Přidání zařízení Bluetooth nebo jiného bezdrátového či síťového zařízení: nejčastější dotazy

Průvodce přidáním zařízení v této verzi systému Windows vám umožňuje připojit k počítači mobilní telefon, klávesnici, myš nebo jiné bezdrátové zařízení standardu Bluetooth včetně zařízení, která využívají bezdrátové připojení Wi‑Fi. Také můžete pomocí tohoto průvodce připojit k počítači síťové zařízení, například skener, paměťové zařízení nebo zařízení Windows Media Center Extender podporující práci v síti. Zařízení podporující práci v síti musí být připojena ke stejné síti jako počítač, do kterého je chcete přidat.

Zde jsou uvedeny některé odpovědi na běžné dotazy, které se týkají přidávání takových zařízení do počítače.

Informace o způsobu výběru bezdrátové nebo síťové tiskárny naleznete v tématu Instalace tiskárny.

Poznámka

 • Technologie Bluetooth není podporována ve všech verzích systému Windows Server.

Zobrazit vše

Jak lze do počítače přidat bezdrátové nebo síťové zařízení?

V této verzi systému Windows je nejjednodušší použít průvodce přidáním zařízení.

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Klikněte na možnost Přidat zařízení a postupujte podle pokynů.

Obrázek průvodce přidáním zařízení
Průvodce přidáním zařízení

Proč systém Windows nerozpoznává bezdrátové zařízení, které chci přidat do počítače?

Důvodů, proč systém Windows nedokáže rozpoznat bezdrátové zařízení, například mobilní telefon nebo klávesnici standardu Bluetooth, může být mnoho. Několik rad, které vám mohou pomoci najít zařízení, jež chcete přidat do počítače:

 • Zkontrolujte, zda zařízení, s kterým se pokoušíte počítač spárovat, není vypnuté, nemá vybité baterie a není přepnuto do pohotovostního (spánkového) režimu.

 • Ujistěte se, že se zařízení nachází v dosahu bezdrátového propojení s počítačem, obvykle do 2 až 2,5 m u většiny zařízení Bluetooth a do 30 m u bezdrátových síťových zařízení Wi-Fi. Nejste-li si jisti, zda je zařízení v dosahu propojení, zkuste je přemístit blíže k počítači. Je-li zařízení od počítače odděleno zdí, zkuste umístit počítač i zařízení do stejné místnosti.

 • Zkontrolujte, zda není bezdrátové zařízení rušeno jinými zařízeními, například mikrovlnnou troubou, bezdrátovým telefonem nebo jiným bezdrátovým zařízením.

 • Pokud počítač používá externí adaptér Bluetooth nebo Wi-Fi, zkontrolujte, zda adaptér pracuje správně a zda je řádně připojen a nainstalován.

 • Je-li rozhraní Bluetooth zabudováno do počítače, zkontrolujte, zda je radiový vysílač Bluetooth zapnutý. Tato funkce může být kombinována s vypínačem, který zapíná a vypíná také přijímač bezdrátové sítě. Mnoho přenosných počítačů je k tomuto účelu vybaveno samostatným externím vypínačem. Pokud nevíte, jak tyto obvody zapnout, prostudujte si dokumentaci dodanou s počítačem.

 • Zkontrolujte, zda je zařízení zjistitelné. Zařízení Bluetooth je zjistitelné, jestliže vysílá rádiové signály, jimiž informuje o své přítomnosti jiná zařízení a počítače. Pokud si nejste jistí, jak lze vaše zařízení zjistit, podívejte se do informací dodaných se zařízením nebo na web výrobce. U některých zařízení (například bezdrátová myš nebo klávesnice) je třeba stisknout speciální tlačítko, u jiných (například u mobilních telefonů s rozhraním Bluetooth) se zjistitelný stav aktivuje pomocí příkazu v softwarové nabídce.

