použití tohoto způsobu musí být fotoaparát zapnutý, takže import spotřebuje určitou část energie baterií. Zároveň budete při každém importu obrázků potřebovat kabel.

  Příklad kabelu USB
  Kabel USB
 • Použití čtecího zařízení paměťových karet. Nejrychlejším způsobem importu obrázků je použití čtečky paměťových karet. Vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a zasuňte ji do čtečky, poté čtečku zapojte do portu USB počítače. Mnoho počítačů má vestavěné čtečky paměťových karet umožňující vložení paměťových karet přímo do počítače.

  Příklad čtečky paměťových karet
  Čtečka paměťových karet

Bez ohledu na to, kterou metodu zvolíte, systém Windows by měl váš fotoaparát nebo čtečku automaticky rozpoznat při připojení k počítači. Poté postupujte podle tohoto návodu:

 1. V dialogovém okně Automatické přehrávání klikněte na položku Import obrázků pomocí systému Windows. Systém Windows vyhledá obrázky (a jakékoli videosoubory) na paměťové kartě.

  Obrázek dialogového okna Automatické přehrávání
  Toto dialogové okno se zobrazí při připojení fotoaparátu k počítači nebo vložení paměťové karty do čtečky karet.
 2. Jakmile systém Windows nalezne obrázky, zobrazí se dotaz, zda chcete pro soubory, které importujete, vytvořit klíčové slovo (slovo nebo krátká fráze popisující skupinu). Pokud klíčové slovo chcete vytvořit, zadejte jeho název v poli Označit tyto obrázky (nepovinné). Pokud importované obrázky nemají žádnou jednoduchou společnou charakteristiku, vynechejte tento krok. Později budete moci vždy přidat klíčová slova jednotlivým obrázkům (další informace naleznete v tomto článku v části Organizace a hledání obrázků).

  Obrázek dialogového okna Import obrázků a videa
  Importovaným obrázkům můžete přiřadit značku.
 3. Klikněte na tlačítko Import.

 4. Jakmile začne systém Windows importovat obrázky a videosoubory, můžete zaškrtnout políčko Po importu vymazat, chcete-li po dokončení importu odstranit obrázky a videoklipy z paměťové karty. To způsobí uvolnění paměti na kartě a umožní uložení dalších obrázků.

  Obrázek dialogového okna Import obrázků a videa
  Zaškrtněte políčko, chcete-li vymazat importované obrázky z paměťové karty.

Po dokončení importu se obrázky objeví v programu Windows Prohlížeč fotografií.

Tip

 • Chcete-li převést běžné fotografie na digitální, můžete použít zařízení zvané skener.

Knihovna obrázků a prohlížeč fotografií systému Windows

Knihovna obrázků představuje hlavní způsob vyhledávání a uspořádání obrázků v počítači. Knihovnu obrázků otevřete kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na tlačítko Obrázky.
Obrázek knihovny Obrázky
Knihovna obrázků

Windows Prohlížeč fotografií je funkce systému Windows, jejíž pomocí lze prohlížet a tisknout digitální obrázky. Dvojitým kliknutím na obrázek v knihovně obrázků otevřete obrázek v prohlížeči fotografií systému Windows.

Program Windows Prohlížeč fotografií a knihovna obrázků mohou sloužit v některých případech ke stejnému účelu. Z knihovny obrázků nebo prohlížeče fotografií můžete prohlížet a tisknout obrázky nebo prohlížet prezentaci obrázků. Kterou možnost tedy použít?

Obecně platí, že knihovna obrázků představuje místo pro vyhledání a uspořádání obrázků. Umožňuje zobrazení všech obrázků na jednom místě a usnadňuje jejich prohlížení podle data, klíčového slova a dalších kritérií. Pomocí programu Windows Prohlížeč fotografií můžete obrázky otáčet, přiblížit, prohlížet v plné velikosti nebo prohlížet ve formě prezentace.

