Přidání mediálních souborů do aplikace Windows Media Center

Při prvním spuštění aplikace Windows Media Center začne vyhledávat soubory médií v knihovnách Hudba, Obrázky a Videa v počítači. Pomocí těchto knihoven můžete určit, které skladby, filmy a další média se zobrazí v aplikaci Media Center.

Lze postupovat dvěma způsoby:

 • Mimo aplikaci Media Center přidávejte nebo odebírejte složky v knihovnách systému Windows (další informace získáte v části Práce s knihovnami). Jestliže přidáte nebo odstraníte složku, změna se projeví i v aplikaci Media Center.

 • V aplikaci Media Center přidejte nebo odeberte složky, v nichž má monitorovat soubory médií. Jestliže přidáte nebo odstraníte složku, změna se projeví i ve vaší knihovně Windows.

Obrázek stránky Knihovna médií v aplikaci Windows Media Center
Stránka Knihovna médií v aplikaci Media Center

Při každém otevření aplikace Media Center vyhledá soubory médií v knihovnách Hudba, Obrázky a Videa v počítači a v knihovně Nahrané pořady (která je obvykle ve složce C:\Users\Public). Pokud přidáte nebo odstraníte některé soubory v těchto složkách, obsah zobrazovaný v aplikaci Media Center se automaticky aktualizuje.

Poznámka

Zobrazit vše

Přidání digitálních mediálních souborů do aplikace Media Center

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Center.
 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly a klikněte na položku Nastavení.

 3. Klikněte na možnost Knihovny médií.

 4. Klikněte na typ médií, která chcete přidat (například Hudba), a potom klikněte na tlačítko Další.

 5. Klikněte na příkaz Přidat složky do knihovny a potom na tlačítko Další.

 6. V závislosti na tom, kde jsou uloženy vaše digitální mediální soubory, zvolte jednu z možností pod nadpisem Které složky chcete přidat? a potom klikněte na tlačítko Další.

 7. Přejděte do složek, které chcete přidat, kliknutím na tlačítko PlusObrázek tlačítka Plus nebo MinusObrázek tlačítka Minus a zaškrtněte políčko vedle každé složky. (Součástí výběru budou i soubory v podsložkách.)
 8. Po výběru složek, které chcete v aplikaci Media Center monitorovat, klikněte na tlačítko Další, potom na tlačítko Ano, použít tato umístění a potom klikněte na tlačítko Dokončit.

  Po přidání souborů může trvat několik minut, než se tyto soubory zobrazí v knihovnách.

Tipy

 • Pokud vyberete v části Kde jsou umístěny složky, které chcete přidat? možnost V jiném počítači a aplikace Media Center nenajde požadovanou složku, zkuste namapovat složku jako síťovou jednotku. Další informace naleznete v kapitole Vytvoření zástupce (namapování) síťové jednotky. Po provedení tohoto postupu můžete v aplikaci Media Center získat přístup k této složce kliknutím na možnost V tomto počítači (včetně mapovaných síťových jednotek) v knihovně médií.

 • Pokud odstraníte album z knihovny Hudba, ale zvolíte při odstraňování možnost Pouze knihovna, bude album odebráno pouze z aplikace Media Center a ne z umístění, kde je uloženo. Album lze do aplikace Media Center přidat zpět odebráním nadřazené složky z knihovny Hudba a opětovným přidáním do této knihovny.

Import média z digitálního fotoaparátu nebo jiného přenosného zařízení

Pokud máte média na vyměnitelném zařízení, například na jednotce USB Flash nebo v digitálním fotoaparátu, můžete je importovat přímo do počítače. Při tomto postupu se soubory uloží do složky Obrázky v systému Windows.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Pokud není aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku, klikněte na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat.
 3. Připojte vyměnitelné zařízení k počítači. (Fotoaparáty a většina ostatních vyměnitelných zařízení se zpravidla připojují k portu USB.)

 4. V zobrazeném dialogovém okně klikněte na položku Import obrázků a videoklipů.

 5. Chcete-li změnit název složky, ve které budou média uložena, zadejte nový název.

 6. Klikněte na tlačítko Import. Aplikace Media Center zkopíruje soubory do složky Obrázky.

Poznámky:

 • Pokud máte kromě snímků na vyměnitelném zařízení také videosoubory, budou do složky Obrázky importovány. Chcete-li je zobrazit, bude nutné v okně Knihovna videí aplikace Media Center nejprve soubory ručně přesunout do složky Videa nebo Veřejná videa pomocí aplikace Windows Explorer. Další informace naleznete v tématu Správa videí.

 • Pokud uložíte média na určité typy vyměnitelných jednotek (jako jsou například externí pevné disky USB), bude nutné je přidat ručně, aby se v aplikaci Media Center zobrazovaly.