 • Pokud se snažíte přidat bezdrátové síťové zařízení, musí být toto zařízení před přidáním do počítače nakonfigurováno pro vaši bezdrátovou síť. Pokud nevíte, jak to provést, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Pokud jste počítač upgradovali na systém Windows 7 a zjistíte, že některá jeho připojení Bluetooth přestala fungovat, zkuste počítač restartovat. Jestliže restartování nepomůže, zkuste odpojit externí adaptér Bluetooth, pokud je počítač používá, a pak jej znovu zapojte. Je-li možnost používání bezdrátové technologie Bluetooth integrovaná v počítači, zkuste ji zapnout a vypnout. (Tento přepínač nemusí být označen Bluetooth, může být kombinován s přepínačem, který také zapíná a vypíná přijímač bezdrátové sítě.)

Další informace naleznete v Nápovědě a podpoře pod heslem „Bluetooth“.

Proč systém Windows nerozpoznává síťové zařízení, které chci přidat do počítače?

Důvodů, proč systém Windows nedokáže rozpoznat síťové zařízení, například skener, paměťové zařízení nebo zařízení Windows Media Center Extender podporující práci v síti, může být mnoho. Několik rad, které vám mohou pomoci najít síťové zařízení, jež chcete přidat do počítače:

 • Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejné síti jako počítač. Jedná-li se o kabelové síťové zařízení, zkontrolujte, zda je připojené k síti a zapnuté. Pokud se jedná o zařízení bezdrátové sítě (Wi‑Fi), ujistěte se, že je zapnuté a správně nakonfigurované na připojení k síti. Pokud nevíte, jak to provést, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Ověřte, zda jste již zařízení do počítače nepřidali. Zařízení, která již byla přidána, se nezobrazují v seznamu zařízení, k nimž se můžete připojit, v průvodci přidáním zařízení.

 • Po připojení zařízení k síti ponechte systému Windows několik sekund na nalezení nového zařízení.

 • Zkontrolujte, zda síťová brána firewall neblokuje zobrazení zařízení v seznamu zařízení, která lze přidat. Je možné, že bude třeba zapnout funkci zjištění sítě. Další informace naleznete v části Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

 • Některá síťová zařízení nelze do počítače přidat, i když je systém v síti rozpozná. Chcete-li zjistit, zda je možné připojit zařízení k počítači, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Většinu síťových zařízení lze najít jen tehdy, jestliže se nacházejí ve stejné podsíti jako váš počítač. Pokud vaši síť tvoří více propojených podsítí, zkuste zařízení připojit ke stejné podsíti. Další informace vám poskytne správce sítě.

 • Zkontrolujte, zda má síťové zařízení IP adresu a správně utvořenou síťovou adresu. Většina síťových směrovačů přiřazuje IP adresy automaticky při připojování zařízení k síti. Další informace vám poskytne správce sítě.

 • Zkontrolujte, zda je zařízení nakonfigurováno pro vysílání prezenčního signálu v síti. Většina síťových zařízení tento signál vysílá automaticky. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením nebo na webu výrobce.

Proč se mi nedaří připojit k počítači zařízení Bluetooth?

Je možné, že bude třeba nastavit počítač jako zjistitelný pro zařízení standardu Bluetooth nebo v systému Windows aktivovat upozorňování na nová zařízení, která se pokoušejí připojit k počítači. K tomu je nutné určit způsob, jakým se počítač páruje (spojuje) se zařízením Bluetooth.

Určení způsobu párování počítače se zařízeními Bluetooth

 1. Otevřete Ovládací panely kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely.

 2. Do vyhledávacího pole v okně Ovládací panely zadejte slovo Bluetooth a poté klikněte na položku Změnit nastavení Bluetooth.

 3. V dialogovém okně Nastavení rozhraní Bluetooth klikněte na kartu Možnosti a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li nastavit počítač jako zjistitelný pro zařízení Bluetooth, zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth vyhledání tohoto počítače.

   Počítač s aktivním rozhraním Bluetooth v režimu vyhledávání vysílá bezdrátový signál, který mohou detekovat jiné počítače a další zařízení podporující standard Bluetooth. Tento režim se někdy nazývá režim párování.

