Připojení zařízení podporujícího standard Bluetooth k počítači

Existuje mnoho typů zařízení podporujících standard Bluetooth, která můžete přidat do počítače, například mobilní telefony, bezdrátové náhlavní soupravy sluchátek a mikrofonu a bezdrátové myši a klávesnice.

Následující video uvádí, jak k počítači přidat zařízení s technologií Bluetooth a jiná bezdrátová nebo síťová zařízení (1:17)

Než začnete

Než budete moci připojit zařízení podporující technologii Bluetooth k počítači, je nutné provést dva kroky k zajištění, že jsou počítač a zařízení připraveny na připojení:

 1. Jestliže počítač dosud neobsahuje adaptér Bluetooth, přidejte jej. To lze provést zapojením adaptéru do portu USB.

  Některé počítače, zejména přenosné, se dodávají se zabudovaným adaptérem Bluetooth. Adaptér je často třeba zapnout nebo použít vypínač adaptéru na přenosném počítači, je-li jím počítač vybaven. Tento vypínač nemusí být označen jako vypínač rozhraní Bluetooth, ale například jako bezdrátový vypínač nebo podobně. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo si nejste jisti, zda je v počítači vestavěn adaptér Bluetooth, prostudujte si návod k počítači nebo se podívejte na web výrobce.

 2. Nastavte zařízení podporující standard Bluetooth tak, aby je počítač nalezl.

  K tomu je třeba nejprve provést následující kroky:

  • Zapněte zařízení.

  • Učiňte zařízení zjistitelným.

  Zařízení podporující standard Bluetooth v režimu vyhledávání vysílá bezdrátový signál, který mohou detekovat jiná zařízení nebo počítače. Tento režim se někdy nazývá režim párování. U většiny zařízení platí, že jsou-li zjistitelná, nacházejí se zároveň v režimu párování a jsou tedy připravena ke spárování s počítačem.

  Chcete-li se o této problematice dozvědět více, prostudujte si dokumentaci dodanou se zařízením nebo se podívejte na web výrobce. Metody přepnutí do zjistitelného stavu mohou být u každého typu zařízení jiné. Některá zařízení podporující standard Bluetooth pracují v zjistitelném režimu trvale. Jiná zařízení, například mobilní telefony, je nutné do zjistitelného režimu přepnout výběrem příslušné položky ze softwarové nabídky nebo stisknutím tlačítka na zařízení. Tlačítka pro aktivaci režimu zjistitelnosti mohou být velmi malá a nenápadná, často se umisťují na spodní stranu myši, klávesnice nebo podobného zařízení. Tlačítko může být popsáno slovem "Connect" nebo jiným podobným termínem, může u něj být logo Bluetooth nebo nemusí být vůbec označeno.

Obrázek průvodce přidáním zařízení
Průvodce přidáním zařízení

Přidání zařízení Bluetooth

Po ověření, že je v počítači nainstalovaný adaptér Bluetooth a že je zařízení, k němuž se chcete připojit, zjistitelné, můžete k počítači přidat většinu zařízení s povolenou technologií Bluetooth. Postupujte následovně:

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na možnost Přidat zařízení a poté postupujte podle pokynů.

 3. Klikněte na zařízení podporující standard Bluetooth, které chcete přidat do počítače, a poté klikněte na tlačítko Další. Pokud nevidíte zařízení, které chcete přidat, zkontrolujte, zda je toto zařízení zapnuté a zjistitelné. Pokud jste zařízení právě zapnuli, systému Windows může několik sekund trvat, než je detekuje.

  Systém Windows vás může vyzvat k zadání párovacího kódu (nazývaného také kód PIN nebo pouze kód). Většinu zařízení podporujících standard Bluetooth je třeba s počítačem spárovat, než si mezi sebou mohou začít vyměňovat informace. K tomu je třeba, aby si zařízení s počítačem vyměnilo chráněné párovací kódy. K počítači se tedy mohou připojit jen ta bezdrátová zařízení, kterým k tomu udělíte oprávnění.

Poznámka

Přidání tiskárny podporující standard Bluetooth

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na možnost Přidat tiskárnu a poté postupujte podle pokynů.

Poznámka:

 • Funkce šifrování a klíč pomáhají zabezpečit data. Tyto funkce a další bezpečnostní opatření však mohou selhat a v takovém případě budou vaše data viditelná nebo přístupná pro jiná zařízení nebo počítače v dosahu. Bezdrátová technologie Bluetooth by tedy neměla být považována za zcela bezpečnou.