Práce s navigačním podoknem


V navigačním podokně (podokno vlevo) můžete hledat soubory a složky. Můžete zde také přesouvat a kopírovat položky přímo do cílového umístění.

Nevidíte-li navigační podokno na levé straně otevřeného okna, zobrazte je kliknutím na tlačítko Uspořádat, přechodem na položku Rozložení a následným kliknutím na položku Navigační podokno.

Obrázek navigačního podokna
Navigační podokno
Zobrazit vše

Hledání souborů pomocí knihoven

Knihovny vám umožňují přistupovat ke složkám v různých umístěních, například v počítači nebo na externím pevném disku. Další informace naleznete v části Práce s knihovnami.

Navigační podokno umožňuje nejsnazší přístup ke knihovnám. Kliknete-li na knihovnu, kterou chcete otevřít, zobrazí se v seznamu souborů veškerý obsah ze všech složek zahrnutých do této knihovny.

S knihovnami lze pomocí navigačního panelu provádět i další akce:

 • Chcete-li vytvořit novou knihovnu, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Knihovny, přejděte na příkaz Nová a klikněte na možnost Knihovna.

 • Chcete-li přesunout nebo zkopírovat soubory ze seznamu souborů do výchozího ukládacího umístění knihovny, přetáhnete soubory z knihovny do navigačního podokna. Pokud se soubory nacházejí na stejném pevném disku jako výchozí umístění uložení knihovny, budou přesunuty. Pokud se nacházejí na jiném pevném disku, budou zkopírovány.

 • Chcete-li přejmenovat knihovnu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, vyberte příkaz Přejmenovat, zadejte nový název a pak stiskněte klávesu Enter.

 • Chcete-li zobrazit složky, které byly zahrnuty do knihovny, rozbalte knihovnu dvojím kliknutím na její název. Pod názvem knihovny se objeví výpis složek.

 • Chcete-li odebrat složku z knihovny, klikněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete odebrat, a poté klikněte na příkaz Odebrat umístění z knihovny. Složku tím odeberete pouze z knihovny - nebude odstraněna ze svého původního umístění.

 • Chcete-li skrýt knihovnu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Nezobrazovat v navigačním podokně. Toto řešení je vhodné v případech, kdy vám chybí místo v navigačním podokně, ale přitom nechcete knihovnu úplně odstranit.

 • Chcete-li zobrazit skrytou knihovnu, klikněte na tlačítko Knihovny, pravým tlačítkem myši klikněte na knihovnu v seznamu souborů a poté klikněte na příkaz Zobrazit v navigačním podokně.

Hledání souborů procházením složky Počítač

Použití knihoven je jen jedním z možných způsobů, jak najít soubory. Složky a jednotky můžete procházet také tradiční metodou, rozbalíte-li v navigačním podokně složku Počítač.

Obrázek rozbalené složky Počítač v navigačním podokně
Rozbalená složka Počítač

Při procházení souborů můžete provádět například následující akce:

 • Chcete-li přesunout nebo zkopírovat položky ze seznamu souborů do navigačního podokna, přetáhněte je do požadované složky v navigačním podokně. Pokud se položka nachází na stejném pevném disku jako cílová složka, bude přesunuta. Jestliže se nachází na jiném pevném disku, bude zkopírována.

 • Chcete-li zobrazit jiné pevné disky nebo další paměťová zařízení připojená k počítači, klikněte na složku Počítač.

 • Chcete-li vytvořit novou složku, klikněte pravým tlačítkem myši na složku, do níž ji chcete umístit, přejděte na položku Nová a pak klikněte na příkaz Složka.

 • Chcete-li zobrazit uložená hledání, dvakrát klikněte na složku Počítač, potom na primární pevný disk, na složku Uživatelé, na své uživatelské jméno a nakonec na složku Hledání.

Přizpůsobení oblíbených položek

Chcete-li přidat složku, uložené hledání, knihovnu nebo celou jednotku jako oblíbenou položku, přetáhnete je do části Oblíbené položky v navigačním podokně.

Obrázek seznamu oblíbených položek v navigačním podokně
Seznam oblíbených položek v navigačním podokně

Oblíbené položky můžete upravit i dalšími způsoby:

 • Chcete-li změnit pořadí oblíbených položek, přetáhněte libovolnou položku na jiné místo v seznamu.

 • Chcete-li obnovit výchozí oblíbené položky v navigačním podokně, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Oblíbené položky a poté klikněte na příkaz Obnovit oblíbené odkazy.

 • Chcete-li zobrazit složku, v níž jsou oblíbené položky uloženy, klikněte na složku Oblíbené položky v navigačním podokně. Oblíbené položky jsou uloženy ve formě zástupců.

 • Chcete-li odebrat oblíbenou položku, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Odebrat. Odeberete tím pouze oblíbenou položku z navigačního podokna; nebudou odstraněny soubory či složky, na něž zástupce odkazuje.

Tip

 • Weby můžete přidat do oblíbených položek systému Windows tak, že přetáhnete ikonu z panelu Adresa ve webovém prohlížeči přímo do části Oblíbené položky v navigačním podokně systému Windows.

Změna nastavení podokna navigace

 1. V otevřeném okně klikněte na tlačítko Uspořádat a potom na příkaz Možnosti složky a hledání.

 2. V dialogovém okně Možnosti složky klikněte na kartu Obecné a dále proveďte některé z následujících akcí:

  • Chcete-li v navigačním podokně zobrazit všechny složky v počítači včetně své osobní složky, zaškrtněte políčko Zobrazit všechny složky a poté klikněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li v navigačním podokně automaticky rozbalit všechny složky až ke složce, která je vybrána v okně složky, zaškrtněte políčko Automaticky rozbalit do aktuální složky a poté klikněte na tlačítko OK.

Tipy

 • Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+E můžete rychle rozbalit navigační podokno do aktuálního umístění, do kterého přecházíte.Potřebujete další pomoc?