   Upozornění

   • Chcete-li zvýšit stupeň ochrany počítače před přístupem bez vašeho svolení, aktivujte režim zjistitelnosti jen v době, kdy chcete, aby počítač nalezlo zařízení Bluetooth. Jakmile zjišťování přestanete potřebovat, vypněte je.

  • Chcete-li umožnit zařízením Bluetooth, aby se k počítači připojila, zaškrtněte políčko Povolit zařízením Bluetooth připojení k tomuto počítači.

  • Chcete-li obdržet upozornění, když se k počítači pokusí připojit zařízení Bluetooth, zaškrtněte políčko Zobrazit upozornění, když se bude chtít připojit nové zařízení Bluetooth.

Obrázek karty Možnosti v dialogovém okně Nastavení rozhraní Bluetooth
Karta Možnosti v dialogovém okně Nastavení rozhraní Bluetooth

Proč nepracuje bezdrátová klávesnice nebo myš?

Pokud jste s počítačem již spárovali bezdrátovou klávesnici nebo myš, ale spojení přestalo pracovat, vložte do zařízení nové nebo plně nabité baterie. Pokud tím potíže nevyřešíte, zkuste klávesnici nebo myš z počítače odebrat a poté ji znovu přidat. Nejprve k počítači připojte kabelovou klávesnici nebo myš, abyste jej mohli ovládat, a poté proveďte následující kroky:

 1. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na myš nebo klávesnici, která nereaguje, a poté klikněte na příkaz Odebrat zařízení. Není-li myš nebo klávesnice uvedena v seznamu, který se zobrazí, pokračujte následujícím krokem.

 3. Klikněte na příkaz Přidat zařízení.

 4. Uveďte klávesnici nebo myš do zjistitelného stavu stisknutím tlačítka (obvykle malé tlačítko na spodní straně zařízení) označené textem "Connect", "Pair" nebo podobným.

 5. Vyberte bezdrátovou klávesnici nebo myš, kterou chcete přidat, klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů.

  Pokud se klávesnice nebo myš, kterou chcete přidat, stále nezobrazuje, a jste si jisti, že jsou v ní vloženy nové nebo plně nabité baterie, celý postup zopakujte. Nebude-li klávesnice nebo myš opět nalezena, přejděte v tomto tématu k části "Proč systém Windows nerozpoznává bezdrátové zařízení, které chci přidat do počítače?"

Poznámka:

 • Máte-li potíže s připojením myši nebo klávesnice Bluetooth k počítači, hledejte malé tlačítko v dolní části myši nebo klávesnice označené logem Bluetooth a štítkem Connect. Toto tlačítko podržte přibližně 20 sekund stisknuté. Po dokončení zkuste znovu přidat myš nebo klávesnici k počítači pomocí výše uvedených kroků.

Proč bezdrátové zařízení po spárování s počítačem nepracuje správně?

Důvodů, proč může bezdrátové zařízení po přidání do počítače přestat správně pracovat, je mnoho. Několik rad, které vám mohou pomoci zařízení opět zprovoznit:

 • Ujistěte se, že je zařízení v dosahu bezdrátového propojení od vašeho počítače, což je u většiny zařízení s technologií Bluetooth zpravidla 1,8 až 2,7 metrů, nebo do 31 metrů u zařízení Wi‑Fi. Nejste-li si jisti, zda je zařízení v dosahu propojení, zkuste je přemístit blíže k počítači. Je-li zařízení od počítače odděleno zdí, zkuste umístit počítač i zařízení do stejné místnosti.

 • Zkontrolujte, zda není zařízení příliš zaneprázdněné a zda neudržuje příliš mnoho spojení (např. k tiskárně Bluetooth mohou být připojena další zařízení). Je-li zařízení zaneprázdněno, chvíli počkejte a potom operaci zopakujte. Pokud se zdá, že zařízení udržuje příliš mnoho připojení, nastavte ostatní zařízení tak, aby nebyla zjistitelná. Pokud nevíte, jak vypnout zjistitelnost, přečtěte si pokyny dodané se zařízeními nebo navštivte webové stránky výrobců.