Práce s obrázky

Jakmile budete mít obrázky v počítači, budete s nimi pravděpodobně chtít pracovat. Můžete zobrazit několik obrázků na jedné obrazovce, zobrazit jeden obrázek v plné velikosti, otáčet obrázky nebo je prohlížet jako prezentaci.

Použití miniatur

Knihovna obrázků umožňuje zobrazení obrázků jako miniatur, což jsou malé verze obrázků plné velikosti. Chcete-li zobrazit co nejvíce miniatur, maximalizujte okno knihovny obrázků kliknutím na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat.
Chcete-li změnit velikost náhledů, klikněte na tlačítko ZobrazeníObrázek tlačítka Zobrazení v knihovně obrázků a pak přesuňte jezdec nahoru nebo dolů. Zmenšením miniatur zrychlíte procházení velké kolekce obrázků. Naopak zvětšení miniatur vám umožní vidět více detailů jednotlivých obrázků. Změna velikosti miniatury neovlivní původní obrázek.

Chcete-li se vrátit k miniaturám střední velikosti, klikněte na tlačítko Zobrazení a pak na položku Střední ikony.

Otočení obrázku

Obrázky na výšku se mohou v programu Windows Prohlížeč fotografií zobrazit otočené. Chcete-li otáčením obrázků změnit jejich orientaci, klikněte na tlačítko Otočit dolevaObrázek tlačítka Otočit doleva v programu Windows Prohlížeč fotografií nebo Otočit dopravaObrázek tlačítka Otočit doprava v programu Windows Prohlížeč fotografií.

Zobrazení obrázku v plné velikosti

Chcete-li, aby obrázek vyplňoval téměř celé okno programu Prohlížeč fotografií, dvakrát klikněte na obrázek v knihovně obrázků.

Chcete-li získat největší možné zobrazení obrázku, maximalizujte okno programu Prohlížeč fotografií.

Chcete-li přiblížit část obrázku, klikněte na tlačítko Lupa a posuňte jezdce nahoru. Při přiblížení obrázku můžete přetažením kterékoli části obrázku pomocí ukazatele ruky Obrázek ukazatele ruky s tímto obrázkem dále pracovat. Chcete-li se vrátit do běžného zobrazení, klikněte na tlačítko Přizpůsobit oknuObrázek tlačítka Přizpůsobit oknu v programu Windows Prohlížeč fotografií.

Zobrazení prezentace obrázků

Digitální obrázky můžete zobrazit jako prezentaci na celé obrazovce, která běží automaticky.

Chcete-li spustit prezentaci, klikněte dvakrát na obrázek, aby se otevřel v prohlížeči obrázků, a pak klikněte na tlačítko Spustit prezentaci v dolní části prohlížeče obrázků. Tato prezentace bude obsahovat všechny obrázky v aktuálním zobrazení.

Obrázek tlačítka Spustit prezentaci
Tlačítko Spustit prezentaci

Při přehrávání prezentace můžete akci pozastavit, upravit rychlost zobrazování, posunout dopředu nebo zpět, a vybrat, zda se mají obrázky zobrazovat v náhodném pořadí nebo postupně. Chcete-li zobrazit ovládací prvky prezentace, klikněte na prezentaci pravým tlačítkem myši.

Pro ukončení prezentace stiskněte klávesu ESC, nebo klikněte na tlačítko Konec v místní nabídce prezentace.

Organizace a hledání obrázků

Pokud používáte digitální fotoaparát pravidelně, brzy v počítači nashromáždíte stovky nebo tisíce obrázků. Chcete-li nalézt určitý obrázek v kolekci obrázků, mohou vám pomoci nástroje v knihovně obrázků.

Nalezení obrázků podle data

Digitální fotoaparát označí obrázky datem, kdy byly pořízeny. Díky tomu můžete v knihovně obrázků procházet nebo vyhledávat obrázky podle roku, měsíce nebo dne pořízení.

Chcete-li vyhledávat obrázky podle data, klikněte do pole pro vyhledávání v knihovně obrázků, klikněte na položku Datum pořízení a zvolte konkrétní datum, měsíc, rok nebo jiné časové období.

