Začínáme s aplikací Internet Explorer 9

Aplikace Windows Internet Explorer 9 má vylepšený vzhled a mnoho nových funkcí, které vám umožní rychleji prohlížet webový obsah.

Toto video ukazuje, co se změnilo v aplikaci Internet Explorer 9. (2:24)

Používání nových ovládacích prvků prohlížeče

První věc, které si po spuštění aplikace Internet Explorer 9 všimnete, je zjednodušený vzhled. Většina funkcí z panelu příkazů, jako například Tisk nebo Velikost, je k dispozici po kliknutí na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje. Oblíbené položky a informační kanály se po kliknutí na tlačítko Oblíbené položky Tlačítko Oblíbené položky objeví v Centru oblíbených položek.
Centrum oblíbených položek
Centrum oblíbených položek
Záložky se automaticky zobrazují napravo od panelu Adresa, můžete je však přesunout, aby se stejně jako v předchozích verzích aplikace Internet Explorer zobrazovaly pod ním. Panel Oblíbené položky, panel příkazů, stavový řádek a řádek nabídek lze kdykoli zobrazit tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na tlačítko Nástroje Tlačítko Nástroje a vyberete je v zobrazené nabídce.

Další informace o základních ovládacích prvcích naleznete zde:

Připnutí webů na hlavní panel

K webům, které navštěvujete pravidelně, lze získat snadno přístup tak, že je připnete na hlavní panel na ploše systému Windows 7.

Připnutý web
Připnutý web

Web lze připnout velmi jednoduše: Stačí jeho záložku přetáhnout na hlavní panel – ikona webu na něm zůstane do doby, než ji odeberete. Když na ikonu později kliknete, web se otevře v aplikaci Internet Explorer.

Kdykoli připnutý web otevřete, zobrazí se v horní části prohlížeče jeho ikona, takže máte snadný přístup k původní webové stránce, kterou jste připnuli. Barva tlačítek Zpět a Vpřed se změní podle barvy ikony.

Další informace o přidávání a odebírání připnutých webů naleznete v tématu Připnutí webu na hlavní panel.

Vyhledávání na panelu Adresa

Nyní můžete vyhledávat přímo z panelu Adresa. Pokud zadáte adresu webu, přejdete přímo na něj. Zadáte-li vyhledávaný pojem nebo neúplnou adresu, spustíte vyhledávání pomocí aktuálně vybraného vyhledávacího webu. Kliknutím na panel Adresa můžete vybrat vyhledávací web z uvedených ikon nebo přidat nové.

Vyhledávání na panelu Adresa
Vyhledávání na panelu Adresa

Při hledání z panelu Adresa budete mít možnost otevření stránky s výsledky vyhledávání nebo s nejlepšími výsledky vyhledávání (pokud váš poskytovatel vyhledávání tuto funkci podporuje). Můžete také podle potřeby na panelu Adresa zapnout návrhy hledání.

Další informace o vyhledávání na panelu Adresa získáte v tématu Vyhledávání na panelu Adresa v aplikaci Internet Explorer 9.

Používání Správce stahování

Správce stahování udržuje seznam souborů, které stahujete, a upozorní vás na případný soubor, který by mohl představovat malware (škodlivý software). Také vám umožňuje stahování pozastavit a znovu spustit a zobrazuje informace o tom, kde lze stažené soubory v počítači najít.

Správce stahování
Správce stahování

Další informace o Správci stahování naleznete v tématu Použití Správce stahování v aplikaci Internet Explorer.

Práce se záložkami

Novou záložku lze otevřít kliknutím na tlačítko Nová záložka napravo od naposledy otevřené záložky. Díky funkci procházení na záložkách lze v jednom okně otevřít mnoho webových stránek. Pokud chcete zobrazit najednou obsah stránek ze dvou různých záložek, klikněte na záložku a přetažením myší ji odpojte z okna aplikace Internet Explorer. Webová stránka na této záložce se pak otevře v novém okně.

Stránka Nová záložka
Stránka Nová záložka

Další informace o záložkách a stránce Nová záložka naleznete v tématu Použití stránky Nová záložka.

Ochrana informací při prohlížení internetového obsahu

Na ochranu bezpečnosti a ochranu vašich informací při procházení je v aplikaci Internet Explorer 9 nově k dispozici funkce Ochrana před sledováním a služba Filtrování ActiveX:

  • Pomocí funkce Ochrana před sledováním lze omezit komunikaci prohlížeče s některými weby (určeno pomocí seznamu Ochrana před sledováním), což může pomoci zajistit ochranu vašich soukromých informací. Seznamy Ochrana před sledováním může vytvářet kdokoli. Jsou pak k dispozici online.

  • ActiveX je technologie, která webovým vývojářům umožňuje na stránkách vytvářet interaktivní obsah, ale také může představovat bezpečnostní riziko. Pomocí aplikace Internet Explorer 9 můžete zablokovat ovládací prvky ActiveX pro všechny weby a pak je opět zapnout pouze pro weby, které považujete za důvěryhodné.

Další informace o funkcích zabezpečení a ochrany osobních údajů naleznete zde:

Informace, které vás nezpomalí

Nový oznamovací pruh, který se objeví v dolní části aplikace Internet Explorer, poskytuje důležité informace o stavu, když je potřebujete, ale nebude nutné odkliknout sérii zpráv, abyste mohli pokračovat v procházení obsahu.

Oznamovací pruh
Oznamovací pruh

Další informace o oznamovacím pruhu naleznete v tématu Oznamovací pruh aplikace Internet Explorer: nejčastější dotazy.