Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy, které se týkají kodeků.

Zobrazit vše

Co je kodek?

Kodek je software, který se používá ke kompresi a dekompresi digitálního mediálního souboru, například skladby nebo filmu. Program Windows Media Player a další programy používají kodeky k přehrávání a vytváření digitálních mediálních souborů.

Kodek se může skládat ze dvou částí: kodéru a dekodéru. Kodér vykonává funkci komprese (kódování) a dekodér vykonává funkci dekomprese (dekódování). Některé kodeky obsahují obě tyto součásti, jiné obsahují pouze jednu z nich.

Pokud například kopírujete hudbu z disku CD do počítače, přehrávač komprimuje skladbu do kompaktního souboru ve formátu WMA pomocí výchozího kodeku Windows Media Audio. Pokud přehráváte soubor ve formátu WMA (nebo jakýkoli soubor ve formátu WMA přenášený datovými proudy z webové stránky), přehrávač soubor pomocí kodeku Windows Media Audio dekomprimuje, takže reproduktory mohou přehrávat hudbu.

Jaké kodeky jsou součástí přehrávače?

V současné době se používají stovky zvukových kodeků a videokodeků. Některé jsou dílem společnosti Microsoft, ale velká většina kodeků byla vytvořena jinými společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci. Ve výchozím nastavení obsahuje operační systém Windows a přehrávač množství nejpoužívanějších kodeků, například kodeky Windows Media Audio, Windows Media Video nebo MP3.

Mohou však nastat situace, kdy chcete přehrávat obsah, který byl komprimován pomocí kodeku, který systém Windows nebo program Player ve výchozím nastavení nerozpozná. V mnoha případech budete mít možnost stáhnout potřebný kodek z webové stránky. Kodek může být k dispozici zdarma nebo za poplatek. V jiných případech zase přehrávač automaticky použije kodeky, které do počítače nainstalovaly jiné programy na vytváření a přehrávaní digitálních mediálních souborů.

Proč se zobrazuje zpráva, že v počítači chybí kodek?

Pokud se zobrazí zpráva, že v počítači chybí kodek, pravděpodobně se pokoušíte přehrát, vypálit na disk CD nebo synchronizovat soubor komprimovaný pomocí kodeku, který není ve výchozím nastavení systému Windows nebo přehrávače.

Jak lze vyhledat kodek?

Pokud znáte název kodeku nebo jeho ID (známé jako identifikátor FourCC pro videokodeky nebo identifikátor WaveFormat pro zvukové kodeky), zkuste kodek vyhledat na Internetu. Můžete také přejít na web výrobce kodeku a stáhnout si jeho nejnovější verzi.

Varování

  • Při instalaci kodeků nalezených na Internetu, zejména v bezplatných balíčcích, které mají obsahovat kodeky od řady výrobců. Je známo, že existují problémy s kompatibilitou u některých součástí v těchto balíčcích kodeků, které mohou způsobit závažné problémy s přehráváním v programu Media Player a v dalších přehrávačích, způsobit poškození systému a znesnadnit pracovníkům technické podpory společnosti Microsoft diagnostiku a řešení potíží s přehráváním. Z těchto důvodů důrazně varujeme před instalací těchto balíčků kodeků a doporučujeme jejich odebrání, pokud jste je již nainstalovali a máte potíže s přehrávačem. Instalujte pouze kodeky, filtry nebo moduly plug-in z důvěryhodných, autorizovaných zdrojů, například z webu oficiálního dodavatele. I tak buďte opatrní: řada výrobců kodeků nabízí minimální podporu zákazníků. Před instalací jakýchkoli součástí digitálních médií nastavte bod obnovení systému. Ten umožní obnovit původní konfiguraci systému v případě potřeby.

Co je dekodér DVD?

Dekodér DVD je jiný název pro dekodér formátu MPEG-2. Obsah disku DVD-Video je kódován ve formátu MPEG-2. V tomto formátu je také kódován obsah souborů DVR-MS (Microsoft Recorded TV Shows) a některé soubory AVI. Pokud chcete tyto položky přehrávat pomocí přehrávače, musíte mít k v počítači nainstalovaný kompatibilní dekodér DVD.

Pokud je součástí počítače jednotka DVD, bude již dekodér DVD pravděpodobně nainstalovaný. Pokud se však zobrazí chybová zpráva sdělující, že chybí kompatibilní dekodér DVD, klikněte v dialogovém okně chybové zprávy na tlačítko Nápověda na webu. Zobrazené informace vám pomohou určit, jak chybějící dekodér získat.