Obrázek pole Hledat
Pole Hledat

Přidání klíčových slov k obrázkům

Pomocí knihovny obrázků můžete k obrázkům přidat klíčová slova, což jsou smysluplná slova nebo fráze popisující, kdo nebo co je na obrázku a kdy byl obrázek pořízen. Přidání klíčových slov obrázkům umožní jejich snazší vyhledání v budoucnosti, neboť budete moci jednoduše zobrazit všechny obrázky s určitým klíčovým slovem.

Pokud se vám zdá přidávání klíčových slov ke každému obrázku zdlouhavé, můžete využít možnosti přidání klíčových slov celé skupině obrázků najednou. Klíčové slovo Narozeniny můžete například přidat dvaceti nebo třiceti obrázkům z oslavy narozenin. Postup přidání klíčových slov k obrázkům:

 1. V knihovně obrázků vyberte obrázky, jimž chcete přiřadit klíčové slovo. Chcete-li vybrat více obrázků, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na požadované obrázky.

 2. V podokně podrobností v dolní části knihovny obrázků klikněte na tlačítko Přidat klíčové slovo, do pole zadejte název klíčového slova a stiskněte klávesu ENTER. Klíčové slovo bude přidáno ke všem vybraným obrázkům. Můžete přidat libovolný počet klíčových slov.

Zvykněte si označovat obrázky klíčovými slovy hned po jejich importu. Nedostanete se tak do situace, kdy máte velký seznam obrázků, které je třeba označit. Další informace naleznete v části Přidání značek do obrázků pro snadnější hledání

Nalezení obrázků podle klíčového slova

Obrázky lze po označení klíčovým slovem v knihovně obrázků jednoduše vyhledat. Stačí zadat klíčové slovo do vyhledávacího pole. Zobrazí se všechny obrázky s tímto klíčovým slovem. Zadáte-li například Zvířata, budou nalezeny všechny obrázky s klíčovým slovem obsahujícím slovo Zvířata. Zobrazí se také obrázky, které mají v názvu souboru slovo zvířata.

Obrázek ukazující postup vyhledání obrázků pomocí pole Hledat
Pomocí vyhledávacího pole vyhledávejte obrázky, které jste označili.

Pokud si nepamatujete, jaká klíčová slova jste vytvořili, klikněte do vyhledávacího pole, klikněte na položku Klíčová slova a kliknutím na klíčové slovo zobrazte seznam všech obrázků s daným klíčovým slovem.

Obrázek seznamu Značky
Seznam klíčových slov

Další informace naleznete v části Správa obrázků

Sdílení obrázků

Sdílení digitálních obrázků znamená, že umožníte ostatním uživatelům prohlížet tyto obrázky v jejich počítačích. Nejobvyklejšími způsoby sdílení obrázků je jejich publikace na webových stránkách a odesílání e-mailem.

Weby sdílených fotografií

Digitální obrázky můžete sdílet tak, že je odešlete (zkopírujete) na web sdílených fotografií. Přátelé nebo členové rodiny, které pozvete, budou moci navštívit webové stránky a prohlížet vaše alba fotografií. Většina webů sdílených fotografií nabízí možnost sdílení a uložení fotografií zdarma. Avšak některé webové stránky odstraní obrázky, pokud si během určité doby neobjednáte výtisky fotografií nebo některý z dárků z těchto stránek. Nezapomeňte si proto ověřit zásady daných webových stránek.

Sdílení obrázků e-mailem

Další způsob sdílení obrázků je pomocí e-mailu. Obrázky můžete začít odesílat v e-mailu v knihovně obrázků nebo v programu Windows Prohlížeč fotografií. Pokud začnete v knihovně obrázků, můžete změnit velikost více obrázků najednou. Pokud začnete v programu Prohlížeč fotografií, je možné změnit velikost pouze u aktuálního obrázku. Program Windows Prohlížeč fotografií zároveň může obrázky automaticky zkomprimovat (zmenšit velikost jejich souborů) tak, aby bylo doručení e-mailu rychlejší a obrázky zabraly méně místa v počítači příjemce zprávy. Původní obrázky nebudou tímto ovlivněny.