 • Zkuste zařízení odebrat a znovu nainstalovat. Chcete-li zařízení odebrat, otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a kliknutím na položku Zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení a potom klikněte na příkaz Odebrat zařízení. Chcete-li zařízení znovu nainstalovat, klikněte na tlačítko Přidat zařízení a postupujte podle pokynů.
 • Zkontrolujte, zda se počítač připojuje ke správnému zařízení. Zařízení téhož typu jako to, ke kterému se snažíte připojit, může být více, zvlášť ve velkých kancelářských prostorách a na veřejných místech.

 • Zkontrolujte, zda jste zadali správný párovací kód zařízení (nazývaný také kód PIN nebo pouze kód). Další informace naleznete v tomto tématu v části "Jak najdu/zadám párovací kód pro bezdrátové zařízení?"

 • Zkuste přemístit zařízení do větší vzdálenosti od jiných zařízení, která pracují s radiovými vlnami, jako jsou mikrovlnné trouby, bezšňůrové telefony a bezdrátové sítě, abyste zabránili rušení bezdrátového signálu těmito zařízeními.

 • Po zapnutí bezdrátového zařízení nebo po jeho přemístění do dostatečné blízkosti k počítači ponechte systému Windows několik sekund na nalezení nového zařízení.

 • Ujistěte se, že brána firewall sítě neblokuje zobrazení zařízení v seznamu zařízení, která lze přidávat. Může být nutné zapnout zjišťování sítě. Informace naleznete v části Povolení nebo zakázání zjištění sítě.

 • Zkontrolujte, zda byly správně nainstalovány softwarové ovladače pro zařízení. Pokud je s tímto postupem problém, systém Windows by měl u okna Zařízení a tiskárny zobrazit žlutou ikonu varování Obrázek žluté ikony varování.

Jak najdu/zadám párovací kód pro bezdrátové zařízení?

Některá bezdrátová zařízení se dodávají s vlastním párovacím kódem (nazývaným také kód PIN nebo pouze kód). K zadání tohoto kódu můžete být vyzváni při spárování zařízení s počítačem. Systém Windows se pokusí vybrat nejlepší metodu párování zařízení a poskytne pokyny, které obvykle kód párování obsahují. Některá bezdrátová zařízení se však dodávají s vlastním párovacím kódem, který je třeba najít.

I když párovací kód znáte, může být obtížné jej do zařízení zadat. Některá bezdrátová zařízení, například mobilní telefony, jsou vybavena klávesnicí, na níž můžete párovací kód zadat, a displejem, kde můžete zkontrolovat jeho správnost. Jiná zařízení, například sluchátka standardu Bluetooth, nemají klávesnici ani displej.

Několik rad k nalezení párovacího kódu pro bezdrátové zařízení:

 • Přečtěte si informace dodané se zařízením. Párovací kód může být uveden v těchto informacích nebo vytištěn přímo na zařízení (často na jeho spodní straně). Ne všechna bezdrátová zařízení se dodávají s párovacím kódem.

 • Vyskytnou-li se v systému Windows během párování potíže, může vám systém nabídnout možnost vytvoření vlastního párovacího kódu. Pokud vyberete tuto možnost, nemusíte používat kód dodaný se zařízením.

Několik rad pro případ, že budete mít potíže se zadáváním párovacího kódu pro bezdrátové zařízení:

 • Zkontrolujte, zda zařízení, s kterým se pokoušíte počítač spárovat, není vypnuté, nemá vybité baterie a není přepnuto do pohotovostního (spánkového) režimu.

 • Pokud jste zadali kód zařízení, ale systém Windows to nezjistí, může být nutné kód zadat stisknutím tlačítka na zařízení označený Enter, OK, Return nebo podobně. U některých zařízení, například u mobilních telefonů, může být třeba před zadáním kódu vybrat určitou položku z nabídky. Pokud nemůžete příslušné tlačítko, klávesu nebo položku v nabídce najít, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Ujistěte se, že párovací kód zadáváte dostatečně rychle. Obvykle máte k dispozici jen 30 sekund, než se zařízení a počítač přestanou pokoušet spárovat. Přesná doba závisí na konkrétním zařízení.