Proč v práci nemohu přehrát soubor, který mohu přehrát doma?

Tato situace může nastat, pokud v pracovním počítači nejsou nainstalovány stejné kodeky, jaké jsou instalovány v domácím počítači.

Pokud se například pokoušíte přehrát disk DVD-Video nebo soubor DVR-MS v pracovním počítači a v tomto počítači není nainstalovaný dekodér DVD, nebude možné tyto položky přehrát, dokud nenainstalujete v pracovním počítači kompatibilní dekodér DVD.

Správce systému ve vašem zaměstnání vám může pomocí Zásad skupiny zabránit v instalaci nových kodeků.

Nainstaloval jsem chybějící kodek, ale přesto nemohu soubor přehrát. Proč?

Kodeky můžou být napsány pro 32bitové nebo 64bitové operační systémy. Pokud používáte 64bitovou verzi systému Windows, musíte nainstalovat kodeky pro 64bitovou verzi. Pokud například v 64bitovém operačním systému nainstalujete 32bitový kodek, přehrávač možná nebude moci přehrát žádné soubory, které tento kodek vyžadují.

Mnoho starších kodeků je k dispozici pouze ve 32bitové verzi. Pokud poskytovatel kodeku neurčí, zda jde o 32bitovou nebo 64bitovou verzi kodeku, pravděpodobně se jedná o 32bitovou verzi. Další informace získáte od výrobce kodeku.

Jak zjistím, které kodeky jsou nainstalovány v počítači?

Pokud chcete zobrazit seznam součástí a kodeků programu Windows Media Player, které jsou v počítači nainstalovány, postupujte následovně:

  1. V nabídce Nápověda klikněte na položku O programu Windows Media Player.

    Pokud se nabídka Nápověda nezobrazuje, klikněte na položku Uspořádat, přejděte na možnost Rozložení a vyberte položku Zobrazit panel nabídek.

  2. V dialogovém okně O programu Windows Media Player klikněte na možnost Informace technické podpory.

    Webový prohlížeč otevře stránku obsahující informace o souvisejících binárních souborech, kodecích, filtrech, modulech plug-in a službách, které jsou v počítači nainstalovány. Pracovník technické podpory může tyto informace použít k vyřešení potíží s počítačem.

Jak poznám, který kodek byl použit ke komprimaci souboru a jaký má soubor formát?

Neexistuje způsob přesného určení kodeku použitého ke komprimaci souboru, ale nejlepší je zkusit tento postup:

  • Chcete-li zjistit, který kodek byl použit u konkrétního souboru, přehrajte soubor v přehrávači, je-li to možné. Během přehrávání souboru klikněte pravým tlačítkem myši na soubor v knihovně a klikněte na příkaz Vlastnosti. Na kartě Soubor se podívejte do částí Zvukový kodek a Videokodek.

  • Použijte nástroj pro identifikaci kodeků od jiného dodavatele, než je společnost Microsoft. Některé jsou k dispozici na Internetu.

Formát souboru můžete určit podle přípony souboru (například WMA, WMV, MP3 nebo AVI). Tento způsob však má svá omezení. Některé programy vytvářejí soubory s vlastními příponami souboru. Je možné, aby kdokoli přejmenoval soubor beze změny formátu souboru. Soubor s příponou MPG nebo DVR-MS je například obvykle soubor ve formátu AVI, který byl zkomprimován pomocí některé verze videokodeku MPEG.

Shodují se kodeky a formáty souborů?

Neshodují se, přestože někdy mají stejný název. Formát souboru si můžete představit jako typ zásobníku. Uvnitř tohoto zásobníku jsou data, která byla komprimována pomocí určitého kodeku. Formát souboru, jako je například Windows Media Audio, obsahuje data zkomprimovaná pomocí kodeku Windows Media Audio. Formát souborů AVI (Audio Video Interleaved) však může obsahovat data komprimovaná několika různými kodeky, například MPEG-2, DivX nebo XviD. Soubory AVI mohou také obsahovat data, která nejsou komprimovaná žádným kodekem. Proto může být možné některé soubory AVI přehrát a jiné nikoli v závislosti na tom, které kodeky byly použity ke kompresi souborů a které kodeky jsou nainstalovány v počítači. Ze stejného důvodu může být také možné přehrát zvuk v souboru AVI, ale nikoli video.