Chcete-li odeslat obrázky v e-mailové zprávě, vyberte je v knihovně obrázků a poté klikněte na panelu nástrojů na tlačítko E-mail. V dialogovém okně Připojit soubory vyberte velikost obrázku (výchozí velikost střední obvykle vyhovuje) a klikněte na příkaz Připojit.

Obrázek dialogového okna Připojit soubory
Výběr velikosti obrázku

Systém Windows otevře novou e-mailovou zprávu ve vašem e-mailovém programu. Obrázky, které jste vybrali, budou připojeny ke zprávě.

Obrázek souboru připojeného k e-mailové zprávě
Obrázek připojený k e-mailové zprávě

Chcete-li odeslat obrázek, zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a napište stručnou zprávu. Poté klikněte na tlačítko Odeslat. Další informace naleznete v části Začínáme s e-mailem a Odeslání obrázků e-mailem.

Tisk obrázků

V této části budou probrány tři hlavní způsobu tisku. Obecné informace o tisku naleznete v části Začínáme s tiskem.

Použití domácí tiskárny

Pokud máte doma tiskárnu, můžete si sami tisknout fotografie. Pomocí inkoustových nebo sublimačních tiskáren lze při použití speciálního papíru tisknout vysoce kvalitní barevné fotografie. Mnoho tiskáren má vestavěnou čtečku paměťových karet a malý displej LCD, a tak můžete tisknout obrázky bez použití počítače.

Příklad inkoustové tiskárny
Inkoustová tiskárna

Obrázky můžete tisknout z počítače několika způsoby. Můžete tisknout jeden obrázek, více obrázků na jednu stránku nebo stránku kontaktů (miniatury obrázků uspořádané do mřížky).

Chcete-li obrázky vytisknout, vyberte požadované obrázky v knihovně Obrázky a na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Tisk. V dialogovém okně Tisk obrázků nastavte volby tisku a klikněte na tlačítko Tisk.

Obrázek dialogového okna Vytisknout obrázky
Dialogové okno Vytisknout obrázky

Objednání výtisků online

Domácí tiskárny umožňují rychlý tisk fotografií. Pokud ale chcete ušetřit výdaje a nechcete stále kupovat inkoust a papír, měli byste zvážit použití služby tisku fotografií online. Tato služba umožňuje odeslání (zkopírování) obrázků na webovou stránku. Odtud můžete objednávat tisk obrázků v různých velikostech a platit za tyto služby kreditní kartou. Vytištěné obrázky jsou vám poté zaslány poštou domů nebo do práce.

Výhodou použití služeb tisku fotografií online je široká nabídka jejich produktů. Mimo běžné výtisky si můžete objednat trička, přání, kalendáře, hrnky, plakáty, podložky pod myš a mnoho dalších produktů, na nichž jsou natištěny obrázky, které jste vybrali. Navíc tyto webové stránky většinou nabízí služby sdílení fotografií (viz. „Sdílení obrázků“ výše).

Tisk fotografií u obchodníka

Chcete-li získat výtisky fotografií rychle, ale nemáte tiskárnu, můžete vzít paměťovou kartu s fotografiemi do obchodu, který nabízí tisk digitálních fotografií. Mezi obchody, které tuto službu nabízejí, patří prodejny fotoaparátů, velká obchodní centra, ale také některé malé obchody a lékárny. Některé obchody nabízejí samoobslužné kiosky, které umožňují úpravu, oříznutí a tisk fotografií během několika minut.

Zálohování obrázků

Pokud používáte digitální fotoaparát, pravděpodobně v počítači během několika let nashromáždíte spoustu digitálních obrázků. Tyto obrázky zabírají velké množství paměti a při selhání pevného disku může dojít k jejich ztrátě. Proto je důležité zálohovat obrázky uložením jejich kopií na jiné místo, než jsou uloženy originály. Můžete je kopírovat na zapisovací disky DVD nebo CD, na externí pevný disk nebo můžete použít služby uložení souborů na Internetu.Potřebujete další pomoc?