 • Zkontrolujte, zda zařízení může zobrazovat párovací kód. Některá zařízení, například náhlavní soupravy sluchátek s mikrofonem, mohou systém Windows informovat o tom, že umožňují zobrazení párovacího kódu, i když ve skutečnosti nejsou vybavena žádným zobrazovacím prvkem. Vyzve-li vás v takovém případě systém Windows k ověření párovacího kódu zobrazeného na zařízení, zkuste párování se zařízením zopakovat. Při příštím pokusu o spárování by vám měl systém Windows nabídnout i jinou možnost párování. Pokud nevíte, kterou možnost vybrat, přečtěte si pokyny dodané se zařízením nebo navštivte webové stránky výrobce.

 • Pokud jste v dosahu bezdrátového zařízení, může dojít k nezáměrnému spárování se zařízením někoho jiného (například někoho se stejným modelem mobilního telefonu, kdo je ve vaší blízkosti). Ujistěte se, že počítač párujete se správným zařízením.

 • Pokud pracujete ve veřejných prostorách, může se v dosahu počítače nacházet více zařízení se stejným názvem. Vidíte-li v průvodci přidáním zařízení několik zařízení se stejným názvem, může být vhodné některá zařízení v seznamu přejmenovat, abyste je dokázali rozlišit. Chcete-li přejmenovat zařízení, klikněte na ně pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Vlastnosti. Na kartě Obecné zadejte nový název a poté klikněte na tlačítko OK.

 • Systém Windows vás může vyzvat k ověření, zda zařízení i počítač zobrazují stejný kód. Pokud tyto kódy nejsou shodné nebo se nezobrazuje žádný kód, může dojít k nezáměrnému spárování se zařízením někoho jiného. V takovém případě může systém Windows zobrazovat nesprávný nebo vůbec žádný párovací kód. Ujistěte se, že počítač párujete se správným zařízením.

 • Některá bezdrátová zařízení je třeba přepnout do speciálního párovacího režimu, který umožňuje počítačům a jiným zařízením, aby se s nimi spojila. Většina zařízení standardu Bluetooth do tohoto režimu přechází ve zjistitelném stavu. Jiná bezdrátová zařízení může být nezbytné uvést do párovacího režimu a kromě toho i do zjistitelného stavu. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením nebo na webu výrobce.

Proč systém Windows zobrazuje informaci, že nastal problém se zařízením s povolenou technologií Bluetooth, i když se zdá, že zařízení funguje správně?

Některá bezdrátová zařízení podporují služby Bluetooth, které nejsou určeny pro práci se systémem Windows. Mobilní telefon by například mohl používat službu, která mu umožňuje vysílání audia do sluchátek s mikrofonem Bluetooth. Tato služba není nutná, aby zařízení pracovalo s počítačem, ale pokud systém Windows nenalezne pro danou službu ovladač, může oznámit, že zařízení vrátilo chybu.

Pokud systém Windows oznámí, že v zařízení došlo k chybě, objeví se vedle zařízení v ovládacím panelu Zařízení a tiskárny žlutá ikona varování Obrázek žluté ikony varování. Pokud vaše zařízení s technologií Bluetooth s vaším počítačem správně funguje, můžete tuto ikonu varování ignorovat.

Nepodporovanou službu Bluetooth můžete zakázat kliknutím pravým tlačítkem myši na zařízení v ovládacím panelu Zařízení a tiskárny, kliknutím na příkaz Vlastnosti a následným kliknutím na kartu Služby. Zrušte zaškrtnutí políčka vedle každé nepodporované služby a potom klikněte na tlačítko OK. Žlutá ikona varování tak zmizí.

Varování

 • Zakázání některých služeb může zabránit správnému fungování zařízení s technologií Bluetooth s vaším počítačem.